William Forsythe – Genius in the Figure

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Právě tady máme díky komornímu pojetí této části programu více než kdy jindy možnost sledovat Forsythovu práci s pohybem v mikroskopickém detailu, není zde nic, co by odvádělo naši pozornost od autorova záměru a čisté estetiky pohybu. Na zcela prázdné, staticky nasvícené scéně se postupně střídá osm párů tanečníků, které od sebe odlišuje pouze barva jejich trikotů.Od prvního duetu, který ještě můžeme považovat za neoklasický, choreograf vybírá tisíc a jeden prvek, jenž v dvojici těl – mužského a ženského – pokládá na misku gravitačních vah v sérii stále intenzivnějších pnutí, protitahů a extrémních vyosení mimo těžiště až na samotnou hranici fyzických možností tanečníků – a dál za ni. S nevyčerpatelnou a fascinující invencí zde z dekonstruovaných základních stavebních kamenů klasického baletu tvoří polohy a pozice zcela nové, které by bez vzájemné podpory, vzájemné symbiózy obou tanečníků nikdy nebylo možné uskutečnit.

Stáváme se tak přímými účastníky toho, jak původní idea opouští prostředí svého vzniku, aby se znovuzrodila v jiné formální podobě prostředí či paradigmatu zcela nového. Je to paradigma, v němž je – mimo jiné – zcela předefinována pozice moderní baleríny, jak ostatně o Forsythově práci prohlásila Wendy Whelan, primabalerína New York City Ballet. Mužské a ženské tělo jsou zde postaveny do absolutní rovnováhy svou úlohou na jevišti, dynamikou pohybu i naprosto rovnocennou a nezastupitelnou pozicí v protivážných, Forsythem nově vymodelovaných figurách, jejichž limity tanečníci společně se svým partnerem objevují a zkoumají. I když vymodelovaných není v tomto případě to pravé slovo – choreograf už zde ve svém neúnavném bádání nezpomaluje či nezastavuje pohyb, jako v In the Middle…, ani ho nečrtá poněkud klinickým způsobem paralelně vedle sebe jako v Artifact Suite. Naopak zde sledujeme tvůrce, jenž s uspokojením opouští prvotní, experimentální fázi a s úžasnou rychlostí a naprostou suverenitou rychlou rukou črtá stále nové a nové pozice, stále nové a nové, dosud netušené varianty pohybu, jehož modelování je zde jemnější, plynulejší, což společně s charakterem hudby dává jednotlivým duetům podstatně subtilnější a poetičtější nádech.V experimentální rovině se tak nachází spíše jeho práce se strukturou pas de deux samotného. Místo klasického entrée naprosto civilní příchod tanečníků na scénu, tanečník se ke své partnerce plynule připojí až v polovině duetu (či sóla?), oba tanečníci začínají tančit ještě před začátkem skladby a přestávají před jejím dozněním…

V okamžiku, kdy se tato lehce cynická i nevtíravě vtipná hříčka začne jevit poněkud vykalkulovaně, nás však Forsythe zasáhne a naprosto pohltí dalším, nečekaně lyrickým okamžikem s nezapomenutelně něžnou, nesenou, rotovanou figurou, pozvolna doznívající v dohasínajících světlech a pomalu se vytrácející hudbě. Silný emocionální náboj, jenž v tom okamžiku mezi tanečníky cítíme, zde nevychází z nějakého předem daného narativního schématu ve smyslu dějových baletů (který ostatně Forsytha ani nezajímá), ale vyvěrá jen a pouze z energie, spojené s jejich fyzickou interakcí – a výsledek je naprosto dechberoucí.  „Nemám žádnou pevně danou představu toho, co je balet, a již dlouho jsem ani žádnou neměl.“ (William Forsythe)

Prázdný prostor scény, rytmizovaný pouze dřevěnou stěnou, vlnící se v diagonále směrem k divákům. Jediný světlomet, který z různých míst jeviště bojuje s převládající temnotou. Tanečníci v celotrikotech i kostýmu, připomínajícím jakousi opeřenou gorilu, obíhající ústřední diagonální zeď, opakující zdánlivě banální pohybová schémata či najednou znehybnění v prostoru uprostřed pohybu. Dunivá, agresivní hudba Thoma Willemse, neustále se přelévající v proměnlivé intenzitě prostorem tam a zpět. A potom lano. Lano, kterému kdosi (nebo cosi) neviditelného udílí impulzy, neúnavně těkající scénou zprava doleva. Nuže, vítejte ve skutečném postmoderním pekle – v tom nejlepším slova smyslu. Teprve nyní, v poslední části programu, zvané Enemy in the Figure, naplno vynikne „etudovitý“ charakter předchozích dvou choreografií, přes veškerou jejich invenčnost, konceptuální obsah i estetickou působivost. Teprve nyní nás Forsythe uvádí do zvláštního, znepokojivého světa, jenž jakoby vypadl z toho nejdivočejšího surrealistického snu (nebo spíše noční můry). Vše zde působí naprosto neuchopitelným a vysoce tísnivým dojmem, najednou postrádáme viditelný řád, koncept či ideu, kolem nichž Forsythe vystavěl své dvě předchozí části, vše je jakoby vykloubeno z konvenční logiky výstavby scény, jejího svícení, kostýmů tanečníků, dokonce i choreografova svébytného přetváření klasického pohybového slovníku. Místo toho vše ovládá jakási neklidná, chaotická síla, skrytá v každém detailu – vlnící se diagonála zdi, z jejíchž stínů se noří a zase v nich ztrácejí tanečníci, osamocený reflektor, který nahodile putuje temným prostorem a otevírá nové výseče viděné reality (a uzavírá ty předchozí), proměnlivý charakter svícení, od přímého osvětlení přes kontrastní, caravaggiovský temnosvit až po stínohru tanečníků proti osvětleném pozadí. Lano, natažené napříč scénou, ve kterém v pravidelných záškubech probíhají vlny energie. Prostor zde překračuje svůj obvyklý význam plochy, na níž je choreografie realizována a stává se proměnlivým, organickým prostředím, reagujícím na tanečníky.

V tomto ohledu Forsythe odkazuje zpět k Nové věcnosti (Neue Sachlichkeit), uměleckému hnutí, jež se dostalo ke slovu ve dvacátých letech minulého století v Německu, a především pak práci Oskara Schlemmera, choreografa a výtvarného umělce, spojeného zejména s Bauhausem. Jinde jsou však oba tvůrci v příkrém rozporu – zatímco Schlemmerův Triadisches Ballett někteří soudobí kritikové označili za stylově naprosto nezařaditelný, východiskem a hnacím motorem Enemy in the Figure je stále ještě klasické paradigma, byť přítomné v daleko subtilnější podobě, než tomu bylo v předchozích dvou choreografiích. Jedním z příkladů může být i zmíněný „opeřený“ gorilí kostým, jenž najednou v sérii rychlých tours posés efektně změní svůj tvar – klasický taneční prvek tak dává nový tvar modernímu kostýmu a naopak. Především jsou to ale sami účinkující, kteří se postupně dostávají od forsythovské dekonstrukce klasického slovníku až k jakýmsi animálním záškubům, vycházejícím z jejich těl jim navzdory. Forsythe jakožto choreograf zde jakoby ustupuje do pozadí a jeho místo zaujímá jakýsi tajemný demiurg, bojující s tanečníky o nadvládu nad jejich těly, a to v boji o to dramatičtějším a sugestivnějším, že jej na jevišti kongeniálně ztvárňují právě tanečníci baletu Semperoper. Ať již nás však tato podívaná znepokojuje, děsí, nebo naopak přitahuje (a nejspíše všechno současně), svému názvu Enemy in the Figure dělá bezpochyby čest. 
Hodnocení autora recenze:
100%

Ein William Forsythe Ballettabend
Semper Oper Ballett
Premiera 25. února 2012 Semperoper Drážďany
(psáno z reprízy 18. 5. 2014 ve 14 hodin)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Ein William Forsythe Ballettabend (Semperoper Drážďany)

[yasr_visitor_votes postid="114207" size="small"]

Mohlo by vás zajímat