Zlaté hlasy slovenské opery: Jela Krčméry-Vrteľová

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Po maturite na gymnáziu sa rozhodla nadaná dievčina pre štúdium spevu. Roku 1948 absolvovala Štátne konzervatórium v Bratislave v speváckej triede profesorky Anny Korínskej, no už od roku 1945 spievala v Opere Slovenského národného divadla (debutovala postavou Maddaleny v Rigolettovi). Sólistkou Slovenského národného divadla bola od roku 1946 do roku 1952. Naštudovala tu Lesnú žienku v Rusalke, Niclausa v Hoffmannových poviedkach (1947), pastiera Leľa v Snehulienke (1947), Floru v Traviate (1948), Lolu v Cavallerii rusticane a absolventskú postavu – Bizetovu Carmen (1948 – v inscenácii z roku 1946).Medzitým spievala viacero mezzosopránových partov v kantátovo-oratoriálnych dielach v Bratislave – a počas štúdia i v Ríme. Zakrátko jej prišla ponuka na angažmán do pražského Smetanovho divadla a prihláška na prvú spevácku súťaž Pražskej jari, kde získala diplom a laureátsky titul. Jela Krčméry však ponuku do Smetanovho divadla neprijala, lebo vtedajší minister zahraničných vecí Československa – JUDr. Vladimír Clementis – udelil mladej slovenskej umelkyni dlhodobé štipendium na štúdium spevu v Akadémii Santa Cecilia v Ríme. Na talianske roky spomínala v interview takto:

„Na Hudobnej akadémii Santa Cecilia v Ríme som študovala tesne po druhej svetovej vojne (pozn. autorky: u Giovanniho Scolariho). Pravdaže som sa tešila na Taliansko, ktoré som vždy chcela spoznať – i keď väčšmi sa mi páčil ruský spev a slavianska melodika. Vždy som viac inklinovala k výrazovému spevu, než  k virtuozite. Okolnosti po mojom príchode do Ríma však neboli najlepšie. Práve v ten deň totiž emigroval náš vtedajší veľvyslanec v Taliansku – a ja som sa ocitla, ako sa hovorí, na zelenej lúke. Len vďaka kamarátovi Ivanovi Gavorovi, vtedajšiemu tlačovému atašé, som sa ako-tak v prostredí zorientovala.“

Po takmer troch rokoch pobytu v Taliansku sa Jela Krčméry vrátila domov – na prosbu matky, ktorá zápasila nielen s dôsledkami manželovej choroby, ale aj s hmotnou existenciou rodiny v ťažkých povojnových rokoch. Bolo to zložité rozhodnutie, veď doma už nebolo demokratické Československo! A v Taliansku sa ponúkala oveľa jasnejšia budúcnosť. Ale život prináša rýchle striedanie ťažkých i krásnych chvíľ.

O manželstve a živote
Zakrátko sa Jela Krčméry šťastne vydala za huslistu, neskôr významného husľového pedagóga Albína Vrteľa (*1917 v Čadci – † 2000 v Bratislave), odchovanca pražského Konzervatória a Vysokej hudobnej školy vo Viedni (v triede svetoznámeho profesora Wolfganga Schneiderhana), ktorý bol talentom a vzdelaním predurčený na sólistickú dráhu. Žiaľ, choroba ruky (dôsledok nadmerného cvičenia, ale aj vojnových útrap) mu znemožnila realizovať vytúžené koncertné ciele. A tak na pozvanie profesora Frica Kafendu sa roku 1945 zapojil do pedagogickej práce na bratislavskom Štátnom konzervatóriu a neskôr aj na Vysokej škole múzických umení, kde odchoval vyše sto vynikajúcich huslistov. Bol to neskonale vzácny pedagóg, ušľachtilý človek a láskavý muž, ktorého som osobne poznala. Spolu s pani Jelkou tvorili nerozlučný umelecký a manželský pár. Doposiaľ ich vidím, ako zavesení jeden do druhého, kráčajú na koncerty, do opery, na vychádzky – ako mladí zaľúbenci. A pritom prežili toľko tragického (ale i krásneho) ako manželia, rodičia i starí rodičia! Mnohé udalosti svojho života profesor Albín Vrteľ zaujímavo opísal v knihe spomienok Husle s dračou hlavou (1996).

Cesta za slovom
Po založení mladej Krčméryovsko-Vrteľovskej rodiny a  narodení troch detí, sa talentovaná mezzosopranistka spevácky odmlčala. Naďalej však spolupracovala s operou ako prekladateľka.  Roku 1953 sa stala lektorkou a v rokoch 1971 – 1981 dramaturgičkou Opery Slovenského národného divadla. Z operného sveta nakrátko odišla v rokoch 1966 – 1967, kedy bola dramaturgičkou Hlavnej redakcie pre deti a mládež Československej televízie. Čoskoro začala spolupracovať aj s Československým rozhlasom v Bratislave. Bola vyhľadávanou autorkou desiatok rozhlasových relácií, dramatizácií, operných prierezov i scenárov pre Československú televíziu. Na svojom tvorivom konte má vyše sedemdesiat prekladov operných libriet z taliančiny, nemčiny a francúzštiny.

Okrem toho preložila pre Slovenskú filharmóniu texty veľkých vokálno-symfonických diel koncertnej literatúry (Händlovho Mesiáša, Haydnovo Stvorenie sveta, Honeggerovu Johanku z Arcu na hranici, Ódu na radosť v Beethovenovej Symfónii č. 9, Šostakovičove Židovské piesne a iné diela). Bola jednou z prvých libretistiek pôvodných opier – Andrašovanovho Figliara Geľa – spolu s Martinom Ťapákom, televíznej opery Návrat (od toho istého autora), je spolulibretistkou Suchoňovho Kráľa Svätopluka, s Alexandrou Braxatorisovou, svojou dlhoročnou kolegyňou – tiež dramaturgičkou Opery Slovenského národného divadla spolupracovala na librete Urbancovej opery Majster Pavol, libretisticky zrekonštruovala torzo barokovej opery Erindo od Johanna Sigismunda Kussera – v hudobnom dopracovaní Jaroslavom Meierom, napísala libreto k Meierovej detskej televíznej opere Vrabčiaci, je libretistkou niekoľkých ďalších detských opier slovenských skladateľov: Miloslava Kořínka – Ako išlo vajce na vandrovku, Šimona Jurovského – Černokňažník Magyáš, spomínanej rozhlasovej opery Karola Elberta – Neposlušné kuriatko, Kupkovičovej – Trojruže, Dubovského – Doktorskej rozprávkyTopolienka.

Preletím ponad život
V roku 1997 vydala knihu Nokturná a pastorále, ktorá je básnickým obzretím za životom. Memoáre Jely Krčméry-Vrteľovej Preletím ponad život (vyšli zásluhou Spoločnosti priateľov poézie v roku 2002) si zase spomínajú na spoločenské pomery na Slovensku, konkrétne osobnosti u nás i v Taliansku, ale majú i znaky poetizovanej prózy, ku ktorej má Jela Krčméry blízko celým charakterom svojho bytia i zdedenými génmi po slávnom otcovi – básnikovi Štefanovi Krčmérym. V knihe najviac fascinuje svieži literárny štýl autorky, jej vtip, láskavý odstup od udalostí, ako aj jej pevný charakter a viera v Božie cesty a rozhodnutia. Kniha je obohatená radom zaujímavých rodinných fotografií.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat