Unie českých pěveckých sborů navrhuje vyčkávat

 1. 1
 2. 2
Změny vládních opatření proti koronaviru jsou každým dnem jiné. Unie českých pěveckých sborů, organizace, která sdružuje české neprofesionální pěvecké sbory, vydala souborné doporučení k uvolňování podmínek.
ilustrační foto ( foto Engin Akyurt, pixabay.com)

Před několika dny jsme vám přinesli souborný článek, který zvažoval rizika přenosu koronaviru při hře a zpěvu na základě tří německých a dvou amerických odborných studií. Vyjádření Unie českých pěveckých sborů ve svém prohlášení zmiňuje dvě z těchto studií. Jejich závěry však interpretuje rezervovaně vzhledem k opatrnosti českých odborníků, které UČPS kontaktovala:

„Ve snaze zajistit relevantní informace k činnosti pěveckých sborů a výuce zpěvu jsme se v minulých týdnech oficiálně obrátili na řadu veřejných institucí s dotazem, kdy a za jakých hygienických podmínek lze bezpečně obnovit v ČR činnost pěveckých sborů a výuku zpěvu. O problematiku sborů a situaci učitelů sólového a sborového zpěvu se však u nás na úředních místech nikdo příliš nezajímá, a tak jsme kontaktovali i kolegy ze zahraničí a vyžádali jsme si jejich odborné podklady. Doporučení stran dalšího postupu jsme konzultovali také se zástupci sbormistrů, pěvců a hlasových pedagogů.

Jednotlivé názory na dílčí kroky uvolňování se přirozeně lišily, téměř ve všech však dominoval princip předběžné opatrnosti. Unie není odbornou či vědeckou autoritou v oboru ochrany zdraví, nechce a ani nemůže vytvářet pro tuto oblast závazné předpisy. Naším úkolem je vyhledávat a předkládat sborové obci informace, které naše sbory a zpěváci potřebují ke své činnosti. A které jim mohou pomoci se v nastalé situaci orientovat.

Z reakcí, které jsme od úřadů, odborných autorit a lidí z praxe v poslední době obdrželi, lze dovodit několik závěrů. Především skutečnost, že z hlediska zdravotních rizik patří v současné době zpěv a sborová činnost už svou podstatou(intenzivní práce s dechem a artikulací) k rizikovým aktivitám. Tento nepopiratelný fakt se opírá o aktuální výzkum odborníků z Institutu Roberta Kocha v Berlíně a Institutu pro Hudební medicínuve Freiburgu. Tento závěr sdílejí i naši odborníci, mezi nimi i místopředsedkyně České otolaryngologické společnosti a primářka Hlasového centra MUDr. Jitka Vydrová, která vypracovala doporučení pro jednotlivé segmenty našeho oboru.

Sborový zpěv zatím vhodný není

Podle příslušných opatření vlády lze od 11. května 2020 pořádat v ČR kulturní a výchovně vzdělávací činnost s účastí do 100 osob za dodržení stanovených epidemiologických pravidel. Tato pravidla jsou samozřejmě kompromisem, který zřejmě zohledňuje především riziko přehlcení zdravotního systému v případě velkého nárůstu počtu nakažených, spíše než hledisko ochrany jednotlivce.
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu tato pravidla upřesnilo pro výuku zpěvu a sborové zkoušky takto:

 • rozestupy a sociální distanc alespoň 2 metry, sbormistr by měl zvážit odstup od členů souboru větší (vzhledem k směřovanému proudu vzduchu na něj min. 4 metry)
 • důsledná hygiena rukou (mytí rukou teplou vodu a mýdlem alespoň po dobu 20 sec) a jejich dezinfekce
 • dezinfekci prostor a zejména často dotýkaných povrchů a předmětů (podle návodu na přípravku, lépe otíráním než postřikem)
 • respirační etiketa (jednorázové papírové kapesníky odhazovat nejlépe do bezdotykového uzavíratelného koše, pravidelně vynášet)
 • do kolektivu nesmí nikdo s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou (nad 37,5 °C)
 • kromě povinné roušky lze pro lepší ochranu sebe i okolí všem účastníkům zpívání (sbormistr, členové sboru, ale i vyučující a žák v případě individuální výuky) doporučit navíc nasazení štítu
 • řádně a často větrat a dezinfikovat učebnu, zkušební místnost, společné prostory
 • zvážit zkrácení zkoušek, vkládat přestávky k vyvětrání prostor, průběžné dezinfekci a hygieně

Doktorka Vydrová však doporučuje se zahájením sborového zpěvu počkat do doby, než se projeví výsledkyuvolňovacích opatření vlády (otevřou se kina, divadla a obchodní centra). Začít se sborovým zpěvem bude možné, pokud počet nakažených nebude výrazně stoupat a denní přírůstek se bude blížit jednocifernému číslu (to pravděpodobně nebude dříve než v červnu). Platila by pak stejná pravidla jako v případě individuální výuky. Pokud člen sboru vycestuje, či se setká s nemocným, na zkoušku nepůjde a dodrží karanténu (14 dní) nebo se dá otestovat PCR metodou v čase po uplynutí inkubační doby. Před zkouškou by všichni členové sboru měli podepisovat čestné prohlášení.

Rizikové osoby by měly zůstat doma

Přitom je třeba také respektovat, že mezi sbormistry a sboristy je řada rizikových osob, které by se těchto aktivit měly raději zatím úplně zdržet. Manuál Ministerstva školství rizikové osoby vymezuje takto:

 • věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 • onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 • porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 • těžká obezita (BMI nad 40)
 • farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 • onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Sólový a ansámblový zpěv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

 1. 1
 2. 2

Mohlo by vás zajímat