Tanec za času korony (6): Taneční konzervatoř v karanténě

  1. 1
  2. 2
A. Drapalíková: Kytice – Bohemia Balet 2017 (foto Serghei Gherciu)

Můžeme si ze současné situace odnést i něco pozitivního?
Pandemie nám umožnila, a řekl bych, přímo nás donutila, zamyslet se nad mnoha otázkami, pro které nám před ní jaksi nezbýval čas a nepřikládali jsme jim tak velkou důležitost. Hlavně jsme zjistili, jak je svět a my zranitelní a ohrozitelní. Myslím, že tak nějak by mohla vypadat biologická válka, o jejímž nebezpečí jsme slýchávali. Neviditelný virus, který paralyzoval celý svět, bez rozdílu politického systému a ekonomické vyspělosti. Na druhou stranu pozitivním projevem je úžasná míra solidarity mezi lidmi, kteří v krizové situaci pomáhají nemocným a ohroženým, mají k sobě blíž a bylo by nádherné, kdyby alespoň něco z toho zůstalo i po krizovém období. Ale to je, myslím, naivní představa. Lidstvo se bude muset zamyslet nad způsobem života, ze kterého se stále více vytrácí pokora, ohleduplnost a empatie, kdy svoboda jedné skupiny je získávána potlačováním svobody jiných, kdy demokratické principy a základní lidská práva jsou nahrazována náboženskou a politickou demagogií. Měli by si to uvědomit hlavně ti, kteří získali moc a ovládají dění ve světě jak v oblasti náboženské, politické i ekonomické, protože ani oni nejsou, jak je vidět, všemocní a nedotknutelní. Možná, že pandemie Covid-19 je trestem a zvednutým prstem, aby si lidé uvědomili důsledky svého počínání.

Pro nás ve škole je pozitivní, že si studenti uvědomili, co je pro ně důležité, co mají rádi, čemu se chtějí věnovat, přesto že to není jednoduché a vyžaduje to od nich plné nasazení. Alespoň to vyplývá z jejich mailů a zpráv, kdy píší, jak se těší do školy a jak jim škola chybí. Pokud by toto zůstalo i po zvládnutí pandemie, byl by to její pozitivní přínos pro studenty, nás pedagogy a možná, že i pro české taneční umění.

Zkřížila vám v něčem pandemie dlouhodobé plány?
Více než 20 let bojuji za vybudování víceúčelového sálu na dvoře v Křížovnické ulici, který by umožnil opustit budovu Pražské konzervatoře Na Rejdišti, navíc by mohl fungovat jako divadelní scéna. 20. března se měla konat rozhodující schůze, kde mělo být vypsáno výběrové řízení na vypracování projektu, dodavatele apod. Byly vyčleněny značné finanční prostředky, a všechno je jinak. Je to již poněkolikáté, ale dříve to byla obyčejně změna politické garnitury na MHMP, tentokrát neviditelný koronavirus! Je nepravděpodobné, že v době, kdy se bude šetřit, by MHMP investoval značné finance pro vybudování baletního sálu! Co to vůbec balet je, kdo to potřebuje? Říká se ale, že „naděje umírá poslední“, tak budeme doufat! Nic jiného nám ani nezbývá.

 

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat