Wagnerovy Víly v nastudování Roberta Jindry a Lubora Cukra v Košicích

  1. 1
  2. 2
Keď pred siedmimi rokmi uviedli na monotematickom Rossini Opera Festivale v Pesare prvotinu Gioachina Rossiniho Demetrio e Polibio, jeho umelecký šéf a renomovaný znalec skladateľovho diela, nedávno zosnulý Alberto Zedda, prehlásil: „Návštevníci festivalu dostanú výnimočnú príležitosť postrehnúť, že maestro neskomponoval len dobré věci.“ Neviem, ako by prvú dokončenú operu dvadsaťročného Richarda Wagnera okomentovala šéfka Bayreuthského festivalu Katharina Wagner. No ostávam len pri hypotéze, keďže sám skladateľ svoje Víly vyčlenil z repertoáru, vhodného pre posvätné divadlo na Zelenom pahorku.

 

Košická opera uviedla prvotinu Richarda Wagnera
Operná rozprávka pre dospelých

Uplynulý piatok sa na slovenskej opernej pôde odohrala udalosť svojím spôsobom unikátna. Operný súbor Štátneho divadla v Košiciach siahol po skutočnej rarite – Vílach Richarda Wagnera. Diele, ktoré sa za skladateľovho života nehralo a svetlo sveta uzrelo až päť rokov po jeho smrti a päťdesiatštyri rokov po dopísaní partitúry. V posledných rokoch sa na zahraničných javiskách inak veľmi frekventovaná a vyhľadávaná tvorba Richarda Wagnera (nenechajme sa popliesť s diametrálne odlišnou situáciou na Slovensku) prihlásila s Vílami iba v Regensburgu a autorovom rodnom Lipsku.

Na dramaturgický výber tohto titulu pre košické divadlo možno nahliadať z dvoch uhlov. Tým prvým, ktorý akceptujem, je potreba siahať aj po raritách a vstupovať do vôd nie celkom bezrizikových. Paralelne sa natíska otázka, či z diela Richarda Wagnera, ktoré – a teraz mám na mysli celoslovenský priestor – poznáme tak hriešne málo (žijúca generácia fakticky len tvorbu po Lohengrina), bolo nevyhnutné exhumovať práve Víly. Ale isteže, Košice po „veľkom“ Wagnerovi siahať z objektívnych dôvodov nemôžu (v tamojšom divadle sa však hral okrem Blúdiaceho Holanďana aj Tannhäuser či Lohengrin), no je to skôr apel na Bratislavu. V konečnom dôsledku však príchod Víl do Košíc vítam. Nielen preto, že je to odvážny dramaturgický počin, ale hlavne pre starostlivosť, s akou k naštudovaniu diela súbor vo všetkých zložkách pristúpil.

Vedenie súboru si vybralo tím, ktorý má Wagnera rád a rozumie mu! To je alfa a omega, to je istá garancia, že predloha neostane „bezprizorná“, hodená napospas sólistom a kolektívnym telesám. Dirigent Robert Jindra, režisér Lubor Cukr a dramaturg Daniel Jäger – ak títo o sebe píšu, že sú „wagneriáni“, nejde o patetickú frázu. A ak sa spolu so scénografom Jaromírom Vlčkom a kostýmovým výtvarníkom Josefom Jelínkom rozhodli, že dielu pomôžu (a pomoc mu skutočne nezaškodí), tak to mysleli úprimne. Snaha padla na úrodnú pôdu. Rozprávková téma Víl, literárne opretá o námety Carla Gozziho, sama o sebe je dosť zamotaná, pre deti (aj vzhľadom na hudbu) nestráviteľná a pre dospelých tiež nie extra príťažlivá. Paralelne s hľadaním inscenačného kľúča pristúpil tím tvorcov k dramaturgickým úpravám a istým škrtom. Nazdávam sa, že nožnice trojice Jindra – Cukr – Jäger strihali akurátne. Eliminovali pasáže, kde Wagner bol najmenej sám sebou, a podčiarkli „ťah na bránku“. Celkovo je partitúra zjavne inšpirovaná Carlom Maria von Weberom a Heinrichom Marschnerom, ba aj Beethovenovým Fideliom či Mozartovou Čarovnou flautou, no zároveň zreteľne anticipuje skladateľove najlepšie romantické opery. Ba – ako mi Robert Jindra prezradil – dajú sa vystopovať aj motívy z Ringu.

Nebolo to ani zďaleka všetko. Lubor Cukr skutočne nad inscenačným plánom tuho premýšľal. Zdá sa, že ho aj domyslel. Režírovať rozprávku pre dospelých v prvom pláne by bolo asi fádne, nuž pokúsil sa vyhmatnúť súvislosti medzi postavami z opery a svetom okolo Wagnera, vrátane sveta nemeckého panovníka Ľudovíta II. Bavorského. Paralel medzi tenorovým hrdinom Arindalom a reálnym kráľom našli inscenátori viacero, pričom nezanedbateľným faktorom, ktorý dáva zvolenému výkladu logickú oporu, je to, že Ľudovít II. bol neskrývaným podporovateľom Richarda Wagnera i stavby jeho bayreuthského operného sídla. Tam, kde Lubor Cukr nenašiel v hrdinoch úplnú zhodu (otázka potomkov), pomohol si symbolmi. Deti víly Ady a kráľa Arindala nahradil maketami zámkov, ktoré Ľudovít II. po skončení vojnových bitiek dal postaviť. V inscenácii sa teda postavy zdvojujú. Aj to má svoj zdôvodnený podklad. Portrét Ady sa premieta do cisárovnej Sissy, Arindal do Ľudovíta II. Bavorského, víly Zemina a Farsana sú valkýrami, Morald je strýkom Ľudovíta a jeho brata Otta, Lora je zároveň Arindalovou sestrou aj Ľudovítovým bratom. Napokon kráľ víl vo finálnej fáze predstavuje samotného Richarda Wagnera. Zamotané, neprehľadné? Na prvý pohľad asi áno. Keď si prečítate bulletin a zapojíte fantáziu, vychádza celkom zaujímavá konštrukcia.

Réžia, scénografia a kostýmy však neostávajú len pri nej, ale napĺňajú ju zmysluplnými akciami. Javisko košického divadla nie je veľké, no tvorcovia ho neprepchali. Väčšinou sa masové scény odohrávajú v zadnej časti oddelenej revuálkou, a protagonisti (reálne postavy) sú v popredí. Trocha si režisér pomohol aj príchodmi z hľadiska, v dorobenom prológu „hrá“ tiež prvá prízemná lóža. Počnúc druhým dejstvom sa výrazne pripájajú projekcie, ba až filmové sekvencie. Je to vo svete bežný postup a v tomto prípade neniesol ani stopu samoúčelnosti. Kostýmy Josefa Jelínka sú jednoducho krásne, funkčné a plne korešpondujúce s režijno-výtvarným zámerom. Čo ale Luborovi Cukrovi neviem odpustiť, bolo opakované zadymovanie zadnej časti pódia (jazierko), od ktorého mal upustiť, keď zistil technickú nespôsobilosť a hlučnosť zariadenia. Veľmi narúšali aj hudobné čísla. Napokon, divadelnú hmlu považujem vo väčšine prípadov za slabú barličku. O takú sa Cukr opierať nemusí. Trocha by som polemizoval s pridlhým nemým aranžovaním úvodu tretieho dejstva a mám pocit, že aj bez dvojníčky Ady by sa inscenácia obišla.

Richard Wagner: Víly – ŠD Košice 2017 (zdroj ŠD Košice / foto Joseph Marcinsky)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Wagner: Víly (ŠD Košice 2017)

[yasr_visitor_votes postid="256426" size="small"]

Mohlo by vás zajímat