Barokní podvečery v podzimní melancholii

Devatenácté Barokní podvečery zahájí 20. října 2019 svoji podzimní řadu koncertem „Image of Melancholy“ inspirovaným díly básníků Williama Shakespeara a Johna Miltona. Jemný a podmanivý hlas Hany Blažíkové za doprovodu renomovaného pražského souboru Collegium Marianum rozezní Tereziánský sál Břevnovského kláštera.
Collegium Marianum (foto Anna Chlumska)

Letošní ročník s názvem Stravaganza uvádí experimentální, fantaskní a „programní“ skladby či skladby vyjadřující afekty. „Od konce 16. století byly termínem „stravaganza“ označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Ale zejména hnutí duše bylo velkou inspirací pro skladatele nastupujícího a vrcholného baroka. Úvodní koncert ukáže, jak angličtí skladatelé mistrně zpracovali téma melancholie a smutku.“ vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů.

Známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti zazní ve špičkové interpretaci na dobové nástroje. Pečlivě vybrané skladby opět rozezní unikátní historické sály, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné hudby. Právě úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí Barokní podvečery k nejoriginálnějším kulturním projektům metropole.

Úvodní koncert podzimní řady, který se koná 20. října v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, představí skladby anglických barokních skladatelů inspirovaná básnickým a dramatickým dílem básníků Williama Shakespeara a Johna Miltona. Ve špičkové interpretaci sopranistky Hany Blažíkové a souboru Collegium Marianum vyslechneme skladby Anthonyho Holborna, Johna Dowlanda, Henryho Purcella, Johna Blowa, Georga Friedricha Händela a Thomase Arneho. Repríza koncertu se odehraje 21. října tamtéž.

Vokální koncert Cappelly Mariany, který se uskuteční 21. a 22. listopadu v Barokním refektáři kláštera dominikánů sleduje uměleckou a životní pouť snad nejvýznamnějšího manýristického malíře Caravaggia, který svým používáním světla a stínu a vypjatých scén tolik ovlivnil barokní malířství. Program provede posluchače tvorbou italských autorů spjatých s jednotlivými místy Caravaggiovy pouti z Milána až do Neapole. Na koncertě zazní mistrovská díla renesanční polyfonie z přelomu 16. a 17. století, tedy doby, kdy se v protikladu k propracované polyfonii rodila hudba nové doby – baroka.

Vánoční koncert 29. prosince v kostele sv. Šimona a Judy přinese program sestavený z písní a kantát německých autorů, jež doplní písně z českých kancionálů. Na koncertě zazní také chrámové kantáty mistrů této formy: bohatě instrumentovaná kantáta Dietricha Buxtehudeho a neméně skvostná kantáta pro sólový soprán a orchestr od Georga Philippa Telemanna. Program završí méně známý koncert pro flétnu a hoboj Bachova současníka Gottfrieda Heinricha Stölzela, který si zaslouží pozornost posluchačů. Soubor Collegium Marianum doprovodí čtveřici pěvců: sopranistku Hanu Blažíkovou, altistku Kamilu Mazalovou, tenoristu Tomáše Lajtkepa a basistu Jaromíra Noska.

Pražský soubor Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

 

PROGRAM: 

Neděle 20. října a pondělí 21. října 2019, 19.30 hodin
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6
Image of Melancholy
Hudební inspirace básnickým a dramatickým dílem Williama Shakespeara a Johna Miltona
(A. Holborne, J. Dowland, M. Locke, H. Purcell, J. Blow, G. F. Händel, T. Arne)
Hana Blažíková – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Čtvrtek 21. listopadu a pátek 22. listopadu 2019, 19.30 hodin
Klášter dominikánů, Barokní refektář, Jilská 5, Praha 1
Caravaggiova pouť
Hudební cesta z Milána do Neapole
(Cl. Monteverdi, V. Ruffo, L. Marenzio, G. P. da Palestrina, P. Nenna, P. Vinci, C. G. da Venosa)
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Neděle 29. prosince 2019, 19.30 hodin
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
Děťátko se narodilo
Oslava Vánoc v písních a kantátách
(A. Michna z Otradovic, V. K. H. Rovenský, M. Praetorius, J. J. Božan, J. Rosenmüller, D. Buxtehude, G. Ph. Telemann, G. H. Stölzel)
Hana Blažíková – soprán
Kamila Mazalová – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Jaromír Nosek – bas
COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Čtvrtek 21. 10. 2019, 18.00 hodin
Caravaggio a jeho dílo
Doprovodná akce ve spolupráci s Dominikánskou 8

Klášter dominikánů, Barokní refektář, Jilská 7a, Praha 1
Přednáška prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na