Ariadna na Naxu Josepha Haydna

    Esterházyové, pánové z Galanty odvozující svůj původ od samotného Attily, byli jedním z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Nemalé zásluhy o Dunajskou monarchii v době válek s Turky posílily jejich společenské…