Velký český houslista a skladatel Jan Kubelík (3)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Koncertní rozjezd po škole byl vcelku povlovný, Kubelík zprvu testoval svoje umění na našich pódiích. V začátku července 1898 splňuje Kubelík svůj slib a dává koncert v Neveklově, několik dnů na to v Lounech. Koncem července mladý houslista spoluúčinkuje za klavírního doprovodu ředitele výstavních koncertů a skladatele prof. Hanuše Trnečka na desátém koncertu Výstavy architektury a inženýrství v Praze ve dvoraně divadla Uranie se Ševčíkovými Českými tanci s velkým úspěchem, 30. července hraje v Nových Benátkách.

Také srpen je ve znamení poctivých příprav další kariéry, Kubelík opět hraje České tance, tentokrát ale i Paganiniho koncert se Sauretovou kadencí na koncertě, pořádaném studenstvem v Turnově. Zde prý bylo jeho přijetí tak nadšené, že Kubelík nemohl odmítnout desetidenní pohostinství starosty města. O to bolestnější byl návrat z Turnova, kdy vyzvedává z nemocnice otce již v beznadějném stavu. V říjnu pokračuje několik domácích koncertů, například zahajovací koncert Klubu mladých v Mikulandské ulici, Kubelík je též sólistou Umělecké besedy v Praze, kde hraje tentokrát Wieniawského koncert fis moll. Zatím však na své rozhodující úspěchy a mimořádné příležitosti umělec stále čeká. Zvěst o houslistovi, který i bez patronátu Otakara Ševčíka pokračuje ve svém uměleckém rozletu, se však brzy rozšířila a k prosincovému hostování v Ernstově houslovém koncertu poprvé Kubelíka pozvala Česká filharmonie. Mezitím se Kubelík představil i ve Vídni, nejprve na soukromých večírcích, závažným vídeňským debutem však bylo sledované vystoupení na Sjezdu cyklistů, kde se za doprovodu klavíru zaskvěl svým Paganinim se Sauretovou kadencí. Po návratu do Prahy kvůli vystoupení s Českou filharmonií čteme v jeho kalendáři ještě koncert, pořádaný Českými žurnalisty v Rudolfinu, kde ze školního repertoáru uplatnil Ondříčkovu Fantazii na Prodanou nevěstu.

První vánoce bez otce byly přesto smutné a Jan je tráví v rodném michelském domku. Začátkem ledna se zde loučí s matkou a oběma bratry, aby se zhruba za čtvrt roku vrátil již jako opravdový houslový vítěz nad hudbymilovnou Vídní.

Vídeňský koncertní život byl tehdy nabitý množstvím koncertů, mimo jiné slavných houslistů (31. ledna koncertoval ve Vídni Bronislaw Huberman, 15. března legendární Pablo de Sarasate). Ve městě, které v poměrně nedávné minulosti nadšeně tleskalo houslovému čaroději Paganinimu a jeho skvělým následovníkům Ernstovi, Wieniawskému a mnohým dalším, se nyní ocitl náš mladý absolvent konzervatoře. První návštěva Vídně na sklonku minulého roku nebyla z hlediska důležitosti koncertů tak vypjatá, přímý souboj se světovou konkurencí minulosti i současnosti čekal Kubelíka právě v prvních měsících roku 1899. Jan Kubelík přijel do Vídně s odzbrojujícím arzenálem, svůj repertoár postavil na virtuózním zvládání nejtěžších děl houslového repertoáru, čímž byla nejen díla Paganiniho, ale například i mimořádně obtížná Ernstova skladba Král duchů, na kterou se dosud nikdo od smrti autora v roce 1865 neodvážil.Úspěch Jana Kubelíka ve Vídni byl naprosto přesvědčivý, jak v mnoha soukromě pořádaných večírcích za účasti předních vídeňských hudebních osobností, tak na celé řadě koncertů, k nimž zde Kubelíka pozval zdejší přední organizátor koncertního dění, Albert Guttman. Kubelík zahrál na večírku knížete Lichtensteina i dalších zdejších celebrit, jeho koncerty navštěvovala také korunní princezna Štěpánka.

Uveďme jen několik výňatků z recenzí od předních vídeňských referentů. Tak například Max Kalbeck v Neues Wiener Journal píše – „Kubelík přes své mládí stojí v prvé řadě všech současných virtuosů a podle svých okouzlujících výkonů je povolán, aby v době nejkratší zaujal místo vůbec prvé.“ Kubelíka chválí i Richard Heuberger v Neue Freie Presse – „Od dob Paganiniho nebyl spatřen takový zjev. Ve středověku by Kubelíka jako čaroděje upálili na hranici.“ V další recenzi Heuberger svůj obdiv formuluje takto – „Kubelík svojí technikou, vzbuzující až závrať a zasahující až do říše bájí, vyvolal nezměrný úžas.“ A opět citujeme Maxe Kalbecka v Neues Wiener Tagblatt – „Kubelík dovedl se jako ještě nikdo jiný předtím postavit jediným vzmachem v čelo všech houslových virtuosů.“ Dobový překlad německých článků uvádím záměrně, vystihuje svým patosem i jazykovou dikcí tehdejší atmosféru všeobecné fascinace okouzlujícím umělcem.

Obrovský zdar vídeňského Kubelíkova uměleckého pobytu v prvním čtvrtletí roku 1899 mělo i důležitý materiální úspěch. Osmnáctiletý houslista, který dosud dobýval hudební Vídeň obyčejnými houslemi, dostal ve Vídni cenný dar od velkoprůmyslníka Brosche, s jehož rodinou se zde přátelsky stýkal – vzácný nástroj Guarneriho. Vedle uměleckého kreditu, který si ve Vídni Kubelík vydobyl jako základu pro další svoje výboje, bylo tedy vídeňské turné mimořádně úspěšné i po finanční stránce, což bylo lákavou inspirací pro organizátory a manažery další koncertní činnosti mladé vycházející hvězdy.Ověnčený vítěznými vavříny z Vídně vrací se Jan Kubelík do Čech, kde absolvuje nepřehlednou řadu koncertů po českých městech. Začal 2. dubna v Lounech, 3. dubna navštívil opět po létech Blevice, kde vystoupil kdysi v dětském věku. Tam po velkém úspěchu slíbil a tímto koncertem splnil svůj návrat. Je třeba říci, že Jan Kubelík i při obrovské řadě nabídek koncertů preferoval místa, která byla jeho srdci a vzpomínkám blízká. Tak třeba 16. července 1899 hraje slávou nezkažený umělec ve svém rodišti Michli ve prospěch Občanské a čtenářské besedy, která před deseti lety ráda poskytla pohostinství svého pódia „malému žáku Karla Webera Jeníku Kubelíkovi“. Turné po Čechách v roce 1899 zahrnuje celý soupis měst, který není možné pro jeho rozměrnost uvádět. Podtrhuji však zvláště koncert v Rudolfinu 8. dubna, kdy za klavírního doprovodu hraje Kubelík mimo jiné Paganiniho Variace na anglickou hymnu God Save the King, jednu z nejobtížnějších skladeb houslové literatury vůbec.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat