Válka a hudba – Soňa Červená v Příběhu vojáka

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Pavel Šnajdr vedl celý ansámbl velice pečlivě a pevně a jeho gesta byla čistá a jasná. Veškeré pasáže vyzněly od všech hráčů velice přesvědčivě jak rytmicky, výrazově, tak ale zejména technicky, poněvadž faktura každého partu je mnohdy až virtuosně komplikovaná. Sólo trubky v Královském pochodu bylo i přes svou obtížnost velice slušné. Za zmínku jistě stojí perfektní výkon houslisty ve Třech tancích, ale bezesporu i klarinetisty, jenž svého kolegu často výborně doplňoval. Technicky obtížný, ale dokonale zvládnutý klarinetový part pak zazářil v Tanci ďábla. Petr Bláha v Ďáblově písni znamenitě frázoval svůj text, zatímco ho těleso podporovalo nepravidelnými akcenty. Neznal-li posluchač děj Příběhu vojáka, mohl v poetickém závěru, jenž velice barvitě vykreslila Soňa Červená, upadnout do falešného pocitu naděje a happyendu. Ten byl však po posledních slovech „Zavolá na ni, otočí se…“ zdevastován Triumfálním pochodem Ďábla, ve kterém voják v podobě houslí sváděl marnou a k záhubě odsouzenou bitvu s ďáblem v roli baterie bicích nástrojů. Toto poslední číslo bylo tedy primárně založeno na dialogu těchto dvou nástrojů. Housle však hrály stále méně, voják byl takt od taktu slabší, až zbylo pouze surové a frenetické pulsování ďábla v bubnu, v provedení Brno Contemporary Orchestra neskutečně živelné.

Největším problémem tohoto neotřelého koncertu byla pravděpodobně nedotažená zvuková vyváženost všech tří kompozic. Nikoliv v rámci orchestru, nýbrž vždy v poměru k sólistům. V concertinu Bohuslava Martinů sólový klavír mnohdy přehlušoval nástroje komorního orchestru, v capricciu Leoše Janáčka pak žesťový ansámbl zvukově přebíjel zvuk klavíru. V Příběhu vojáka byla naprosto perfektní rovnováha v celém komorním souboru, leč jeho celkový zvuk na několika místech přehlušil přednes Soni Červené. I přes tyto nedostatky se však jednalo o unikátní zážitek, jenž zejména díky skvěle vymyšlené dramaturgii nevyzněl prvoplánově, ale naopak nabídl velice zajímavá témata ke kontemplaci.

Hodnocení autora recenze: 85 %

 

Preview koncert festivalu Janáček Brno 2018
Daniel Wiesner (klavír)
Jan Jiraský (klavír)
Soňa Červená (Vypravěč)
Štěpán Kaminský (Voják)
Petr Bláha (Ďábel)
Dirigent: Pavel Šnajdr
Brno Contemorary Orchestra
13. listopadu 2017 Mozartův sál, divadlo Reduta Brno

program:
Bohuslav Martinů: Divertimento pro klavír levou rukou a komorní orchestr
Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou, flétnu/pikolu, dvě trubky, tři trombony, a tenorovou tubu
=přestávka=
Igor Stravinskij: Příběh vojáka (L’Historie du soldat) pro vypravěče, klarinet, fagot, kornet, trombón, housle, kontrabas a bicí

www.janacek-brno.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Preview koncert festivalu Janáček Brno 2018 (divadlo Reduta Brno 17. 11. 2017)

[yasr_visitor_votes postid="276772" size="small"]

Mohlo by vás zajímat