Věčný oheň. Silvestrovský koncert v Rudolfinu s novodobou premiérou

Silvestrovský koncert souboru barokní hudby Collegium 1704 včera v zaplněném pražském Rudolfinu mimo jiné nabídl novodobou světovou premiéru Dixit Dominus a 2 cori neapolského varhaníka Leonarda Lea. Soubor pod vedením Václava Lukse také na pódiu pod emporou ozdobenou svícemi provedl díla dvou současníků – Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha. Nadšené publikum odměnilo hudebníky i pěvce dlouhotrvajícím potleskem.

Leonardo Leo (zdroj cs.wikipedia.org)

„Italský vkus měl dominantní vliv na podobu hudby pěstované u drážďanského dvora a vliv moderního neapolského stylu je nepřeslechnutelný také v pozdní tvorbě Jana Dismase Zelenky. Opis velkolepě koncipovaného dvojsborového Dixit Dominus jednoho z nejslavnějších neapolských skladatelů Leonarda Lea byl pořízen pro potřeby drážďanského dvorního kostela na sklonku Zelenkovy éry. Podobně velkolepý lesk jako Leův žalm vyzařují i Bachovy slavnostní kantáty, reprezentující hudbu jiného významného saského hudebního centra – Lipska,“ uvedl k programu vedoucí Collegia 1704 Václav Luks.

Václav Luks (zdroj Collegium 1704 / foto © Petra Hajská)

První polovina programu, nazvaného Věčný oheň, patřila především skladbě Leonarda Lea, jejímž těžištěm je Duravit Dominus (Hospodin přísahal) s výraznými hoboji a lesními rohy.

Druhou polovinu koncertu otevřel fragment Bachovy kantáty Nun ist das Heil und die Kraft (Nyní přišlo spasení a moc). Další skladby spojuje skutečnost, že patří k pozdním dílům svých autorů, přestože jejich kořeny jsou starší. Bachova kantáta O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe (Ó, věčný ohni, prameni lásky) vznikla po roce 1740, její podstatné části pocházejí ze svatební kantáty zkomponované patrně na jaře 1726.

Zelenkova Litaniae Lauretanae Consolatrix afflictorum (Loretánská litanie Utěšitelka zarmoucených) patří k jeho pozdním třem litaniím. Byla složena roku 1744 jako součást obřadů konaných za uzdravení nemocné královny Marie Josefy.

Soubor Collegium 1704 zahájil svou sezonu 3. října v pražském Rudolfinu vrcholnými díly Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha. Soubor také v září představil jeden z objektů pražského průmyslového areálu bývalých závodů ČKD pojmenovaný Collbenka 1704, kde vznikl prostor pro zkoušení uměleckých souborů a pořádání kulturních akcí. Druhá část sezony Collegia 1704 začne 20. února 2018 provedením oratoria Magdalena u nohou Kristových od skladatele Antonia Caldary.

Mohlo by vás zajímat