Thálie pro současný tanec? Martina Hajdyla Lacová, ale i olomoucký balet v Týdnu s tancem

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Bylo podobně stavěno více choreografií?

Much More Than Nothing bylo nazkoušené za deset dní a z toho já jsem byla asi pět dní nemocná. (úsměv) Ten rok jsme na tvorbu s Petrem Šavelem a Stanem Dobákem dostali nulovou podporu, ale i tak zvítězila chuť projekt uskutečnit. Představení bylo postavené na různých zadáních. Například se v jednom momentě pouštěl text, hlas počítače, který nám v angličtině dával pokyny. Neuměli jsme ho nazpaměť, a to schválně. Text byl jednak celkem dlouhý a jednak tak složitý a nepravděpodobný, že v tom momentu samotného tanečníka překvapí, co má dělat, a musí bez přípravy a spekulací reagovat. Museli jsme třeba udržet krátkou pohybovou smyčku na devítiminutovou skladbu Steva Reicha, pohyb si na místě vymyslet, nemít ho fixovaný předem, ale s každou reprízou nový… Udržovalo nás to v přítomném okamžiku a zároveň nás to příjemně rozehřálo hned na začátku představení. (úsměv) Ale už jen ten souboj samotný, který tanečník v reálném čase svádí, to, že divákovi odhaluje, že zadání jsou na hranici proveditelnosti, vnášel do představení opravdovost a nadsázku, která občas v tanečních inscenacích chybí.

Děkuji za rozhovor a držím palce!

Vizitka:
Martina Hajdyla Lacová (*1986) vystudovala Konzervatoř J. L. Belly v Banské Bystrici a Akademii múzických umění v Praze, obor Pedagogika tance. Během studií spolupracovala s českými a slovenskými choreografy (Marta Poláková, Mirka Eliášová, Šárka Ondrišová, skupina Debris) i ze zahraničními tvůrci (Ji-Eun Lee, Karen Foss, Ann van den Broek, Maya M. Carroll). Od roku 2010 působí jako tanečnice a pedagožka na volné noze. Je členkou skupiny ME-SA, kterou založila společně s tanečnicí a producentkou Karolínou Hejnovou, spolupracuje s dalšími soubory a projekty. Spolupracuje se souborem DA MOTUS! a se souborem Karen Foss Quiet Works. V letech 2011 a 2012 byla nominována na České taneční platformě na Tanečnici roku; její autorské sólo bylo v roce 2012 nominováno na cenu pro Taneční inscenaci roku 2012. V roce 2015 získala cenu pro Tanečnici roku za výkon v SuperNaturals.
(zdroj narodni-divadlo.cz)
***

Práce s baletním publikem potřetí: Moravské divadlo Olomouc

Baletní soubor Moravského divadla Olomouc se stejně jako jiné soubory snaží s diváky komunikovat a oslovovat je novými cestami. Není to ale jednoduché, protože v divadle není žádná samostatná pozice pro tvorbu doprovodných programů. Přehled aktivit pro diváky nám shrnul dramaturg baletu  Tomáš Lehotský, který se přípravě akcí věnuje.

Moravské divadlo Olomouc (zdroj commons.wikimedia.org/Michal Maňas)

V první řadě jsou to besedy s diváky, jež se pro veřejnost konají většinou před premiérami souboru a jsou na ně zváni tvůrci inscenace a tanečníci. Obdobné jsou besedy se členy Klubu příznivců Moravského divadla Olomouc. „Program je prakticky totožný, jen prostředí je komornější a besedy nabývají bezprostředního charakteru, a jsou z tohoto důvodu velmi oblíbené,“ doplňuje Tomáš Lehotský. Pořádají se i besedy se studenty středních a vysokých škol, obvykle věnované jednotlivým inscenacím s účastí tanečníků.

Dalším typem akcí jsou přednášky, opět pro veřejnost, nebo Klub příznivců Moravského divadla Olomouc. „Vzhledem k tomu, že sám přednáším na univerzitě, je mi tato činnost blízká. Mám připravený cyklus přednášek, které postihují prakticky celý vývoj baletu od klasiky po modernu. V červnu budu mít vyžádanou přednášku o baletu pro Klub příznivců,“ pokračuje dramaturg, jehož hlavním zaměstnáním je však práce vysokoškolského pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. „Připravuji také přednášky pro Univerzitu třetího věku na Univerzitě Palackého. Prozatím jsem uskutečnil několik dvouhodinových přednášek pro Univerzitu třetího věku na témata Romantický balet, Les Ballets Russes, Moderní taneční divadlo atd.“ Teoretická výuka pro děti probíhá nepravidelně většinou v letních měsících na takzvaných příměstských táborech, například na téma baletních pohádek.

Velmi úzká je spolupráce souboru s Baletním studiem při Moravském divadle v Olomouci, které funguje od roku 2003. Uměleckým šéfem tohoto souboru je už od jeho založení šéf baletu Moravského divadla Olomouc Robert Balogh a ředitelkou Jitka Weiermüllerová. Vyučujícími jsou tanečníci baletního souboru olomouckého divadla a hodiny zahrnují klasický tanec i moderní techniky. Robert Balogh se svými asistenty vytvářejí choreografie celovečerních baletů, staví soutěžní choreografie a podobně. V létě se koná baletní soustředění, žáci Baletního studia se účastní soutěží, jako jsou Baletní mládí, Pardubická arabeska, Hradecká Odette a další, úspěch měli ale i na několika mezinárodních baletních a tanečních soutěžích v zahraničí. V Olomouci je také pravidlem, že baletní soubor Moravského divadla Olomouc účinkuje v inscenacích Baletního studia. Na jeho repertoáru jsou inscenace Broučci, Tarzan – král džungle, Odysseus, jež mají vysokou reprízovanost a Baletní studio s nimi často jezdí i na zájezdy.

Baletní studio při Moravském divadle Olomouc – facebook cover (zdroj FB BS MDO)

V baletu jsou jako všude jinde velmi oblíbené autogramiády umělců, které probíhají po vybraných představeních. Soubor se snaží o propagaci tanečního umění zařazením baletního titulu na program ve významné dny, jako je Světový den baletu nebo Mezinárodní den tance, kdy samozřejmě před představením zaznívají poselství k těmto dnům. Pohled do zákulisí příprav inscenace je umožněn studentům uměnovědných oborů a dětem studujícím taneční obor na Základních uměleckých školách. Mohou obvykle navštěvovat generální zkoušky. U vybraných dnů bývá pro veřejnost (po předchozí domluvě a rezervaci) připraven komentovaný baletní trénink.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na