Vzpomínka na skladatele Otomara Kvěcha

  1. 1
  2. 2

Ladislav Horák, akordeonista
Velmi jsem si cenil, mít za svého kolegu na Pražské konzervatoři právě Otomara Kvěcha, který nikdy neodmítal aktivity, které měly smysl. Vedle své umělecké práce zvládl bez problémů řídit i skladatelské oddělení naší školy. Bylo mi pak ctí, když mi věnoval v roce 2010 skladbu Fantazie na motivy z Quantze pro sólový akordeon, kterou jsem za jeho účasti mohl premiérovat u nás i v Německu.“

Hanuš Bartoň, skladatel
Ota Kvěch byl nevyčerpatelný zdroj postřehů o hudbě minulých epoch i hudbě současné. Často vzpomínám na naše náhodná setkání na chodbách konzervatoře a HAMU, kdy jsme – dovolil-li čas – často a rádi probírali nejrůznější detaily skladeb, nahrávek a koncertů, které nás v poslední době zaujaly. Jeho postřehy byly vždy jednoduše – až lapidárně formulované, ale ve skutečnosti velmi trefné, troufám si říci často hluboké. Uměl třeba jedním vtipným příměrem charakterizovat skladbu nebo skladatele lépe, než to dokáže fundovaný rozbor, který často pro snahu o detailní popis nevidí smysl.“

Pavel Trojan, skladatel
Ota byl velice přátelský člověk, ale zároveň skromný a neokázalý. Kdysi se na mne obrátil kterýsi pořadatel s objednávkou skladby pro festival. Velmi příjemná a povzbudivá věc pro mladého skladatele. Neptal jsem se na nic a skladbu napsal. Teprve o mnoho let později jsem se dozvěděl, že to byl Ota, kdo mne tehdy doporučil…

Obzvlášť krásný a intenzivní vztah měl Ota ke svým žákům. Žil jejich problémy (nejen těmi studijními) a pomáhal jim, kde mohl a jak mohl. Nenutil jim ovšem svoje vidění hudební tvorby, svoje stylové zaměření, nýbrž byl jim nápomocen v rozvoji jejich osobitosti, rozhledu a skladebně technických dovedností.

Patřil k těm kolegům, se kterými jsem často probíral otázky postavení současné hudby,  jejího smyslu,  směřování, otázky vztahu skladatele a publika atd. Tato problematika mu  ležela velmi na mysli. Ostatně se v tomto ohledu vyjadřoval velmi fundovaně i veřejně. Vzpomínám v této souvislosti na jeho glosu po premiéře kterési mé skladby, v níž bylo melodie více než bývá v dnešní době zvykem: „Ty máš vlastně velkou odvahu…“ Jindy poznamenal: „Nejkrásnější je ten okamžik, kdy skladba vzniká“ – to když jsme diskutovali kvalitu provádění skladeb současných autorů v době, kdy hudební provoz je nastaven na uvádění obecně známých kusů starých mistrů na dvě tři zkoušky, což ovšem k nastudování nové kompozice, kterou nikdo předtím neslyšel ani nehrál, obvykle nestačí…

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat