11. ročník festivalu Contempuls inspiroval posluchače k zamyšlení se nad zvukem

  1. 1
  2. 2
11. ročník pražského festivalu soudobé hudby Contempuls se konal v sobotu 30. října 2021. Do prostor pražského DOXu se vrátil po roční pauze spojené s protiepidemickými opatřeními. O to více se mohli příznivci soudobé hudby těšit. Tři koncerty s účastí celkem čtyř jak českých, tak i zahraničních souborů proběhly jako minimaraton v rámci jediného večera. Tento formát se osvědčil již v roce 2019. Letošní festival tak nabídl publiku opravdu intenzivní hudební zážitek.

Contempuls, 30. října 2021: Soňa Vetchá, Meitar Ensemble (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Soňa Vetchá, Meitar Ensemble (foto Karel Šuster)

Jako obvykle přivezl festival soudobé hudby Contempuls do Prahy špičkové interprety. Posluchači si mohli užít dokonalé interpretace českého vokálního souboru Cappella Mariana, domácího kvarteta fama Q, izraelského Meitar Ensemble a německého Signum Quartett.

Večer zahájila skladba ET LUX, vokálně-instrumentální dílo žijícího klasika soudobé hudby Wolfganga Rihma (1952) v provedení špičkových domácích souborů Cappella Mariana a fama Q. Zatímco se Cappella Mariana zaměřuje na interpretaci hudby předromantické, smyčcové kvarteto fama Q se specializuje primárně v oblasti soudobého repertoáru. Takto nekonvenční spojení umožnila samotná povaha uvedené skladby. Jako inspirace pro skladatele posloužilo requiem, katolická mše za zesnulé, z jejíž textových fragmentů se dílo skládá. Liturgické pořadí je však proměněno a jednotlivé kusy textů se napříč více jak hodinu trvající skladbou různě opakují. Ve vztahu k původní liturgické podobě textu působí tyto fragmenty jako jakési záblesky vzpomínek. Poměrně monotónní meditativní plochy reflektující vždy jeden kus textu vrcholí dynamicky výraznými až patetickými pasážemi – jako kdyby se z paměti konečně vynořily ve své úplné podobě. Po nich však nenásleduje z hlediska pořadí „správné“ pokračování, nýbrž další meditace nad některým z úseků textu. Tímto vzniká zvláštní napětí — jako by nám to známé neustále unikalo, jako kdybychom nebyli schopni je rekonstruovat, jako by v naší paměti vyvstávala – a rovnou zhasínala – vzpomínka.

Contempuls, 30. října 2021: Yuval Zorn, Meitar Ensemble (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Yuval Zorn, Meitar Ensemble (foto Karel Šuster)

Tu a tam se z hudebního přediva vynořují akordy (například typické „prázdné“ kvintoktávové souzvuky ve vokálním partu), které alespoň trochu školenému posluchači ihned evokují polyfonii starých mistrů. Místy hlas vystupuje do popředí, avšak pouze na chvíli. Na těchto úsecích se podle mého názoru nejvíce ukázala dokonalost interpretace souboru Cappella Mariana. Zpěváci školení v oblasti staré vokální polyfonie dokázali udržet decentní výraz tohoto původně liturgického textu, a to i v pasážích, které jsou z harmonického hlediska pro starou hudbu zcela nemyslitelné. Instrumentální part netvořil v žádném případě jakýsi anachronický přídavek ke krásnému historicky poučenému zpěvu, naopak kusy důvěrně známého textu dokázal obohatit o nové souvislosti. Oběma souborům se podařilo dosáhnout vyváženého souznění, novými zvukovými (instrumentálními a harmonickými) prostředky v tomto díle dospěli k téměř renesančnímu důrazu na sdělení textu.

Contempuls, 30. října 2021: Signum Quartett, fama Q (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Signum Quartett, fama Q (foto Karel Šuster)

Oceňuji dramaturgické řešení večera. Pořadí kusů, určitá příprava publika na „jinou“ hudbu než tu, na kterou je z naprosté většiny koncertních síní zvyklé, je zejména v případě hudby soudobé zásadní. Na úvod tedy bylo zvoleno sice komplexnější, avšak, dá se říci, posluchačsky přístupnější dílo. Meditativní skladba ET LUX posluchače vykloubila z obvyklých souvislostí. I když pracuje se známým materiálem, nabízí jiný způsob slyšení a přemýšlení, čímž udala tón celého večera.

Contempuls, 30. října 2021: Signum Quartett (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Signum Quartett (foto Karel Šuster)

Druhý koncert pokračoval v dalším zkoumání zvuku. Průřez svým repertoárem nabídl publiku izraelský Meitar Ensemble, jenž patří v oblasti interpretace soudobé hudby ke světové špičce. Kromě děl zahraničních soudobých autorů (Romitelli, Nemtsov, Leroux, Seroussi) zazněla v provedení Meitar Ensemble i světová premiéra skladby Labyrint mladé české skladatelky Soni Vetché. Řada těchto skladatelů prošla výzkumnou dílnou Ircam, klíčovou institucí v oblasti zkoumání zvuku. Další, jako právě Soňa Vetchá, se na své skladatelské dráze vydali podobným směrem.

Contempuls, 30. října 2021: Signum Quartett (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Signum Quartett (foto Karel Šuster)

Další část koncertu zahájila skladba předčasně zemřelého italského skladatele Fausta Romitelliho (1963–2004). Tradiční obsazení (flétna, klarinet, housle a violoncello) rozšířil Romitelli o ústní harmoniku, ptačí zpěv a kazoo. Tyto bizarní nástroje, v rámci klasické hudební tradice naprosto periferní, umně zakomponoval do své skladby s podivným názvem Domeniche alla periferia dell’impero – Seconda domenica (Neděle na okraji říše – Druhá neděle). Vznikla tím mimořádně zajímavá hra se zvukem. V dokonalém provedení Meitar Ensemble hranice jednotlivých nástrojů jako by splývaly, melodie přetékaly mezi ústní harmonikou a houslemi, mezi flétnou a violoncellem tak plynule, že posluchač mohl jen stěží odhadovat, kterého hráče v danou chvíli slyší. Skladatel zde do hloubky prozkoumal barvy jednotlivých nástrojů a nalezl v rámci takto nekonvenčního obsazení styčné body.

Skladatelka Soňa Vetchá se ve svém doktorském studiu na HAMU věnuje zkoumání sluchových iluzí. Tento její zájem se do jisté míry promítl i do skladby Labyrint, která vznikla na zakázku festivalu Contempuls. Sobotní koncert se tak stal premiérou. Vetchá tuto skladbu označuje za „psychologický hudební experiment“. Na začátku zazní na klavír nápaditý motivek, ten se několikrát zopakuje, a tak se dobře zapamatuje. Následně se přidají housle, které tento motivek převezmou. Klavír však pokračuje v jeho opakování a nástroje se začnou zvláštně prolínat. Když se přidají i další hlasy, stává se čím dále obtížnější sledovat, který z nich zrovna tento nápaditý motivek hraje. Vznikne najednou zmatek: ačkoliv jej pořád rozpoznáváme, nemůžeme se ho chytit, pořád bloudíme komplexním hudebním předivem, motivek prchá skrze různé nástroje a ani v jednom nevydrží od začátku do konce. Když se nám zdá, že třeba v klavíru jej již nějakou dobu slyšíme, klavír se nám najednou odmlčí – další slepá ulička v bludišti. Každý posluchač se chytí jiného hlasu a bude hledat tu správnou cestu jinak.

Contempuls, 30. října 2021: Meitar Ensemble, Yuval Zorn (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Meitar Ensemble, Yuval Zorn (foto Karel Šuster)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments