Mortierův odkaz v Královské opeře nezemře

    Mortierov odkaz v Kráľovskej opere nezomrie Vizionár vždy pripravený podporiť odvážne projekty, ktorý každým počinom zbavoval operu archaického prachu a tým ju sprístupnil modernému publiku bez ohľadu…