Verdiho Requiem se dvěma záskoky jako předposlední večer krumlovského festivalu

  1. 1
  2. 2

Peter Mikuláš imponoval dokonalou znalostí svého partu, pevnou intonací, výtečným frázováním a schopností pružné modulace. Dynamicky si vedl znamenitě, s Jaroslavem Březinou se výborně doplňovali a jejich hlasy moc dobře souzněly. Zaujal hned ve svém sólu v Mors stupebit svrchovaným projevem. V Lacrimosa, kde bas přebírá téma po mezzosopránu, předvedl pan Mikuláš ideálně vystavěnou, v jednolitosti příkladně vedenou hudební frázi instrumentálního tahu. Bravo!

Mezzosopranistka Terézia Kružliaková upoutala barevným mezzosopránem, se znělými hlubšími polohami v partu, v árii Liber scriptus zaujal její výraz, jenž se zračil nejen v oduševnělém tónu, ale ozrcadloval se i v mimice obličeje. Sopranistka Eva Hornyáková zaujala lehce, měkce tvořenými středními polohami, rovným tónem, ve vysokých polohách se v daném večeru zřejmě sama necítila ideálně, intonace byla ne vždy zcela pevná. V modlitbě Libera me a ve slovech „Vysvoboď mě, Pane, z věčné smrti, až přijdeš soudit ohněm svět“, dokázala být ve výrazu velice sugestivní, prsní rejstřík hloubek hladce propojovala se středním, leč ryze technicky tuto část opět trochu pokazilo nejisté, poněkud „zdola“ nasazené vysoké béčko v oktávě. Technická složka a výraz jsou zde v příliš úzké provázanosti.

Requiem jako celek vyznělo především v lyrických místech, introvertně, meditativně ve výrazu pokory a odevzdanosti Bohu. Dies irae sice vnesl dílčí dramatický vzruch, s trochu hluchými údery tympánu v amplifikaci, ale nepoznamenal ani v reminiscenci charakter výrazu celku dramatismem dominantněji. Stanislav Vavřínek se vahou svojí osobnosti racionálně plně koncentroval na technickou stránku velké formy, což bylo jistě dobře, dirigoval skladbu s přehledem, spolehlivými nástupy, s pevnou představou temp i dynamiky, šetřil poněkud s mírou agogiky. Jeho provedení nemělo Abbadovu či Byčkovovu výrazovou nakažlivou živelnost v dramatické vervnosti a naléhavosti, spíše převládala jako idée fixe ve výrazu celku lyričnost a meditativnost, dramatický nerv jako by stál trochu stranou. Což mi bylo ostatně v daných podmínkách zvukové nezřetelnosti plných fortissim sympatické. Nicméně publikum patrně ryze intuitivně vycítilo, že tato složka výrazu stála trošku stranou, ze snah o dramatičnost se vlivem zesilování stávala místy poněkud nepřehledná opulentní zvuková kulisa.

Introverze nepůsobí na publikum do té míry silně jako efektní extraverze, zjednodušeně vysloveno. Patrně proto byl ohlas u publika nezvykle skromný. Pravda, dané publikum netleskalo, Bohu chvála, po jednotlivých částech, čehož jsem se obával. Ale ono netleskalo ani v závěru, jen jistým povinným poděkováním zúčastněným umělcům. Převažujícím dojmem celku zůstala tak v mysli více komornější introverze ve výrazu interpretace, s čímž korespondovala také celá řada volených pian, celkově lépe v daném prostoru vyznivších v lehkém posílení mikrofony. Soustředěný výkon na jevišti si zasloužil, dle mého pohledu, přece jen poněkud spontánnější ocenění publikem.


Hodnocení autora recenze: 80%


Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2017
Dirigent: Stanislav Vavřínek
Filharmonie Bohuslava Martinů
Sbormistr: Petr Fiala
Český filharmonický sbor Brno
Eva Hornyáková (soprán)
Terézia Kružliaková (mezzosoprán)
Jaroslav Březina (tenor)
Peter Mikuláš (bas)
4. srpna 2017 Pivovarská zahrada Český Krumlov

program:
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

www.festivalkrumlov.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Verdi: Messa da Requiem - Filharmonie Bohuslava Martinů -S.Vavřínek, Český filharmonický sbor Brno -P.Fiala (MHF Český Krumlov 4.8.2017)

[yasr_visitor_votes postid="263382" size="small"]

Mohlo by vás zajímat