Seznamte se: Jakub Tomášek

  1. 1
  2. 2
Premiéra vlastní kantáty Otčenáš, sál Pražské konzervatoře
Premiéra vlastní kantáty Otčenáš, sál Pražské konzervatoře

Jakou muziku rád poslouchám

Nejčastěji klasickou hudbu, ale blízko mám také například k jazzu. U poslechu nahrávek jazzových sól bravurního pianisty Oscara Petersona či písní vokální skupiny Take 6 jsem schopen s otevřenými ústy vydržet celé hodiny. Velmi rád také poslouchám francouzské šansony. Zejména na obsahově hlubokých písních Jacquese Brela si zas a znovu uvědomuji, jak věrně hudba dokáže odrážet životní prožitky.

Co dalšího mám rád, jak trávím volný čas

Volný čas trávím nejradši s přítelkyní nebo s knížkou v ruce. Kromě beletrie vyhledávám převážně filozofickou literaturu, která reflektuje realitu z opačné strany než umění. V rámci filozofie je předmětem mého zájmu zejména otázka svobodné vůle a determinismu nebo aplikace teorie her na problémy v politické filozofii. Rád rovněž objevuji nové kultury skrze jazyky: před třemi lety jsem se takto pustil do samostudia francouzštiny, což mě velmi bavilo.

Co mně dokáže udělat největší radost

Efektivně využitý den.

Moje největší přání

Být v životě šťastný a užitečný.

***

Miriam Němcová, pedagožka Pražské konzervatoře
Mám radost, že již po několikáté padl výběr k interview v Opera Plus na našeho studenta z oboru skladby a dirigování. Myslím, že to svědčí o tom, že naše obě oddělení přijímají a vychovávají ve svých řadách osobnosti, které již teď stojí za povšimnutí a mají před sebou zajímavou budoucnost.

Je tomu tak i u Jakuba Tomáška, skladatele a dirigenta. I u něho jsem měla zpočátku pocit, že pro něho studium dirigovaní bude jen prostředkem k osvojení si základu dirigentského řemesla za účelem provozování svých vlastních skladeb. Ale v poslední době si myslím, že tomu už tak není. Jakub udělal velký pokrok ve sborovém dirigovaní u mého milého a váženého kolegy profesora Miroslava Košlera, my jsme si s Jakubem padli do noty s naší společnou láskou k oratorní hudbě a i velký skok vidím v dirigentské technice u symfonické hudby.

Jakub je člověk toužící po vzdělání v mnoha směrech, nejen v hudbě. Pochází z hudební rodiny se vztahem k hlubokým duchovním hodnotám a je tedy v zásadě nemožné, aby se toto vše pak neprojevilo v inteligentním, citlivém a noblesním přistupu k lidem a interpretaci hudby.

Vím, že Jakub v příštím roce začne studovat v Anglii obor nehudební, ale věřím a doufám, že hudbě zůstane věrný. Přeji mu hodně štěstí.

Otomar Kvěch, pedagog Pražské konzervatoře
Jakub Tomášek bez problémů prošel náročnými testy konanými v Anglii místo našich přijímacích zkoušek. Není divu, jeho rozhled je veliký, jazykové schopnosti neobyčejné a bezpochyby oplývá ohromnou inteligencí. Proto také byla pro něj hračka vystudovat dva poslední ročníky Konzervatoře najednou.

Jakubovi jeho studijní pobyt v Anglii ze srdce přeju, je mi však tak trochu líto, že přijdu o hezké okamžiky našich společných setkání. Patří totiž k těm žákům, kteří také obohacují učitele. Jednak již zmíněným obecným rozhledem (třeba v literatuře – proto zřejmě rád píše hudbu s textem), kdy se sám mnohé dozvím a také mnohými otázkami, které nutí kantora hledat co nejpřesnější odpověď.

Jakub Tomášek studoval skladbu vždy na výbornou, obdivuhodný byl jeho rychlý vývoj. Jeho hudebnost je velká a citlivá jak k celku, tak k detailu. Cenná je jeho zpětná sebekritika – nezřídka přišel sám s tím, že to, nebo ono chce přepracovat, protože s tím není spokojený. To je pro skladatele velmi důležitá vlastnost.

Svou skladatelskou erudici kombinuje Jakub Tomášek s interpretačními schopnostmi. Jednak byl několik let sbormistrem smíšeného sboru (pro který dělal také různé úpravy) a také si své skladby sám diriguje. Provedení jeho Otčenáše pro sóla, smíšený sbor a orchestr za vlastního řízení byl kumštýřský zážitek, který utkví v hlavě.

Přejme Jakubovi další obohacování se na nových studiích, zároveň přejme hudbě, aby se v ní stal Tomášek velkou osobností. Má na to.

www.prgcons.cz

Foto archiv Jakuba Tomáška

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat