Wagnerovy Víly v nastudování Roberta Jindry a Lubora Cukra v Košicích

  1. 1
  2. 2

Pokiaľ siahajú moje informácie, všade tam, kde sa pred dirigentským pultom objaví Robert Jindra, zavládne tvorivé nadšenie a zdravo produktívna nálada. Košice túto vzácnu povahovú vlastnosť Roberta Jindru opäť potvrdili. Bolo by malicherné hľadať tých zopár nedokonalých tónov v orchestri, keď ako celok hral s iskrou, plastickosťou zvuku, dokonca na mnohých miestach aj s tieňovaním dynamiky. Druhé dejstvo síce strhlo dirigenta, orchester aj javisko do vyhrotenej drámy (akoby sa celé nieslo v atmosfére Ortrudinej kliatby), no v treťom sa opäť otvorili aj dynamicky pestrejšie, aj lyrickejšie miesta. Jindra Wagnera vášnivo miluje, dôverne si s ním tyká – alebo mu z úcty vyká? Nech je to akokoľvek, rozumie mu. Jeho koncepcia vycítila, čo je v hudbe weberovské a čo ranowagnerovské. S láskou a pochopením spracoval jedno i druhé a výsledok sa dostavil. Jedným dychom však treba spomenúť zbormajstra Lukáša Kozubíka (ktorý je takým košickým Jindrom), pod ktorým je zbor, v tomto prípade posilnený, schopný vydať maximum tvorivej energie a ísť až na doraz.

Pri dvojitom obsadení to v Košiciach samozrejme bez hosťov nejde. Obe predstaviteľky Ady sú zo zahraničia, podobne ako jeden z Arindalov, pre výpadok ktorého sa napokon druhá premiéra neodohrala. Prvý večer bol triumfom domáceho tenoristu Titusza Tóbisza, ktorý za ostatný rok-dva spravil obrovský pokrok v technickom zdolávaní a krotení svojho obrovského materiálu. Tóbisz je momentálne jediným pravým (nielen) wagnerovským hrdinným tenorom na Slovensku, vládne objemným, tmavým a v rozsahu široko roztvoreným hlasom. Ak ešte v Trubadúrovi „hrešil“ vo frázovaní a intonácii (odvtedy som ho nepočul), tak jeho Arindal sa aj v týchto parametroch nesmierne zlepšil, dokázal si rozvrhnúť sily tak, aby premiérový večer dospieval v potrebnou gradáciou. V treťom dejstve mu navyše Wagner predpisuje lyrickú áriu, ktorú však aj s krátkou pasážou, na rozhraní mezza voce a falzetu, zvládol ako výrazovo premyslené premostenie. Podstatné bolo, že posledné stúpajúce tóny už vyspieval plným hlasom.

Nemenej exponovaná je aj postava Ady, zverená častej hostke českých scén, francúzskej rodáčke Frédérique Friess. Jej mladodramatický soprán má potrebnú nosnosť, veľmi bezpečnú techniku, kultúru frázovania, takže dlhé pasáže napĺňali priestor bez forsírovania a s náležitou výrazovou silou. Jedine v najvyšších tónoch sa jej hlas príliš zostruje a stráca na okrúhlosti ostatných polôh. Ostatné postavy sú oveľa menšie (aj pričinením už spomenutých škrtov), avšak minimálne v piatich prípadoch si vyžadujú sólistov prvého odboru. Dobrou voľbou bol vždy spoľahlivý Marián Lukáč (Morald) s pevným kovovým barytónom, ako aj obe ďalšie domáce sólistky, dramaticky plná a tónovo obsažná Tatiana Paľovčíková-Paládiová (Zemina) a čoraz väčšmi prekvapujúca, sýtym, farebne bohatým mezzosopránom vybavená Myroslava Havryliuk ako Farzana. Naproti tomu za kratší koniec ťahali hostia z Česka. Barbara Řeřichová (Lora) znela tvrdo a intonačne nie stopercentne, trocha nevyvážene v polohách sa prejavil Jiří Přibyl ako Gernot a najslabší výkon večera podal v neveľkej dvojpostave Kráľa víl a Gromovho hlasu Yevhen Shokalo spievajúci s rozsahovými problémami a suchou farbou. Či až toľko zahraničných hosťov v nie dominantných úlohách inscenácia potrebovala (a napokon druhá premiéra zhasla na inom probléme), je teda otázne. Azda sa stane poučením pre vedenie divadla (čo si už napríklad Opera Slovenského národného divadla uvedomuje), že náročné a nehrané tituly je obozretnejšie v premiérach nasadzovať s dennou prestávkou.

Reflektovať a spracovať všetky podnety (kvalita partitúry, dramaturgické zásahy, hudobná, vokálna, vizuálna zložka) na základe jediného videnia neznámeho diela – čestne priznávam – nie je jednoduché ani pre recenzenta. Tento fakt nebýva zvykom pertraktovať, čitateľa ani nemusí zaujímať, no z dlhoročnej recenzentskej praxe viem, že istejšie je dvakrát merať a raz strihať. Pomerne často sa tiež stáva, že odlišné obsadenia výrazne zasahujú do komplexného výsledku. Nie vždy sú návštevy oboch premiér, prípadne prvej reprízy, z objektívnych dôvodov možné. Tento raz, povedané v jednej vete, ma košické uvedenie Wagnerových Víl oslovilo. Inscenácii prajem dostatok zvedavcov a najmä odbúranie strachu z mena skladateľa. Nejde o príznačného Wagnera, a keby aj šlo, tak o niečom svedčí skutočnosť, že predstavenia jeho opier vo svete beznádejne vypredávajú hľadiská divadiel. Pokúsme sa teda – to platí v celoslovenskom meradle – prelomiť predsudky voči tomuto síce nie jednoduchému, no nenapodobiteľnému skladateľovi.


Hodnotenie autora recenzie: 80 %


Richard Wagner:
Víly
(Die Feen)
Réžia: Lubor Cukr
Hudobné naštudovanie: Robert Jindra
Dirigent: Robert Jindra (alt. Jan Novobilský)
Scéna: Jaromír Vlček
Kostýmy: Josef Jelínek
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Koncertný majster: Peter Michalík
Dramaturgia: Daniel Jäger
Premiéra 26. mája 2017 Štátne divadlo Košice

Kráľ víl / Richard Wagner – Yevhen Shokalo (alt. Peter Paleček)
Ada / Cisárovná Sissi / Anjel smrti – Frédérique Friess (alt. Klára Vincze)
Zemina / Valkýra – Tatiana Paľovčíková-Paládiová (alt. Lucie Kašpárková)
Farzana / Valkýra – Myroslava Havryliuk (alt. Viera Kállayová)
Arindal / Kráľ Ľudovít II. Bavorský – Titusz Tóbisz (alt. Gilles Van Der Linden)
Lora /Princ Otto – Barbora Řeřichová (alt. Michaela Várady)
Morald / Luitpold Bavorský – Marián Lukáč (alt. Pavol Kubáň)
Gernot / Ľudovítov komorník Lorenz Mayr – Jiří Přibyl (alt. Michal Onufer)
Drolla / Dvorná dáma – Janette Zsigová (alt. Aneta Hollá)
Gunther / gróf Dürckheim – Maksym Kutsenko (alt. Jaroslav Dvorský)
Harald / Predavač novín – Marek Gurbaľ (alt. Martin Kovács)
Posol / Sluha – Anton Baculík (alt. Zdenko Vislocký)
Hlas čarodejníka Groma – Yevhen Shokalo (alt. Peter Paleček)
Dvojníčka Ady – Barbora Ivanová
Štafáž – Patrik Balko, Stanislav Borko, Peter Gáč, Matúš Grega, Viktor Harakaly, Marián Marčák, Dominik Ronďoš, Leonard Sedláček

www.sdke.sk

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Wagner: Víly (ŠD Košice 2017)

[yasr_visitor_votes postid="256426" size="small"]

Mohlo by vás zajímat