V říjnu proběhne 11. ročník MusicOlomouc 2019 s podtitulem „Colours of Piano“

Ve dnech 7. – 22. října 2019 se uskuteční 11. ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2019, tentokrát s podtitulem „Colours of Piano“, který bude zaměřený na klavír v tvorbě současných českých a zahraničních skladatelů. Festival nabídne sedm koncertů, jejichž cílem je představit různorodé zvukové možnosti klavíru od inside piano, přes preparovaný klavír, dva klavíry ve čtvrttónovém rozestupu, klavír s elektronikou či klavírní trio a klavír v ansámblu; a konfrontovat nejnovější tvorbu se stěžejními opusy 20. století, které v Olomouci ještě nikdy nezazněly. Festival tradičně pořádá Univerzita Palackého v Olomouci a spolek MusicOlomouc.


Zahajovací koncert v podání
Quasars Ensemble (SK) s mezinárodním obsazením bude co do velikosti tělesa nejrozsáhlejší akcí festivalu. Program večera je dramaturgicky zacílen na tvorbu nejvýznamnějších světových autorů spektrálního zaměření (T. Murail, G. Grisey), a stejně tak i na autory spjatými s tímto směrem, nebo z něj vycházející (D. O. Moser, I. Buffa). Všechny skladby zazní v Olomouci poprvé, většina z nich zároveň poprvé v České republice.
Dalším slovenským souborem bude
Cluster ensemble (SK), který představí tvorbu pro dva klavíry ve čtvrttónovém rozestupu. Světové premiéry skladatelů J. Rataje (CZ) a Ž. Sojak Subotič (SK) projdou konfrontací s tvorbou Ch. Ivese a I. Vyšněgradského – „otců zakladatelů“ tradice mikrointervalové hudby.

Současnou tvorbu pro klavírní trio bude reprezentovat brněnské Isha trio (CZ) ve složení flétna, zpěv a klavír, v jejichž programu zazní vedle dvou světových premiér (I. Medek, V. Zouhar, M. Padding) také např. skladby T. Takemitsu, L. Beria či H. Lachenmanna.
Koncert s názvem
Klavír v tvorbě Jana Vičara se uskuteční k autorovým 70. narozeninám. Kromě dvou světových premiér v podání jazzového kvinteta, skladatelův portrét doplní kompozice v rozmanitých nástrojových kombinacích s klavírem. Na koncert naváže křest autorského jazzově-rockově-popového CD Píseň starého blázna (ArcoDiva 2019), na němž se podílelo 106 účinkujících.

Ze zahraničních interpretů a ansámblů na festivalu vystoupí belgický klavírista Daan Vandewalle, který přednese kompletní cyklus Sonáty a interludia pro preparovaný klavír Johna Cage. Večer věnovaný klavíru a elektronice nabídne hned tři světové premiéry – F. Chaloupky (CZ), M. Cuttinga (GB) a G. Diaz-Jereze (E) v podání Ricarda Descalza (E) a Michaela Cuttinga (GB). Závěr festivalu bude patřit klavírnímu duu Schallfeld ensemble (A), jehož program završí významná skladba Zeitgeist George Crumba – legendy soudobé hudby, který 24. října 2019 oslaví své 90. narozeni. 

Letošní ročník je neobvyklý svým dramaturgickým zacílením na klavír. Kromě polarity různých přístupů ke klavíru akcentuje více než v minulých letech polaritu časovou – na jednu stranu festivalově rekordních 9 světových premiér českých i zahraničních autorů, na stranu druhou velký počet významných starších opusů avantgardní tvorby
20. století (Vyšněgradskij, Ives, Cage, Crumb aj.)„, říká ředitel festivalu Marek Keprt.

Mohlo by vás zajímat