Ať žije král! Pražští symfonici na Staroměstském náměstí vzdali poctu Karlu IV.

Hudba Karla Svobody z filmového muzikálu Noc na Karlštejně zakončila středeční open air koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK k poctě Karla IV. na Staroměstském náměstí. Hudební produkci, kterou doplnily i fanfáry z věže Staroměstské radnice a zvony Týnského chrámu, sledovaly stovky lidí.

Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK - Staroměstské náměstí 11.5.2016 (foto Petr Dyrc)
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — Staroměstské náměstí 11. 5. 2016 (foto Petr Dyrc)

Někteří posluchači, většinou z řad zahraničních turistů, zůstali po celý více než hodinový koncert, jiní se zastavili jen na část vystoupení. Mezi přítomnými byli i cyklisté a rodiny s dětmi. Počasí koncertu pod širým nebem přálo.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem vzdal hold Karlu IV. programem složeným z děl Hectora Berlioze, Ottorina Respighiho, Bedřicha Smetany, Richarda Wagnera a Karla Svobody.

Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK - dirigent Petr Altrichter - Staroměstské náměstí 11.5.2016 (foto Petr Dyrc)
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — dirigent Petr Altrichter — Staroměstské náměstí 11. 5. 2016 (foto Petr Dyrc)

Jednotlivé skladby ilustrovaly významná životní údobí ze života Karla IV. Například týnské zvony symbolizovaly narození budoucího římského císaře v Domě U Kamenného zvonu 14. května 1316. Karlovu výchovu na francouzském královském dvoře připomněla Berliozova předehra Římský karneval, první politické a válečné zkušenosti v Itálii zase reflektovala Respighiho symfonická báseň Římské pinie. Vyšehrad Bedřicha Smetany poukázal na Karlovu správu Českého království. Wagnerova předehra k opeře Mistři pěvci norimberští se vázala k roku 1356, kdy byl v Norimberku vydán nejvýznamnější dokument své doby — Zlatá bula Karla IV.

Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK - Alfred Strejček - Staroměstské náměstí 11.5.2016 (foto Petr Dyrc)
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — Alfred Strejček — Staroměstské náměstí 11. 5. 2016 (foto Petr Dyrc)

Slovem koncertem provedl Alfred Strejček, který jednotlivé skladby proložil ukázkami z knihy Františka Kožíka Kronika života a vlády Karla IV. Pouze před závěrečnou skladbou zarecitoval monolog Karla IV. ze hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně.

Mohlo by vás zajímat