Giulietta

... že růže v kráse žárlit mohla na ni a fialky že zvaly ji svou paní… Tak umřela, jak v máji kvítek zvadá, ó ty,…