Zemřel bývalý ministr kultury, šéf České filharmonie a Opery ND, skladatel a pedagog Václav Riedlbauch

V sedmdesáti letech zemřel dnes ráno v pražské nemocnici hudební skladatel, kulturní manažer, někdejší ředitel České filharmonie a bývalý ministr kultury Václav Riedlbauch. Oznámila to jeho manželka Yvetta Koláčková. Václav Riedlbauch zemřel po ročním boji se zákeřnou nemocí. Kromě působení v mnoha kulturních institucích byl také pedagogem, učil na Hudební fakultě Akademie múzických umění a do poslední chvíle vedl katedru managementu kultury na Vysoké škole ekonomické.
Václav Riedlbauch (zdroj archiv Yvetty Koláčkové)

Václav Riedlbauch se narodil 1. dubna 1947. Po absolutoriu Pražské konzervatoře a studia skladby na Akademii múzických umění v Praze pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, poté na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění, kterou v letech 1990 až 2004 vedl.

Je autorem řady komorních a orchestrálních skladeb, jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku 1984 po šest sezon. Václav Riedlbauch obdržel řadu ocenění ve skladatelských soutěžích.

Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti se zabýval hudebním a divadelním managementem i kulturní politikou v oblasti kreativní kultury. Byl uměleckým šéfem Opery Národního divadla, programovým ředitelem tehdejšího Paláce kultury, šéfproducentem nakladatelství Panton a ředitelem České filharmonie (2001 až 2009). Inicioval přehlídku soudobé evropské tvorby Pražské premiéry, zaměřenou na prezentaci tvorby současných českých a evropských skladatelů.

Podle dobových dokumentů a pamětníků se v listopadových dnech roku 1989 z titulu své funkce v Národním divadle postavil na stranu hroutící se komunistické moci. Ještě v listopadu 1989 z divadla odešel.

Václav Riedlbauch byl členem Správní rady Nadace Bohuslava Martinů a stálé soutěžní komise Pražského jara. Působil v expertním týmu pro koncepci Národního divadla, v letech 2009 a 2010 zastával funkci ministra kultury v úřednické vládě Jana Fischera.

Přes charakter kabinetu učinil několik důležitých kroků. Převedl Galerii Rudolfinum pod Uměleckoprůmyslové muzeum, čímž vyřešil spor mezi ředitelem galerie Petrem Nedomou a tehdejším generálním ředitelem České filharmonie Vladimírem Darjaninem. Převedl také Laternu magiku pod Národní divadlo a začal mluvit o možném odvolání šéfa Národní galerie Milana Knížáka. Na rozdíl od svého předchůdce Václava Jehličky podporoval živou kulturu, k níž měl blízko. Na Vysoké škole ekonomické inicioval výuku oboru Arts management.
***

VIZITKA
hudebního skladatele, bývalého šéfa České filharmonie a někdejšího ministra kultury Václava Riedlbaucha, který dnes po dlouhé nemoci v sedmdesáti letech zemřel:

Datum a místo narození: 1. dubna 1947 v Dýšině u Plzně

Vzdělání: Pražská konzervatoř, studium hry na akordeon u Josefa Smetany a skladby u Zdeňka Hůly (1962 až 1968); Akademie múzických umění v Praze, studium skladby ve třídě Václava Dobiáše (1973)

Zaměstnání: hudební skladatel, pedagog a manažer

Kariéra: pedagog na konzervatoři v Praze (1970 až 1978) či na Hudební fakultě AMU, kde se stal v roce 2000 profesorem; umělecký šéf opery Národního divadla (1987 až 1989); ředitel programu Paláce kultury (1990 až 1993); vedoucí katedry skladby na HAMU (1990 až 2004); šéfproducent a ředitel vydavatelství Panton (1993 až 1996); generální ředitel České filharmonie (2001 až 2009); ministr kultury ve vládě premiéra Jana Fischera (2009 až 2010); vedoucí katedry managementu kultury na Vysoké škole ekonomické

Ocenění: držitel řady cen od institucí i ze soutěží; v roce 2000 získal Evropskou cenu Gustava Mahlera za vynikající výsledky v hudbě

Rodina: byl ženatý; pocházel z hudební rodiny, tři z jeho sourozenců se stali profesionálními hudebníky

Ostatní:
– Je autorem orchestrálních i komorních děl včetně varhanních skladeb, jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku 1984 šest sezon. Mezi Riedlbauchova díla patří například Smrtelná ronda pro orchestr, Katedrály-toccata pro varhany, Koncert-bitva, Defilé, Závěs či Novoroční meditace.
– Jako ministr kultury v takzvané úřednické Fischerově vládě se Václav Riedlbauch zasloužil o převedení Galerie Rudolfinum pod Uměleckoprůmyslové muzeum, čímž vyřešil spor mezi šéfem galerie Petrem Nedomou a tehdejším generálním ředitelem České filharmonie (kam Galerie Rudolfinum spadala) Vladimírem Darjaninem.
– Václav Riedlbauch také převedl Laternu magiku pod Národní divadlo. Z evropských i českých fondů získal peníze na opravu klášterů Teplá, Plasy a Velehrad či památkově chráněných vítkovických hutí.
– Stál za vznikem festivalu Pražské premiéry, významné přehlídky vážné hudby po roce 1989. Jako člen stálé komise Concertino Praga se podílel na přípravě této rozhlasové soutěže. Riedlbauch dlouhodobě působil jako ředitel Nadace Bohuslava Martinů.
– Před listopadem 1989 byl členem KSČ.
– V době, kdy byl šéfem Opery Národního divadla, se podle dobových dokumentů a pamětníků v listopadu 1989 postavil na stranu hroutící se komunistické moci. Vzápětí z divadla odešel.

 

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na