Ve Slovenské filharmonii vzpomínali na Sametovou revoluci apelativní hudbou

  1. 1
  2. 2

Dva literárne zdroje si neprotirečia, hoci ich delia stáročia. U Štrassera cítiť slogany revolúcie (čas odkliatia, čas dojatia), ale aj aktuálnu obavu, ako s nadobudnutou slobodou nakladáme. Orchestrálna vrstva diela, trvajúceho približne sedemnásť minút, sa postupne snúbi s vokálnou a dodáva jej zaujímavý komplementárny celok. Skladateľka spočiatku narába väčšmi rytmickými než melodickými prostriedkami (sekané, neviazané údery akordov), príchodom hlasov sa tok zjednocuje, pričom Čekovská má vždy na zreteli možnosti kreslenia atmosféry farbami orchestra. V istom úseku koloruje zvuk aj pripomienkou štrngania kľúčmi počas novembrových zhromaždení. Možno by sa dalo polemizovať, či by sólo nemalo byť zverené mužskému hlasu, ktorý je prirodzene schopný pregnantnejšej artikulácie a tým i zrozumiteľnosti. Vonkoncom to nie je výčitka mezzosopranistke Terézii Kružliakovej, ktorá svoj part naplnila podmanivým timbrom i náležitou emóciou. Plne v službách kompozície bol aj Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň), ktorý je vždy zárukou kvality. S veľkým pochopením a umeleckým nasadením sa svetovej premiéry skladby Liberte chopil dirigent Peter Valentovič. Napriek tomu, že jeho enormná miera muzikálnosti, presnosť a adresnosť gesta nie sú na Slovensku patrične využívané (pochybnosti vyvoláva aj jeho náhle odvolanie z funkcie šéfdirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde pôsobil jednu sezónu), potvrdil jednoznačnú afinitu k odkrývaniu tajomstiev súčasnej hudby. Nemenej silnú, ako cíti k predverdiovskému belcantu, ktoré ho v ostatných rokoch sprevádzalo v tesnej kooperácii s projektmi Edity Gruberovej.

Slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie, Peter Valentovič, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (foto Ján F. Lukáš)

Agentúra Gesamtkunstwerk zaradila slávnostný koncert, usporiadaný v spolupráci so Slovenskou filharmóniou, do svojho abonentného cyklu. Ten má skvostné pokračovanie v hosťovaní Francúzskeho národného orchestra s Emmanuelom Krivineom a huslistkou Juliou Fischer, Komorného orchestra Viedeň – Berlín (klavirista Denis Matsuev, trubkár Gábor Tarkövi) a vyvrcholí vo Viedni Mahlerovou 3.symfóniou v podaní Kráľovského orchestra Concertgebouw z Amstredamu s dirigentom Myungom-Whunom Chungom. Štart so slovenskou hudbou a príspevok k výročiu Nežnej revolúcie bol však plne opodstatnený a v konečnom dôsledku umelecky vydarený.

 

Slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Terézia Kružliaková, mezzosoprán

Alexander Moyzes: Symfónia č.8, op.64 „21.8.1968“
Miloslav Kabeláč: Mystrérium času, passacaglia pre veľký orchester op.31
Ľubica Čekovská: Liberte pre mezzosoprán, zbor a orchester

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 17.november 2019
Usporiadateľ: Slovenská filharmónia a agentúra Gesamtkunstwerk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat