Zprostředkovávat. Nekritizovat, ale umožňovat. V Ostravě začíná Hudební současnost

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je mým velikým životním štěstím, že se umím těšit téměř na vše a ze všeho. Zní to možná trochu jako idealistické klišé, ale vlastně to tak opravdu je. Nebylo by asi v zájmu kohokoliv vyjmenovávat tady všechny, na spolupráci s nimiž se moc těším. Každopádně myslím, že to bude skvělé!

Daniel Skála
Daniel Skála

V souvislosti se soudobou hudbou a Ostravou jakožto místem konání se jako námět k zamyšlení nabízí jiný průsečík těchto dvou pojmů, festival Ostravské dny…

Ostravských dnech je obrovská spousta inspirace, to je bez debat.

Sám sis jimi už také dvakrát prošel jako jeden z rezidentů festivalového institutu.

Přesně tak. Právě díky tomu jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku a zodpovědět si otázku, v čem tkví ohromná síla toho projektu, proč vůbec existuje a proč právě tady. Samozřejmě mě to rovněž nutí k reflexi, zda je tady vůbec prostor pro další festival soudobé hudby vedle Ostravských dnů. To, že je tady Hudební současnost už čtyřicet let, ji totiž ještě samozřejmě neopravňuje k dalšímu trvání. Dříve to bylo tak, že k této skladatelské a interpretační přehlídce náležela ještě soutěž Generace, což ve svých začátcích byla skutečně velká akce. V roce 2001 ale přišly Ostravské dny, které to tak trochu převálcovaly, akčnost Petra Kotíka a dalších, kteří se na projektu podílejí, je taková, že dodnes nemá obdoby; vždyť sem pravidelně vozí hudebníky z celého světa, to je přece fantastické. Hudební současnost šla trochu do pozadí, což právě souvisí s faktem, že je jako festival mnohem více lokálně zaměřena, z toho lokálního aspektu prakticky vychází.

Co je tedy tím hlavním pilířem, na němž chceš Hudební současnost vystavět?

Rozhodně zprostředkovávání. Nekritizovat, ale umožňovat. Umožnit každému, kdo má nějaký umělecký záměr a trochu vytrvalosti, jej uskutečnit; a aniž bych do toho příliš zasahoval, ovlivnit to tím, že lidé budou mít větší rozhled a lepší podmínky k tomu to učinit. To prostřednictvím Tvůrčího centra Ostrava (tedy spolku, který pořádá mimo jiné právě festival Hudební současnost) můžu umožnit: počínaje svým vrozeným entuziasmem a konče zázemím, které ta organizace může skýtat. Samozřejmě, že zde dochází k určitému přirozenému „předvýběru“ na základě osobních i jiných preferencí, den má přece jen omezený počet minut a nelze se věnovat všemu a všem. Ale otevřenost, korigovaná právě podmínkou vlastního tvůrčího vkladu a iniciativy, by měla být na prvním místě. Zkrátka: když někdo bude chtít něco uskutečnit, hlavně ať za námi přijde!

Záleží ti tedy nejen na divácích, ale i na samotných účastnících a jejich uměleckém rozvoji

Ono to spolu souvisí. Moje teorie je taková, že když člověku, kterému se v hlavě zrodil nápad na nějaký projekt, nabídneme možnost zorganizování onoho projektu, ten člověk zákonitě projde nějakou změnou, posune se zase o kousek dál. Kromě organizačního zaštítění či finanční pomoci mám na mysli zejména pomoc, radu od lidí, kteří se velice rádi podělí o to, co znají a co umí, aniž by ovšem měli tendenci někoho poučovat. Věřím tomu, že pro osobní i umělecký vývoj jedince je možnost takové pomoci nedocenitelná a že každý výtvor je v tom daném okamžiku pro člověka přelomový, právě proto, že jej popostrčí dál v jeho vývoji. Vím to z vlastní zkušenosti: Snění bylo výsledkem desítek projektů, které se uskutečnily předtím. Fascinující na tom je, že tvůrčí činnost vlastně není závislá na výsledném produktu. Je to otázka tvůrčího přístupu k životu; tím, že člověk něco dělá, něco vzniká. Když do něčeho konkrétního vložíme energii, a ona se spojí s energií lidí, kteří na koncert přijdou, je zde velký předpoklad, že způsobíme hluboký prožitek oběma stranám. To je jedna z mých absolutních priorit.

Zmínil jsi svůj projekt Snění, na němž jsi spolupracoval s hercem Lukášem Červenkou, skladatelem Tomášem Šenkyříkem a výtvarníkem Tomášem Volkmerem. Můžeme se těšit na to, že přesahy do jiných uměleckých žánrů budou ve větší míře součástí dramaturgického plánu Hudební současnosti?

Řeknu to takto: Tvůrčí centrum Ostrava je organizace, která vznikla především proto, aby mohla zaštiťovat tento festival. Chtěl bych rozhodně využít toho, že slovíčko „tvůrčí“ v jejím názvu neodkazuje jen k hudbě. Pro mě je hudba jen jedna část z široké škály možností, kterými bychom se mohli zabývat. Proč nevytvářet projekty, které jsou mnohostranně zajímavé? Proč by na to člověk měl být sám? Obecně vzato mi pojem „hudební“ dílo přijde v dnešní době poněkud nedostatečný. Například výtvarníci jsou oproti muzikantům, často zbytečně konzervativním, neuvěřitelně otevření. Jak se říká mezi skladateli: „Je důležité naučit se palestrinovskému kontrapunktu, abys ho pak mohl zapomenout.“ Vždycky jde totiž o to, aby člověk vysál tu podstatu, aby pochopil, jak lidé uvažovali, dostal se jim skrze jejich tvorbu takřka do hlavy… Ve skladatelském řemesle jako takovém se jedná o důležitý krok (i když ne vždy zcela nezbytný). Stejně důležité je ale „zapomenout“, aby člověk mohl jít dál vlastní cestou. Když se ještě vrátím k syntéze různých druhů umění: mým velkým přáním zůstává, aby Hudební současnost vytvářeli otevření lidé. S nimi chci spolupracovat: oslovovat je, aby překlenovali tradiční „koncertní“ podobu provádění skladeb, aby přišli s nápady souvisejícími s jejich uměleckou praxí. Lidé často zapomínají, jak obohacující je dostat se do kontaktu s lidmi z jiných uměleckých či společenských kruhů. V tom vidím obrovskou přidanou hodnotu. Nechci vše zbořit, na to nemám povahu, ale nechat dále růst.

Daniel Skála
Daniel Skála

Snažíš se i jako pedagog vést své studenty k otevřenosti?

Ano, vedení k odvaze „být otevřený“ je podstatou mé práce se studenty. Je to naprosto přirozená součást všeho, co dělám. Cimbál a hudba obecně mi slouží jako prostředky, jak inspirovat lidi, probouzet v nich nadšení, vést je k takzvanému „ctění jinakosti“. Vlastně to není proto, že bych chtěl někoho příliš ovlivňovat. Naopak. Podstatné pro mě je, aby mí studenti byli především sami sebou, a to je nelehký úkol pro obě strany.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat