Barokní podvečery v podzimní melancholii

Devatenácté Barokní podvečery zahájí 20. října 2019 svoji podzimní řadu koncertem „Image of Melancholy“ inspirovaným díly básníků Williama Shakespeara a Johna Miltona. Jemný a podmanivý hlas Hany Blažíkové za doprovodu renomovaného pražského souboru Collegium Marianum rozezní Tereziánský sál Břevnovského kláštera.
Collegium Marianum (foto Anna Chlumska)

Letošní ročník s názvem Stravaganza uvádí experimentální, fantaskní a „programní“ skladby či skladby vyjadřující afekty. „Od konce 16. století byly termínem „stravaganza“ označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Ale zejména hnutí duše bylo velkou inspirací pro skladatele nastupujícího a vrcholného baroka. Úvodní koncert ukáže, jak angličtí skladatelé mistrně zpracovali téma melancholie a smutku.“ vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů.

Známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti zazní ve špičkové interpretaci na dobové nástroje. Pečlivě vybrané skladby opět rozezní unikátní historické sály, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné hudby. Právě úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí Barokní podvečery k nejoriginálnějším kulturním projektům metropole.

Úvodní koncert podzimní řady, který se koná 20. října v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, představí skladby anglických barokních skladatelů inspirovaná básnickým a dramatickým dílem básníků Williama Shakespeara a Johna Miltona. Ve špičkové interpretaci sopranistky Hany Blažíkové a souboru Collegium Marianum vyslechneme skladby Anthonyho Holborna, Johna Dowlanda, Henryho Purcella, Johna Blowa, Georga Friedricha Händela a Thomase Arneho. Repríza koncertu se odehraje 21. října tamtéž.

Vokální koncert Cappelly Mariany, který se uskuteční 21. a 22. listopadu v Barokním refektáři kláštera dominikánů sleduje uměleckou a životní pouť snad nejvýznamnějšího manýristického malíře Caravaggia, který svým používáním světla a stínu a vypjatých scén tolik ovlivnil barokní malířství. Program provede posluchače tvorbou italských autorů spjatých s jednotlivými místy Caravaggiovy pouti z Milána až do Neapole. Na koncertě zazní mistrovská díla renesanční polyfonie z přelomu 16. a 17. století, tedy doby, kdy se v protikladu k propracované polyfonii rodila hudba nové doby – baroka.

Vánoční koncert 29. prosince v kostele sv. Šimona a Judy přinese program sestavený z písní a kantát německých autorů, jež doplní písně z českých kancionálů. Na koncertě zazní také chrámové kantáty mistrů této formy: bohatě instrumentovaná kantáta Dietricha Buxtehudeho a neméně skvostná kantáta pro sólový soprán a orchestr od Georga Philippa Telemanna. Program završí méně známý koncert pro flétnu a hoboj Bachova současníka Gottfrieda Heinricha Stölzela, který si zaslouží pozornost posluchačů. Soubor Collegium Marianum doprovodí čtveřici pěvců: sopranistku Hanu Blažíkovou, altistku Kamilu Mazalovou, tenoristu Tomáše Lajtkepa a basistu Jaromíra Noska.

Pražský soubor Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

 

PROGRAM: 

Neděle 20. října a pondělí 21. října 2019, 19.30 hodin
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6
Image of Melancholy
Hudební inspirace básnickým a dramatickým dílem Williama Shakespeara a Johna Miltona
(A. Holborne, J. Dowland, M. Locke, H. Purcell, J. Blow, G. F. Händel, T. Arne)
Hana Blažíková – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Čtvrtek 21. listopadu a pátek 22. listopadu 2019, 19.30 hodin
Klášter dominikánů, Barokní refektář, Jilská 5, Praha 1
Caravaggiova pouť
Hudební cesta z Milána do Neapole
(Cl. Monteverdi, V. Ruffo, L. Marenzio, G. P. da Palestrina, P. Nenna, P. Vinci, C. G. da Venosa)
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Neděle 29. prosince 2019, 19.30 hodin
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
Děťátko se narodilo
Oslava Vánoc v písních a kantátách
(A. Michna z Otradovic, V. K. H. Rovenský, M. Praetorius, J. J. Božan, J. Rosenmüller, D. Buxtehude, G. Ph. Telemann, G. H. Stölzel)
Hana Blažíková – soprán
Kamila Mazalová – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Jaromír Nosek – bas
COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Čtvrtek 21. 10. 2019, 18.00 hodin
Caravaggio a jeho dílo
Doprovodná akce ve spolupráci s Dominikánskou 8

Klášter dominikánů, Barokní refektář, Jilská 7a, Praha 1
Přednáška prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat