Jak se dobře připravit na konkurz do orchestru

Belgický violoncellista David Cohen, bývalý koncertní mistr violoncell ve Philharmonia Orchestra v Londýně, si všiml, že mladí hudebníci přijíždějí na konkurzy znovu a znovu s velkou nadějí, ale že se málo připravují. Přečtěte si v našem překladu několik užitečných rad Davida Cohena, jak při konkurzu uspět.
David Cohen (zdroj davidcohen.be)

Moje osmileté hlavní působení ve Philharmonia Orchestra se jeví jako vzdálená historie, a přesto cítím nostalgii, když slyším své staré přátele a kolegy, a to mne často přivádí zpět k těm nádherným časům. Přestože jsem byl naplněn úžasnými projekty s vynikajícími dirigenty a hrál na řadě nejlepších koncertních pódií na světě, existovaly i některé ne tak atraktivní práce, na které jsme se všichni méně těšili. Byly to každý půl rok konkurzy.

Od začátku své kariéry jsem se zúčastnil více než dvou desítek konkurzů a rychle jsem si uvědomil, že 95 procent uchazečů neví, jak se ukázat v nejlepším světle. A ani nepochopili, co konkurzní porota hledá, aby konkurz dovedli k úspěšnému výsledku.

Nedávno jsem se zúčastnil podobných konkurzů na některých vysokých hudebních školách v Londýně, a napadlo mne, že mnoha mladým lidem není dán dostatečný návod, jak se připravit a jak sám sebe co nejlépe prezentovat.

Teď si uvědomuji, že moje vlastní kritéria mohou být zaměřena na britskou orchestrální scénu, ale protože britští orchestrální hráči jsou ve světě často vyhledávání, věřím, že mé skromné rady mohou být relevantní.

Nejprve bych doporučil, abyste přijali podobný přístup k orchestrálnímu konkurzu, stejně tak jako při přípravě na recitál nebo koncert.

Koncert
Uchazeč je většinou požádán o obvyklé koncerty, jako jsou Haydn C dur nebo D dur s kadencí, Dvořákův koncert, a často také o skladbu dle vlastního výběru. Tento repertoár může být samozřejmě rozšířen, pokud budete usilovat o pozici koncertního mistra. Je důležité, abyste okamžitě zaujali porotu kvalitním tónem. Vaše volná skladba by měla být něčím, co vás nejlépe reprezentuje. Něco, co ukáže vaše nejlepší kvality. Ale nezapomeňte, že porota hledá přírůstek do své sekce, a nikoli dalšího sólistu.

I když já osobně miluji soudobou hudbu a každoročně nastuduji alespoň jeden nový kus, pro účely orchestrálních konkurzů bych doporučil, abyste nezabíhali do moderní hudby napsané za posledních 10 let. To byste uvedli komisi do neklidu. Také doporučuji, abyste se zdrželi Bachových Suit, protože Bach je příliš osobní a každý má svůj vlastní (často velmi různorodý) názor na to, jaká je ideální interpretace.

Váš konkurz začíná v okamžiku, když vstoupíte. Jste hodnoceni od okamžiku, kdy vstoupíte do místnosti, zejména způsob, jak držíte tělo. Stejně důležitý je způsob, jakým váš nástroj naladíte. Základ je v sebedůvěře a vážném přístupu, aniž byste byli příliš svázáni. To vše je k vašemu prospěchu.

Při hraní Haydna a Dvořáka nezapomínejte, že porota je složena z hudebníků, kteří doprovázeli v těchto skladbách legendární světové violoncellisty a nehledají dalšího Yo-Yo Ma nebo Stevena Isserlise, aby se k nim připojil do skupiny. Váš přístup k provedení, kromě zřejmé potřeby být technicky dokonalý, bude ukazovat vaši hudební inteligenci, vaše stylistické znalosti a vlastnosti. Stejně tak jako vaši schopnost vyrovnat se s nároky a stresem. S tím vším se orchestrální hudebník musí být schopen každodenně vypořádat. Zaměřte se tedy na tato kritéria.

Často jsem slyšel při konkursech některé velmi dobré výkony při interpretaci těchto koncertů, kdy mladý violoncellista chtěl vyniknout svou stylistickou interpretací, která bohužel však vyústila v to, že někteří členové komise je negativně srovnávali s tradičními přístupy. Nemyslím tím jen výlučně “hrát za porotu”, ale musíte mít na paměti to, že hodnotí vaši hru podle základních kritérií.

Pravděpodobně budete tyto skladby hrát s oficiálním doprovazečem a zjistíte, že kvůli krátkému času, který je k dispozici před zahájením konkurzu, může dojít k tomu, že se změní tempo, na kterém jste se dohodli nebo na které jste zvyklí. To může být také součástí testu. Vaše schopnost zvládnout a přizpůsobit se kompletně ukáže komisi vaše schopnosti. Koneckonců se připojujete ke skupině nejméně 11 dalších violoncellistů a schopnost rychle se přizpůsobit je v tomto světě životně důležitá.

Hra orchestrálních partů
Vaše orchestrální party by měly být připravovány stejně poctivě, pokud ne poctivěji, než váš vybraný repertoár. Jedna malá rada: hledejte, zkoumejte a jistě najdete nahrávky skladeb, jejichž části budete u konkursu hrát. Ty vám zajisté dají dostatek informací o tempech, frázování a dalších detailech. Každý orchestr má svůj vlastní tradiční způsob, jak tyto skladby provádí, a tento fakt je důležitý, pokud jej zahrnete do svého přednesu.

Velmi dobře si pamatuji na Gustavo Dudamela při jeho prvním kontaktu s Philharmonia Orchestra, když se jako mladý dirigent zúčastnil mistrovského kursu Christopha von Dohnányiho. Dudamel byl jako doma s orchestrem a naopak. Samozřejmě talent pomáhá, ale řekl mi, že si vyposlechl téměř každý záznam, který orchestr ve své historii nahrál. To zajisté nebylo špatné rozhodnutí vzhledem k tomu, že Philharmonia je nejvíce nahrávaný orchestr na světě.

Akceptujte poznámky a smyky, které vám byly odeslány s konkurzními výňatky. Často je dobré dělat to, co je v partech, protože to jsou obvykle party, které se skutečně používají.

Ukažte při hře partů co nejvíce rozdílů v kvalitě zvuku a artikulaci. Například Brahms má určité charakteristiky, kterými se velmi liší od Strausse nebo Beethovena, a pokud dokážete panelu hodnotitelů tyto jemné rozdíly a rafinovanosti předvést, ukážete, jak vnímáte stylistické rozdíly.

Můžete být také požádáni, abyste jednu z těchto částí zopakovali na základě určitého požadavku. Proto pozorně poslouchejte a co nejlépe je aplikujte. To je mnohem důležitější, než si myslíte.

Hra z listu
Hra z listu je na orchestrální scéně ve Velké Británii nevyhnutelná a vzpomínám si, že test byl příšerně obtížný. Stránka se černala notami a poznámkami a všechno, co si pamatuji, je, že jsem byl vystresován a šokován. Nabízím několik užitečných rad, které mi pomohly přes tento úkol projít, aniž bych se zastavil.

Nejprve si trochu dejte čas, abyste si přečetli hudbu v hlavě. Přečtěte si tempové značení nebo jakékoliv další informace, které mohou být napsány na začátku i v průběhu skladby, stejně jako změny tempa. Vím, že se vám to může zdát samozřejmé, ale překvapilo by vás, jak velký počet uchazečů, kterým se nepodařilo přečíst tempové značení, začalo hrát dvakrát rychleji, než bylo napsáno, a to částečně i pod tlakem nervů.

Metronom může být velmi užitečným přítelem, který vám pomůže během vaší přípravy, pokud váš vnitřní puls není dostatečně silný! Patřičně jej používejte! Může to být jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak se dobře připravit na konkurz, protože panel hodnotitelů se bude zabývat zejména rytmem a tempem a to jsou ta nejdůležitější esa.

Přečtěte si pečlivě všechny dynamiky, přečtěte si všechna artikulační označení, sledujte klíčové změny, sledujte změny tempa nebo označení, jako jsou rubata, ritenuta, stringenda a tak dále. Udělejte si ve své hlavě poznámky o každé z nich a snažte se tato nebezpečná místa uložit do paměti.

Udělejte si čas, nadechněte se, vydechněte a pamatujte si tempo. Jakmile začnete, ujistěte se, že nebudete spěchat. Držte se svého mentálního pulzu – ne pulzování srdce, protože to může být příliš rychlé, když jste pod tlakem!

Poté, co jste úryvek jednou zahráli, můžete dostat příležitost hrát znovu s některými členy poroty. Pokud ano, pozorně je poslouchejte. Pokud si nejste jisti, že jste rozuměli, požádejte je zdvořile, aby svoje slova upřesnili, abyste věci dostatečně porozuměli.

Jedná se o jednu z nejdůležitějších věcí při vašem konkurzu. Jedná se o to, co vezmete okamžitě v patrnost a jak zareagujete. To ukáže, jak snadno  a rychle jste schopni své hraní přizpůsobit.

Pokud čtení prima vista není vaší silnou stránkou, cvičte je denně. Je to dovednost, kterou se lze naučit. Mám spoustu vzpomínek, jak jsem o nedělích během studia na Guildhall School of Music & Drama „listařil“ desítky kvintetů, kvartetů a trií s profesorem Davidem Takenem. Nyní to pravidelně dělám i se svými studenty.

Nejdůležitější věcí spojenou s touto praxí je uvědomit si, že nikdy nesmím zastavit!

Co nedělat?
Pokud váš konkurz probíhá dobře, dostali jste se ke hraní z listu, ale začínáte mít dojem, že podléháte panice, zastavte. Uklidněte se, dýchejte, dejte si oddech a začněte. My v porotě jsme všichni lidé. Taková je skupina violoncellistů, kteří vás poslouchají. Pamatujte si to! Možná byste se mohli řídit podle tradiční rady a začít si představovat nahou porotu na záchodě. To by ovšem mohlo způsobit, že se budete nepřiměřeně smát, což může mít pro váš konkurz kontraproduktivní následky.

Pokud neuděláte to, co udělal tajemný mladý francouzský violoncellista během svého konkurzu: po provedení bezchybného Dvořáka, Haydna a některých velmi dobrých úryvků jsem se ho zeptal, jestli by mu teď nevadilo čtení z listu, které bylo na pultu. Jeho odpověď, než se postavil a téměř vyběhl ven, zněla: “Bohužel …” To bylo vše a už jsme jej nikdy neviděli.

Co dělat?
Jedná se jak o pracovní pohovor, tak i o umělecký výkon, a budete hodnoceni za svůj výkon a rovněž za způsob, jakým se také prezentujete jako osoba. Nezapomeňte, že to jsou právě potenciální kolegové, s nimiž budete sdílet spoustu denního času. Vím, že to zní jako klišé, ale „buďte sami sebou“.

Doporučuji věnovat zvláštní pozornost orchestrálním partům, obzvlášť se zaměřte na rytmus, intonaci, dynamiku a styl. Také nahrávání sebe sama a představa, že jste při zpětném poslechu svým vlastním soudcem, může osvětlit určité oblasti vašeho hraní, které sám pečlivě kontrolujete. To vám pomůže slyšet to, co děláte nebo co zamýšlíte udělat. Případně budete také slyšet, co jste udělat zamýšleli, ale neudělali, nebo se vám to jednoduše nepodařilo.

Jedna poslední věc: měli byste být jedním z těch šťastlivců, kteří si uvědomují, jak hru z listu zvládli. Na otázku, jak jste se cítil/a při hře z listu, nebuďte papežštější než papež. Přiznejte, že jste nevěděli, jak právě hrajete.

Můj závěr
Buďte bystří, pečlivě se doma připravte a prezentujte se v nejlepším světle! Nezapomeňte, že práce v orchestru – komorním nebo symfonickém – je, jako byste hráli komorní hudbu na nejvyšší úrovni s trochu větší skupinou lidí. Předveďte své schopnosti přizpůsobit se, dejte na rady a připomínky a ukažte, že můžete něco přinést do již dobře zavedené nástrojové skupiny.

Hodně štěstí!

David Cohen (zdroj davidcohen.be)

VIZITKA
David Cohen (1980), absolvent školy Yehudi Menuhina a Guildhall School of Music & Drama, držitel grantu Menuhinovy nadace, který získal více než 25 ocenění v mezinárodních violoncellových soutěžích. V březnu 2001, ve věku 20 let, byl David jmenován koncertním mistrem violoncell ve Philharmonia Orchestra a stal se tak nejmladším koncertním mistrem v historii. David hraje na nádherné violoncello “Ex-Pergamenschikow” (Dominicus Montagnana kolem roku 1735).

S použitím textu Davida Cohena přeložil a připravil Libor Nováček sen.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]