Autentický Čajkovskij na populárnější vlně

Bratislavské hudobné slávnosti vo svojej tretine ukázali, že ich profilovanie na festival kvalitných interpretov a kontrastnosť hudobných druhov, sú stále atraktívne. Po komorných súboroch (Musica aeterna,…