Sbormistryně na inzerát

Rok 2016 je rokem dvou významných výročí Jeronýmů. Tím prvním je Husův přítel Jeroným Pražský, o němž jen málo Čechů ví, že zahynul stejnou smrtí…