Rozmanité podoby (nejen) Mozarta na Hudebním festivalu Znojmo

  1. 1
  2. 2

Nevšední program z děl neapolských skladatelů byl výjimečný dramaturgicky, interpretačně i žánrově. Zapojení četby dobových textů o Neapoli vytvořilo takřka ucelený hudební příběh, který spoluvyprávěla Ghannudi svým zpěvem. Ačkoliv barvou jsou si virginal a barokní harfa blízké (nejvíce to bylo patrné ve skladbě Ascania Mayoneho Toccata Quarta), dostal každý z nástrojů vlastní prostor k vyjádření a představení svých specifik, která jsou navzdory podobnému zvuku interpretačně zcela odlišná. Dramaturgická linie umně kombinovala virtuózní skladby s písněmi, v nichž vynikal přirozený hlasový projev Ghannudi. Středotónové ladění mohlo místy vzbuzovat dojem falešných tónů, málokdy tomu tak ale skutečně bylo. Zvuk barokní harfy je prostší a průhlednější, než jak jej známe dnes, a vyžaduje tak od interpreta maximální soustředěnost. Virtuozitu prokázaly obě interpretky naplno v toccatách Giovanniho Maria Trabaciho a Ascania Mayoneho, v dialogu obou nástrojů fungovaly kompaktně a zcela v duchu potřeb dané skladby, nikoliv individuálního výrazu. Pěvecky nejpůsobivější byly písně Andrea Falconieriho, původně psané pro loutnu, kterých se Ghannudi zhostila s bezprostřední lehkostí a původní instrumentaci přizpůsobila i hru. Bezprostřednost je vůbec slovo, které celý večer nejlépe vystihuje. Ač promyšlený do posledního detailu včetně kostýmů, neztrácel koncert nic na své spontánnosti. Program doplnilo také několik lidových písní, které tvořily další vrstvu nepříliš kontrastního, ale velmi provázaného celku.

Autentická interpretace a četba dobových textů zazněly také na koncertě Reichova kvarteta v neděli 17. července v Císařském sále znojemského hradu. Kvarteto ve složení Ivan Iliev, Veronika Manová – housle, Zdeňka Procházková – viola a Libor Mašek – violoncello, se specializuje na průnik do myšlení a cítění umělců a publika devatenáctého století. Hudebníci hrají na kopie dobových nástrojů se střevovými strunami a intenzivně studují estetiku devatenáctého století. K smyčcovému kvartetu Wolfganga Amadea Mozarta zařadili umělci do programu kvartety českých skladatelů Josefa Myslivečka a Antonína Rejchy a vytvořili tak chronologickou generační linii Mysliveček – Mozart – Rejcha, jejíž provázanost komentovala v průvodním slovu houslistka Zdeňka Procházková.

Úvodní Myslivečkův Smyčcový kvartet G dur, č. 5 jako intro zafungoval skvěle. Skladba drobnějšího rozsahu i formy vyniká lehkostí, kterou však nelze zaměňovat s lehkostí interpretační. Průzračná melodická unisona předpokládají bezchybnou intonaci, což se kvartetu beze zbytku podařilo. I nálada jednotlivých vět byla ve výrazu zřetelně odlišená, přestože zazněly attaca. Intonačně kolísavější a v souhře méně jistý byl Mozartův Smyčcový kvartet Es dur, č. 16, K 428, který sice vynikal půvabně klasicistním zvukem, ale v rychlých větách vyzněl místy zbytečně uspěchaně, navzdory předepsanému tempu. Druhá věta Adagio byla ovšem nádherně „mozartovsky“ zpěvná. V celkovém zvuku výrazně zaujal měkký tón violoncella Libora Maška.

Komplikovanost Smyčcového kvartetu c moll, op. 49, č. 1 Antonína Rejchy představuje muzikantskou výzvu. Rejchova tvorba, prodchnutá kontrapunktickým myšlením, je náročná na souhru i výraz zejména proto, že není primárně výrazová. Reichovo kvarteto se s touto skladbou vypořádalo obdivuhodně, je znát, že skladateli věnují zvláštní pozornost. Pozoruhodná byla zejména práce s tématem v jednotlivých větách a citlivé zacházení s dynamikou. Osobnost Antonína Rejchy přiblížily jeho zápisky, které předčítala Zdeňka Procházková. Jako přídavek zazněla árie z Dona Giovanniho v dobové kvartetní úpravě, která odlehčila obsahovou vážnost Rejchova kvartetu.

Reichovo kvarteto (zdroj FB Hudební festival Znojmo)
Reichovo kvarteto (zdroj FB Hudební festival Znojmo)

Navštívené koncerty spojuje jedno – obrovská chuť pořadatelů probudit město a především zájem lidí o klasickou hudbu v jakékoli podobě. Za to jim patří velký dík.

 

Hodnocení autorky recenze:
– Koncert znojemských hudebníků: 75%
– Koncert moravskokrumlovského zámku: 80%
– Koncert při svíčkách: 95%
– Reichovo kvarteto: 85%

 

Hudební festival Znojmo 2016

Koncert znojemských hudebníků
Dirigent Jarmila Ludvíková
Markéta Böhmová (soprán)
Marek Filip (housle)
Znojemští hudebníci:
– Marek Filip, Petr Půček, Jiří Ludvík, David Pokorný (1. housle)
– Kristýna Jungová, Karolína Súkupová, Daniela Kotrnetzová, Ivo Růžička (2. housle)
– Emil Machain, Stanislav Růžička, Jiří Růžička (viola)
– Anežka Jungová, Iva Navrkalová, Jarmila Jarošová (violoncello)
– Jiří Kudrna (kontrabas)
– Lucie Hagenhoferová, Marek Weiss (flétna)
– Ludvík Leischner, Josef Brož (klarinet)
12. července 2016 Městské divadlo Znojmo

program:
Wolfgang Amadeus Mozart:
– Figarova svatba, K. 492 – árie Cherubína Voi che sapete
– Houslový koncert č. 3 G dur, K. 216 – Allegro, Adagio, Rondeau (Allegro)
– Figarova svatba, K. 492 – árie Cherubína Non so piu
=přestávka=
Gioachino Rossini: Lazebník sevillský – árie Rosiny Una voce poco fa
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda č. 13 G dur Malá noční hudba, K. 525 – Allegro, Romance (Andante), Menuetto (Allegretto), Rondo (Allegro)
***

Koncert moravskokrumlovského zámku
Czech Ensemble Baroque
laureáti Letní školy barokní hudby:
– Barbora Šancová (soprán)
– Vojtěch Jakl (housle)
– Jarmila Kubátová, Jiří Havrlant (cembalo)
13. července 2016 Zámek Moravský Krumlov

program:
Antonio Vivaldi: Houslový koncert D – dur, RV 208 „Il Grosso Mogul“ – 1 Allegro, 2 Grave – Recitativo, 3 Allegro
Johann Sebastian Bach: Concerto BWV 1060
Nicolo Porpora: Il Polifemo – árie Acise Alto Giove
Jean-Baptiste Lully: Armide – Venez, venez, Haine implacable
Antonio Vivaldi: Il Farnace – Gelido in ogni vena
***

Koncert při svíčkách
Monika Knoblochová (cembalo)
Kateřina Ghannudi (harfa)
15. července 2016 Dům umění Znojmo
***

Reichovo kvarteto
Reichovo kvarteto:
– Ivan Iliev, Veronika Manová (housle)
– Zdeňka Procházková (viola)
– Libor Mašek (violoncello)
17. července 2016 Císařský sál Znojemský hrad

program:
Josef Mysliveček: Smyčcový kvartet G dur, č. 5
Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet Es dur, č. 16, K 428
Antonín Rejcha: Smyčcový kvartet c moll, op. 49, č. 1

www.hudbaznojmo.cz

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Koncert znojemských hudebníků (Hudební festival Znojmo 2016)

[yasr_visitor_votes postid="218756" size="small"]

Vaše hodnocení - Koncert moravskokrumlovského zámku (Hudební festival Znojmo 2016)

[yasr_visitor_votes postid="218757" size="small"]

Vaše hodnocení - Koncert při svíčkách - M.Knoblochová, K.Ghannudi (Hudební festival Znojmo 2016)

[yasr_visitor_votes postid="218758" size="small"]

Vaše hodnocení - Reichovo kvarteto (Hudební festival Znojmo 2016)

[yasr_visitor_votes postid="218759" size="small"]

Mohlo by vás zajímat