Zdařilá a nadčasová duchovní Olomouc

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Velkým obloukem se další koncert přesunul do období vrcholné renesance. Konal se ve středu 12. října v kostele Navštívení Páně (u kapucínů). Na programu zazněla mše Missa super Santa Maria od významného renesančního skladatele Jacoba Handla Galluse a byla dále doplněna o vokální skladby a varhanní vstupy jiných renesančních autorů. Petr Daněk, vedoucí souboru Octopus Pragensis, ve svém hudebním předávání zúročuje svou letitou badatelskou zkušenost. Vědecky se orientuje právě na období vrcholné renesance a raného baroka. Vokální projev se jevil velmi disciplinovaně, krásně si pohrával s frázemi jak dynamicky a agogicky, tak rovněž s výraznou akcentací, že některé části působily až tanečněji. Jindy se zpěv linul velmi křehce, citlivě a vždy velmi intonačně pevně. Bylo jasné, že v důsledku harmonických příkrostí a chromatických postupů, kterých bylo hned několik, například v Proroctví Sibyll (Orlando di Lasso), se zpěváci drželi intonačně velmi důsledně.

Octopus Pragensis, Pavel Černý, Petr Daněk - Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2016 (foto archiv Musica Viva)
Octopus Pragensis, Pavel Černý, Petr Daněk – Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2016 (foto archiv Musica Viva)

Varhanní vstupy Pavla Černého vhodně doplňovaly a odlehčovaly vokální projev. Výborně bylo použito varhanního positivu namísto stylově neadekvátního místního nástroje na kůru. Varhaník jistě a zřetelně vyhrával veškeré obohacení varhanní faktury o ozdoby, běhy a jiné zdobné a technicky náročné prvky. Ricercar J. Luyhona fascinoval častými harmonickými zvláštnostmi, ale to je prostě již hudbě tohoto období vlastní a je psaná tak, aby pokud možno hnula s našimi afekty. Nejsem si však jistá, zda dnešní posluchač dokáže ocenit tyto příkrosti nebo je spíš na pochybách o varhaníkově interpretační nejistotě. Osobn, bych si to dokázala jistě vychutnat ještě dotažené do absolutna použitím dobového středotónového ladění. Ale to už je otázka specializace hudebních prostředků určitých stylových období, nástrojů, způsobu přednesu a také vzdělaných posluchačů. Kostel Navštívení Páně poskytl vynikající akustické podmínky pro vyznění těch nejsubtilnějších částí celého koncertu. Ráda bych vyzdvihla i přídavek, který byl v jemnějším dynamickém odstínu a zapůsobil velmi citlivě.

Jestliže platí, že finis coronat opus (konec je korunou díla), tak závěr letošního duchovního festivalu byl korunou tou nejcennější celému ročníku. Provedení Beethovenovy Deváté symfonie přitáhlo do dómu sv. Václava velké množství nadšených posluchačů, také díky přímému přenosu mediálního partnera festivalu TV Noe mohli koncert sledovat i diváci doma. Určitě bude přenos reprízován, takže již v úvodu mého ohlasu na sobotní koncert s nejlepším doporučením zvu k jeho opětovnému sledování. Zážitek to byl totiž téměř nadpozemský. Bylo to prostě dáno již dílem samotným, prověřenými interprety a osobností dirigenta Jaromíra M. Krygela. Stejně tak jako rutinně známá Bachova Mše h moll přitáhla své početné příznivce, tak Beethovenova symfonie měla ještě o nějakou tu sympatii více. O provedení se perfektně postarala místní Moravská filharmonie Olomouc.

Moravská filharmonie Olomouc, Jaromír M. Krygel - Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2016 (foto archiv Musica Viva)
Moravská filharmonie Olomouc, Jaromír M. Krygel – Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2016 (foto archiv Musica Viva)

V chrámovém prostoru měla vynikající zvuk, všechny skupiny nástrojů byly výborně a zvukově vyváženě slyšitelné. Před poslední větou se nad filharmonií doslova zjevil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala). Sboristé nastupovali totiž z prostoru presbytáře, ze tmy a ticha, aby si třetí větu připraveni na místě v klidu a posvátnosti vyposlechli, než dostali svou šanci v závěru díla. Sbor je vždy letitou zárukou kvality a platilo to i letos. Jak sbor, tak filharmonie až disciplinovaně reagovali na dirigentova gesta, zvláště ta dynamická, na propracovaná crescenda a decrescenda. Po skončení koncertu mnoho ohlasů na provedenou symfonii velmi pozitivně nejvíc hovořilo právě o dokonale propracované dynamice. Neobyčejně jemně a jak krásně vyzněly některé části především v pianu. Intenzivně a nejvíce zapamatovatelně vstupem hlavního tématu radostné ódy v poslední větě, kterou přednesly v unisonu violoncella a kontrabasy. Ve finále se též prosadila neobyčejně vyrovnaně pěvecká sóla, a to konkrétně, basové sólo Gustáva Beláčka, které uvedlo vstup veškerého vokálního projevu. Mírně mě nechalo na pochybách, co se jistoty týče. Ostatní sólisté se přidali bezprostředně poté. Sopranistka Lucie Silkenová a mezzosopranistka Jana Hrochová se vhodně hlasově doplňovaly, obě patří k významným operním interpretkám a jejich pěvecký projev se výtečně nesl vyrovnaně a intenzivně celým chrámem. Tenorová jistota Tomáše Černého již téměř každoročně patří k hvězdným sólistickým projevům. Kvarteto sólistů bylo bezpochyby výborně zvoleno, všichni svým projevem zněli plně a velmi vyrovnaně.

Za vším úspěchem provedené symfonie stojí dirigentská osobnost Jaromíra M. Krygela. Pokaždé mě fascinuje, s jakou pokorou dirigent předstupuje před publikum i hudebníky a dílo samotné. S jakou pečlivostí dílo připravuje a odvede každoročně k nezaměnitelnému výsledku! Dirigent Beethovenovo dílo studoval a porovnával z mnoha zdrojů, velmi pilně a svědomitě dbal na tempová označení a frázování, která Beethoven různě měnil. Zodpovědným porovnáváním vydaných dobových edic a faksimile se nakonec přiklonil pokud možno té nejautentičtější podobě a přizpůsobil vhodně tempa chrámovému prostotu. Ten mimochodem získal velmi dobré kvalitní akustické podmínky i díky velké posluchačské zaplněnosti. Další autentičnost v prostoru dómu lze také spatřovat v historické danosti vztahu olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana s Beethovenem, a tak zařazení závěrečného koncertu do tohoto prostoru svědčí o dobré dramaturgické propracovanosti a zodpovědnosti organizátorů, především ředitelky Dobromily Hamplové.


Podzimní festival duchovní hudby 2016
(23. ročník)
25. září – 15. října 2016 Olomouc

Dirigent: Marek Štryncl
Stanislava Mihalcová (soprán)
Irena Troupová (soprán)
Barbara Solazzo (soprán)
Sylva Čmugrová (alt)
Isabella Shaw (alt)
Hasan El Dunia (tenor)
Ondřej Šmíd (tenor)
David Nykl (bas)
Michael Adair (bas)
Musica Florea
25. září 2016 chrám sv. Michala Olomouc

program:
Johann Sebastian Bach: Mše h moll
***

Dirigent: Vojtěch Spurný
Eva Dřízgová (soprán)
Olga Jelínková (soprán)
Barbora Polášková (alt)
Tomáš Kořínek (tenor)
Pavel Švingr (bas)
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Spevácky zbor Lúčnica
Sbormistryně: Elena Matušová
2. října 2016 chrám sv. Mořice Olomouc

program:
Luigi Boccherini: Stabat Mater
Carl Maria von Weber: Missa Sancta č. 1 in Es dur
***

Dirigent: Adam Viktora
Gabriela Eibenová (soprán)
Lenka Cafourková Ďuricová (soprán)
Nadia Ladkany (alt)
Tobias Hunger (tenor)
Jiří Miroslav Procházka (bas)
Michael Adair (bas)
Ensemble Inégal
6. října 2016 chrám Panny Marie Sněžné Olomouc

program:
Jan Dismas Zelenka: Psalmi vespertini II.
***

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat