Vasilij Medvedev a Stanislav Fečo chystají v Bratislavě Esmeraldu

  1. 1
  2. 2
  3. 3

STANISLAV FEČO
V súčasnosti je niekoľko tvorcov, ktorí sa venujú uvádzaniu klasických baletov v ich autentickej podobe. Niekedy ide o odvážne tvrdenia, že je to stopercentná rekonštrukcia, nakoľko je jasné, že dnes už nie je možné posúdiť, ako to vtedy naozaj bolo. Presvedčili sme sa o tom aj my pri práci na Esmeralde prostredníctvom zápisov z Harvardu. Z nich bolo možné pochopiť iba schému formácií, členenia priestoru a tak ďalej, nie sú presne zadefinované prvky. Myslím si, že je korektnejšie, keď sa takýto balet uvádza ako nová verzia a nie ako rekonštrukcia. Aj z našej choreografie je jasné, že sú tam isté posuny v zmysle techniky, pred sto rokmi tanečníci nemohli takto skákať ani točiť.

Zachované balety sú dnes aj unikátnou možnosťou vidieť charakterové tance, ktoré boli súčasťou aj Petipových baletov, dávajú možnosť prezentovať celý baletný zbor. Ich náročnosť vychádza z istej špecifickosti a štýlovej flexibilite, ktorú si tanečníci musia osvojiť.

STANISLAV FEČO
Áno, tieto balety budú pomaly jediným zdrojom informácii, nakoľko dnes charakterové tance pomaly miznú z predstavení. Charakterový tanec sa učí len na niektorých baletných školách vo svete. A samozrejme, to potom býva problém, keď tanečníci nemajú tento druh tanca v tele, nie je to ono. Musím povedať, že tanečníci v Balete SND sú v tomto smere flexibilní, nechajú sa formovať, sledujú choreografov zámer.

S Baletom SND spolupracuje obaja po tretí raz (Onegin, Korzár). Ako sa vám so súborom pracuje na Esmeralde?

STANISLAV FEČO
Zakaždým je cítiť veľký rozdiel, posun vpred. Tentoraz nachádzame súbor azda v najlepšej forme. Tanečníci vedia rýchlo reagovať, sólisti sú schopní zatancovať na skúške svoje party tak, že môžu ísť na druhý deň na javisko – niektorí z nich – samozrejme, nie všetci. (úsmev) Je to veľmi príjemná práca, zlepšila sa aj nálada, atmosféra v tom súbore. Tanečníci sú pripravení, otvorení pripomienkam a názorom, sú ochotní urobiť všetko, čo im choreograf povie. Je tu zdravá konkurencia, čo všetkým len prospieva.

Balet Esmeralda je aj vďaka románovej predlohe Viktora Huga bohatá na dramatické postavy. Ako na ne tanečníkov pripravujete?

VASILY MEDVEDEV
V balete Esmeralda je niekoľko výrazných postáv, náročných na vrcholnú techniku tanca a rovnako na herecké stvárnenie. Pre nás ako inscenátorov je rovnako dôležité pripraviť tanečníka po oboch stránkach. Preto ich o postave veľa hovoríme, vedieme ich k tomu, aby sa vedeli s postavou ako interpreti stotožniť.

STANISLAV FEČO
Snažíme sa tanečníkov vtiahnuť hlbšie do témy. Vaši tanečníci sú mladí, patria do generácie, ktorá – ako to tak sledujem – prepadla sociálnym sieťam. U mnohých prevláda snaha prezentovať sa v tom najlepšom svetle, ale akoby nemali čas ísť veľmi do hĺbky. A to je nebezpečné pre tvorbu charakterov. Dnešná mládež nečíta knihy, aby sa zžili s hrdinom, aby s ním vo svojom vnútri prežili príbeh. Nie sú schopní sa ani úplne zamilovať, prežiť tragédiu, sklamanie. Práve preto je veľmi dôležité hovoriť s tanečníkmi o postavách, dať im čo najviac informácii.

Prečo je podľa vás dôležité uvádzať v dnešnej dobe pôvodné balety?

STANISLAV FEČO
Aby to zlato v podobe baletného odkazu zostalo rýdze, aby to nebola iba nejaká napodobenina, nekvalitná kópia, neúplný tvar.

VASILY MEDVEDEV
Je dobré, aby súbor mal rôznorodý repertoár, ale klasika v čistej podobe je jednoducho nutná. Tieto balety sú zároveň meradlom úrovne baletných súborov, motivácia, aby súbor napredoval. Je to zrkadlo úrovne baletných telies. Mnohé divadlá sa snažia mať tieto tituly, ale nespĺňajú kritériá na ich inscenovanie. Vznikajú inscenácie, kde to už nie je klasika v čistej forme, len akási napodobenina, je to potom úplne iné predstavenie. Preto nám záleží aj na výtvarnej stránke, kde vychádzajú realistické dekorácie a kostýmy z historických návrhov, čo divákom umožňujú čo najviac precítiť dobu, v ktorej vznikli. S jej kúzlom, atmosférou, poetikou, bravúrou a pečaťou výnimočnosti.

Inscenáciu Esmeralda uvádza Balet SND v spolupráci s Veľkým divadlom v Moskve, na pozadí impozantnej scény, ktorú „Boľšoj“ SND zapožičal.

VASILY MEDVEDEV
Veľkým prínosom tejto spolupráce sú dve výnimočné dámy z Veľkého divadla v Moskve, scénografka  Aliona Pikalova a kostýmová výtvarníčka Elena Zajceva, ktoré tiež vytvorili návrhy na základe pôvodných kresieb a náčrtov scény, kostýmov z predstavenia Mariusa Petipu z roku 1899. Veľkolepá a autentická výprava z Boľšoho je pre divákov garanciou tej najvyššej kvality v svetovom meradle.

Cesare Pugni: Esmeralda – záber z javiskové skúšky – SND Bratislava 2018 (zdroj FB SND Bratislava)

Aký ohlas vyvolala premiéra Esmeraldy v Moskve?

STANISLAV FEČO
Je to produkcia, ktorá zažiarila. Predstavenie Esmeraldy z roku 2011 v Boľšom sa prenášalo naživo do asi štyristo kinosál po celom svete. Bola to veľmi úspešná inscenácia, všetky predstavenia boli vypredané. Esmeraldu milovali baletomani a čo je důležité, milovali ju aj tanečníci. V tom čase mnohí volali pánovi Medvedevovi a pýtali sa, kedy sa bude znovu uvádzať, že im je ľúto, že to nemôžu tancovať. Balet dáva množstvo príležitostí pre tanečníkov, čo je vždy veľmi motivujúce. Bohužiaľ so zmenou vedenia vo Veľkom divadle súviseli zmeny v repertoári a v súčasnosti sa toto predstavenie nehrá, ale dúfame, že sa na javisko opäť vráti.

Obaja máte za sebou úspešnú tanečnú kariéru. S ktorou z postáv Petipových baletov ste sa vedeli najväčšmi stotožniť?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat