Rozlet Zdeňka Fibicha a Pád Arkuna

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Avšak už v následující opeře, kterou vytvořil Fibich spolu se Schulzovou, v Šárce se s tak přiléhavou autostylizací nesetkáme. Šárka a Ctirad sice snad ještě více připomínají hrdiny tristanovského příběhu – totiž tím, že na rozdíl od Hedy a Juana jsou na počátku zavilí nepřátelé, ale hlavní pozornost a dramatická váha se tu soustředí především na titulní postavu, na její přerod z vášnivě nenávidějící ženy v ženu vášnivě milující. Je tu opět téma fascinující lásky, rodící se za nejabsurdnějších a nejnevhodnějších podmínek a jdoucí za svým cílem proti všemu, avšak Fibich se Schulzovou tu tento „svůj“ problém řeší jakoby ve vlastní neprospěch (mytický příběh zpracovali mimochodem úmyslně v rozporu s jeho tradovanou verzí): Ctiradův život je zde zachráněn jen díky dosti hanebné Šárčině zradě na svých spolubojovnicích, což Šárku v závěru vede k poznání své viny a následnému sebevražednému skoku ze skály. Hedy si bere život z lásky k Juanovi, o nějž přišla, zatímco Šárka zanechává svého milence naživu a zabíjí se ze cti, pro vinu, kterou její žíznivá vášeň způsobila, tedy pro ohled vnější, „objektivní“.

Je podivné, že do souvislosti s těmito dvěma tragickými dramaty je dávána i Fibichova o něco starší opera Bouře, zkomponovaná za přece jen jiných okolností a založená na zcela jiném typu námětu. Již Zdeněk Nejedlý označil ve své České moderní zpěvohře po Smetanovi (1911) trojici Bouře, Hedy, Šárka za „subjektivní dramata erotická“ a od těch dob jsou tato tři díla takto společně hodnocena a vykládána. Bouře sice vznikala již v době Fibichovy známosti s Anežkou, avšak autorem libreta byl tentokrát ještě Jaroslav Vrchlický, takže v základech tohoto díla lze stěží očekávat autorskou strategii, kterou později Fibich se svou „múzou“ volil – totiž ono zaujaté líčení, řekněme to tak, lesku a bídy autentické, neinstitucionalizované lásky. Samotný námět Bouře je od pozdějších tragédií zásadně odlišný – je to jakási filozofující pohádka s téměř všudypřítomnými fantastickými prvky a především rozvernou komikou. Už samotný košatý, vrstevnatý svět Shakespearovy předlohy brání tomu, aby se v operním zpracování prosazovalo jediné „subjektivní“ hledisko, a pokud je třeba v něm nějaké takové najít, spíše souvisí s postavou divotvorného vládce ostrova, Prospera, který ovšem zase postrádá jakýkoli erotický rozměr. Za erotismus je v Bouři považován počínající milostný vztah mezi Mirandou a Fernandem a především slavná „šachová scéna“, v níž musejí milenci odolat pokušení se líbat. Fibich zde hojně použil motivů ze svých právě se rozrůstajících Nálad, dojmů a upomínek a o erotismu i autostylizaci (Fibich – Fernando, Anežka – Miranda) v této scéně jistě není pochyb. Na označení celého díla jako „subjektivně erotického“ je to však přece jen málo.

Zdá se, že ke sbližování Bouře s Hedy a Šárkou vede zastánce Nejedlého charakteristiky autorova „erotického období“ pouze jediný hudebně-dramaturgický rys, a to Fibichova ve všech třech operách uplatněná metoda autocitace vlastního „milostného deníku“ – tedy velmi promyšlené používání motivů z Nálad, dojmů a upomínek jako melodického materiálu a hudebních symbolů. A stejně tak i nepřítomnost těchto citací v opeře následující, v Pádu Arkuna jako by stačila k tomu, aby její „autostylizace“, „erotismus“ a „subjektivita“ byly zpochybněny nebo docela popřeny.

Anežka a její Helga
Skutečnost, že Fibich nepoužívá v opeře Pád Arkuna motivy z Nálad, dojmů a upomínek, dosud tak oblíbený prostředek hudební „autostylizace“, ztotožnění či připodobnění se k dramatické postavě, situaci nebo i jen k jediné větě, nutně nemusí být znakem zásadního zlomu, ochladnutí ve vztahu ke své „múze“ Anežce (která byla od září 1897 – po Fibichově odchodu od manželky Betty – spíše již jeho neformální životní partnerkou než jen milenkou a spolupracovnicí), jak doufá Durych a opatrně spekuluje Nejedlý. Fibich, velmi sebekritický typ, nikdy nesetrvával dlouho u jednoho tvůrčího stereotypu a stejně jako kdysi po Hippodamii provždy uzavřel své úspěšné experimenty s melodramem, uzavřel, zdá se, i experimentování se svým „milostným deníkem“. Tento umělecký koncept považoval zřejmě za definitivně naplněný a není se čemu divit, Nálady, dojmy a upomínky jsou jeho bezkonkurenčně nejrozsáhlejším dílem, které zkrátka bylo třeba někdy uzavřít.

To, že Fibich a Schulzová již dále nepokračují ve hře odkazů mezi dramatickou fikcí a komorní klavírní reflexí svého privátního života, také zcela jistě neznamená, že by se bránili nechat do svého nadcházejícího společného díla proniknout jakoukoli „autostylizaci“, cokoli osobního, dotýkajícího se jich samotných. Dalo by se dokonce naopak říci, že ve svém osobním vyznání jsou nyní ještě otevřenější, konkrétnější, modernější. A zásadní podíl na tom nese ta, kterou literatura právě v této době po konci takzvaného „erotického období“ odsouvá na vedlejší kolej – Anežka Schulzová, i tentokrát libretistka nového Fibichova operního dramatu a po mém soudu hlavní zdroj modernismu, který v něm přes všechny relikvie stárnoucího romantismu cítíme.

Hledáme-li v Pádu Arkuna ony privátní stopy spojené se vztahem mezi Zdeňkem Fibichem a Anežkou Schulzovou, jistě nás znejistí dosti zásadní rozdíl v inspiraci předchozích dvou oper, Hedy a Šárka, a této nové. Spočívá v tom, že námět přišel tentokrát zvnějšku, což by mohlo naznačovat, že jde o látku pro Fibicha a Schulzovou méně osobní. Podnět k napsání Pádu Arkuna přinesl v roce 1898 ředitel Národního divadla František Adolf Šubert, který se koncem devadesátých let badatelsky z historického a lingvistického hlediska zabýval kulturou pohanského slovanského kmene Ránů žijícího na baltickém ostrově Rujana a porobeného válečnou výpravou dánských křesťanů v roce 1168. Zdá se, že nová opera na ryze historický, religionistický a etnografický námět může získat jedině formu velké scénické fresky, v níž nebude prostor pro intimní psychologii postav.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na