Slavnost pro krále Slunce na závěr letošních Letních slavností staré hudby slibuje velkolepý zážitek

18. ročník festivalu Letních slavností staré hudby se blíží k velkolepému finále. Již příští týden v pondělí 7. srpna rozezní Dvořákovu síň Rudolfina Slavnost pro krále Slunce – mimořádný koncert, který vzdá hold panovníkovi, jenž vystavěl zámek ve Versaillles a vytvořil zde jedno z nejvýznamnějších kulturních center své doby. V programu věnovaném nejdéle sloužícímu francouzskému vládci, zvanému také král Slunce, zazní operní árie a suity z baletů od Andrého Campry, Jeana-Baptisty Lullyho a Andrého Cardinala Destouchese. Výběr těch nejkrásnějších árií přednese šarmantní belgická sopranistka Jodie Devos za doprovodu rezidenčního souboru Collegium Marianum pod vedením francouzského koncertního mistra Patricka Cohën-Akenina. Orchestr se představí v mimořádné rozšířené podobě, neboť jeho velká část bude hrát na kopie unikátních smyčcových nástrojů z proslulého versailleského orchestru Vingt-quatre Violons du roi (Dvacet čtyři králových houslí), který zažil největší slávu právě za vlády Ludvíka XIV.

Letošní ročník Letních slavností staré hudby je ve znamení všestranně zaměřené tříleté česko-francouzské spolupráce Versailles – Prague která je výsledkem úzké kooperace mezi třemi prestižními institucemi: Centrem barokní hudby ve Versailles, pražským centrem historických umění Collegium Marianum a Francouzským institutem. Koncert pro krále Slunce 7. srpna v Rudolfinu je letošním vyvrcholením této mimořádně prospěšné a zajímavé spolupráce.

Osmnáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem barokní hudby ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také Francouzský Institut.