Jak se komponuje balet. Jan Kučera a Tři mušketýři v Ostravě

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Dnes večer uvádí Národní divadlo moravskoslezské světovou premiéru baletu, který vznikl přímo pro ostravský soubor. Choreografii a scénu Tří mušketýrů vytvořil Kanaďan Paul Chalmer, hudbu k tomuto celovečernímu baletu zkomponoval Jan Kučera. Právě s ním jsme mluvili v průběhu závěrečných zkoušek.
Jan Kučera (zdroj archiv umělce)

Původní baletní hudba nevzniká každý den, určitě méně často než opera nebo třeba scénická hudba k činohře. Co vůbec stálo u zrodu vaší partitury Tří mušketýrů a jak zadání vypadalo? Jak striktní bylo libreto, které jste nejspíš hned na začátku dostal? Měl jste aspoň trochu volnou ruku?

Národní divadlo moravskoslezské mě původně oslovilo s požadavkem úpravy a sestavení hudby z již hotových barokních skladeb, já však navrhl vytvoření hudby nové. Poslal jsem tedy Paulu Chalmerovi, choreografovi a autoru baletní adaptace baletu Tři mušketýři svoji skladbu Barokní reminiscence pro trubku a orchestr. Líbila se mu a dohodli jsme se, že novou baletní hudbu rovněž pojmu v jakémsi neobarokním duchu. Jen u toho ovšem nezůstalo, psát novou hudbu pouze v barokním stylu by byla trochu škoda, takže je nakonec moje partitura stylově mnohem pestřejší.

Paul mi dodal detailně vypracovaný scénář, dokonce i s předpokládanou délkou jednotlivých čísel a požadavky na jejich hudební charakter. Hudba je tedy vytvořena přímo pro konkrétní situace, atmosféry a dějové zvraty. Hlavní postavy mají svůj hudební leitmotiv, který se v různých variacích vrací a proměňuje podle potřeby děje. Takto podrobný scénář mi při komponování obrovsky pomohl a díky tomu nehrozilo, že bych se v příběhu a formě hudebně utopil a hudba by nevyprávěla to, co zrovna má. Myslím, že takovou dramaturgickou pomoc zvenčí by někdy potřebovali mnozí hudební skladatelé při tvorbě svých kompozic, sebe z toho nevyjímaje. Pokud skladba nemá dobrou formu a tah na branku, i sebelepší hudební nápad může zbytečně rozbřednout a nebýt třeba tak působivý, jak by si zasloužil. Velcí skladatelé toto umění přirozeně ovládali.

Chtěl jsem tedy vytvořit hudbu, která bude příběhu o mušketýrech v dobrém slova smyslu sloužit, diváka vtáhne do děje, v pravý čas dokáže postrašit, rozjásat či dojmout, bude ve vypjatých scénách dostatečně dramatická a nosná, plně ukáže barevné možnosti symfonického orchestru, bude sdělná a melodicky výrazná. To není zrovna málo cílů, a jestli se mi to povedlo, musí posoudit publikum.

Jaký je váš vztah k tomuto Dumasovu příběhu?

To téma se ke mně vrátilo po téměř dvaceti letech. V roce 1998, ještě coby posluchač Pražské konzervatoře jsem působil jako klavírista v Divadle v Celetné, v souboru CD 94 a naše představení v režii Daniela Hrbka Tři mušketýři bylo bez přehánění kultovní. Byla to velmi vtipná parafráze s obrovským nadhledem, hráli tam tehdy neznámí mladí herci, kteří brzy vyzráli ve skvělé herecké osobnosti: v roli D‘Artagnana alternovali Matěj Hádek a Marek Taclík, Porthose hrál Hynek Čermák, Kardinála Richelieua Robert Jašków, Krále Vasil Fridrich, ženský element zastupovaly vynikající herečky jako Klára Cibulková, Kristýna Frejová či Veronika Janků. Já byl v roli klavíristy celé představení na jevišti, doprovázel písně a částečnou improvizací scénické situace. Odehrál jsem takto kolem 120 vyprodaných repríz a díky zájezdovým představením tehdy rychle poznal naši republiku skrz naskrz. Vzpomínám na to opravdu rád.

Jak daleko bylo od první verze partitury k její definitivní podobě? Jak vypadaly požadavky choreografa Paula Chalmera v průběhu příprav inscenace i samotných zkoušek? Kolik času jste vůbec ostravským Mušketýrům věnoval?

S Paulem jsme se osobně v průběhu vzniku setkali dvakrát, veškerá další komunikace probíhala po e-mailu přes oceán. Průběžně jsem mu posílal demo nahrávky a vše jsme si ujasňovali. Finální podoba partitury, ke které jsme dospěli v průběhu zkoušek, se od první verze nijak zásadně neliší, snad jen zpřesněním temp, která musí být pro tanečníky striktně dodržena. Došlo samozřejmě i na korekce a škrty, ale to je u nového kolektivního díla očekávatelné. Postěžoval jsem si v žertu při orchestrální zkoušce: „Tak já si s tím valčíkem dám takovou práci a pan choreograf mi to jen tak škrtne?“. Musel jsem ale uznat, že například toto číslo v celkovém kontextu zbytečně zdržovalo děj a v expozici příběhu bylo nadbytečné.

Celkem asi 100 minut symfonické partitury jsem psal s většími či menšími přestávkami půl roku. Vzhledem k tomu, že vše píšu ručně a noty mi vyrábí notograf, zabraly hodně času i korektury. To je ovšem další součást mé skladatelské práce, na které si docela zakládám – sám pečlivě ohlídat, aby se noty dostaly muzikantům na pult pokud možno bez chyb. Při tak obrovském objemu not se ale stejně vždy nějaká ta zapomenutá posuvka najde.

V kompozici rozhodně nejste žádný nováček, nicméně Tři mušketýři jsou tuším vaším prvním baletem. Jaké specifické nároky tento žánr na skladatele klade? Jak jste se s nimi vyrovnával?

Na poli klasického baletu je to skutečně moje první práce. Mohu ale říct, že mám s komponováním scénické hudby zkušenosti, i v souvislosti s divadlem tanečním. Napsal jsem například hudbu k již sedmi představením tanečního souboru Spitfire Company, kde režíruje a tančí výrazná osobnost Miřenka Čechová. Tam jsem se při tvorbě setkal i s tanečníky a choreografy Radimem Vizvárym či Jiřím Pokorným. Je to samozřejmě jiný druh tance, někdo tomu říká fyzické divadlo, ale emoce a vášně v hudbě musí rezonovat a doplňovat se s pohybem úplně stejně jako v baletu klasickém. Nerad dělím skladatele na baletní a nebaletní, ostatně baletní hudba Čajkovského či Prokofjeva je dokonalá a strhující i „pouze“ při koncertním provedení. Stejně tak může ve spojení s tancem výborně fungovat hudba, která pro ten účel nebyla původně psána.

Dokázal byste svoji hudbu k ostravské inscenaci popsat či stručně charakterizovat? Jak hodně je v ní třeba cítit doba Ludvíka XIII.?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat