21. ročník Mistrovských pěveckých kurzů s orchestrální praxí – Karlovy Vary 12.–18. 3. 2016

Karlovy Vary jsou již dlouhou řadu let místem setkání mladých operních a koncertních pěvců. Dokazuje to především Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, na kterou každoročně přijíždí 50–100 soutěžících z celého světa. Během této doby otevřela cestu za kariérou a působením na světových operních pódiích mnoha pěvcům z celého světa.

V roce 1991 byl rovněž iniciován a realizován první interpretační seminář s profesory Jindřichem Jindrákem a Andrejem Kucharským. Úspěch semináře dal podnět ke každoročnímu pokračování. Za pomyslnou profesorskou katedrou se vystřídali Eva Randová, Karel Petr, Peter Dvorský, Brigita Šulcová, Jürgen Hartfiel a další. Pedagogy posledních let jsou doc. Magdaléna Blahušiaková a maestro Antonio Carangelo.

vedení semináře (foto archiv MPCAD)
vedení semináře (foto archiv MPCAD Karlovy Vary)

V interpretačních seminářích se mladí adepti operních scén zdokonalují v pěvecké technice a interpretaci pěveckých stylů. Od soboty 12. března 2016 do pátku 18. března 2016 se uskuteční v pořadí již 21. mistrovské pěvecké kurzy. Každý den ve dvou tříhodinových frekvencích se rotačním způsobem všichni setkají při výuce s oběma profesory. Kromě znamenitých profesorů budou mít mladí pěvci k dispozici vynikající klavíristy prof. Lenku Navrátilovou, doc. Ladislavu Vondráčkovou a prof. Jaroslava Šarouna. Uzávěrka přihlášek 15. února 2016.

výuka (foto archiv MPCAD)
výuka (foto archiv MPCAD Karlovy Vary)

Karlovarský seminář je však oproti jiným obdobným kurzům v Evropě něčím výjimečný. Je to praxe s dirigentem Františkem Drsem a Karlovarským symfonickým orchestrem. Minimálně na třech až pěti zkouškách si mohou vyzkoušet, mnozí poprvé v životě, zpěv operní árie s orchestrem, se kterým nakonec realizují veřejný operní koncert nazvaný Operní gala. Ze dvou nastudovaných árií umělecké vedení semináře vybere ty nejlepší – po jedné od každé – do programu závěrečného koncertu. S mnohými mladými talenty se setkáme opět při mezinárodní pěvecké soutěži v listopadu v Karlových Varech.

Karlovarský symfonický orchestr s dirigentem Františkem Drsem (foto archiv MPCAD)
Karlovarský symfonický orchestr s dirigentem Františkem Drsem (foto archiv MPCAD Karlovy Vary)

Více informací na www.mpcad.cz