Barokní poklady Broumovska, kterým pomáhá hudba

Výstižný název - Za poklady Broumovska – mnohé vypovídá o hudebním festivalu, který již dvanáctým rokem obohacuje v letních měsících kulturní život broumovského výběžku o zážitky z krásné hudby ve špičkovém provedení.
Za poklady Broumovska – hudební kurzy (zdroj archiv pořadatele)

Letošní ročník festivalu Za poklady Broumovska začal 1. července a potrvá do 2. září. Zahrnuje jedenáct koncertů hlavního programu, jimž předcházel koncert benefiční, který se uskutečnil 1. května, a vystoupil na něm houslista Jaroslav Svěcený spolu s kytaristou Miloslavem Klausem. Výtěžek akce putoval na podporu samotného festivalu.

Stručně o programu
Pestrá dramaturgie letošního ročníku je zárukou zajímavých hudebních zážitků. Zahajovacího koncertu se zhostil uznávaný český hobojista Vilém Veverka a Ensemble 18+. O týden později se představil komorní soubor Musica Braunensis s hudbou autorů broumovského regionu. Další koncert patřil italsko-českému duu Quintana, které tvoří loutnistka Ilaria Fantin, pocházející z Vicenzy, a pražská harfenistka Kateřina Ghannudi. Harfa, tentokrát v podání Kateřiny Englichové, zněla také na čtvrtém koncertu. Poslední červencová festivalová sobota patřila klavíristovi Václavu Máchovi a houslistovi Matouši Pěruškovi.

Během srpna se pak posluchači mohou těšit na vystoupení renomované operní pěvkyně Simony Houda-Šaturové, izraelského hornisty Saar Bergera nebo na koncerty Zemlinského kvarteta a komorního sboru Martinů Voices. Dvanáctý ročník ukončí 2. září v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově Jazzová mše Karla RůžičkyKühnovým smíšeným sborem.

„Festivalový program je velice pestrý a k vystoupení zveme renomované interprety české i zahraniční. Mnozí z nich se na festival vracejí opakovaně a podle svých slov s velkou radostí, neboť koncerty nabízejí příjemnou komorní atmosféru v unikátních duchovních prostorách a blízký kontakt s posluchači, z nichž mnozí navštěvují festival od samého počátku a stali se již pravidelnými návštěvníky,” uvedla k tomu, jak je projekt vnímán návštěvníky a interprety, za pořadatelský tým Kateřina Ostradecká.

Vstupné na jednotlivé koncerty, které se konají vždy v sobotu od 18 hodin a letos tedy v deseti kostelech regionu, je stejně jako v předešlých letech dobrovolné. Výtěžek pak v závěru festivalu putuje na pomoc architektonicky unikátním barokním svatostánkům.

Za připomenutí stojí, že festival Za poklady Broumovska zavítal nebo ještě zavítá do těchto kostelů: sv. Michaela ve Vernéřovicích, sv. Vavřince Teplicích nad Metují, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují, sv. Anny ve Vižňově, sv. Barbory v Otovicích, sv. Jiří a Martina v Martínkovicích, sv. Markéty v Šonově nebo klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově.

Letní hornové kurzy
Hudební přehlídka má i doprovodnou část v podobě mezinárodních Letních hornových kurzů, které se budou konat ve dnech 7. – 12. srpna v broumovském klášteře. Výuka proběhne pod taktovkou izraelského hornisty Saar Bergera a českých hornistů Zuzany Rzounkové a Petra Hernycha, o klavírní doprovod se postará klavíristka Jana Goliášová.

Co vedlo pořadatele k rozšíření o doprovodný program v podobě hornových kurzů? „Přemýšleli jsme, jakým způsobem přiblížit zájem o klasickou hudbu a festivalové dění i mladšímu, dětskému publiku. Proto se součástí festivalu staly již od počátků doprovodné hudební dílny pro děti a mládež. V roce 2012 byla lektorkou těchto dílen přední česká hornistka Zuzana Rzounková. Kouzelné prostředí broumovských skal a velký zájem dětí i rodičů ji tehdy velmi překvapily a potěšily. A zrodil se nápad uspořádat v Broumově hudební kurzy pro ty, kteří již na nástroje hrají a chtějí se pod odborným vedením zdokonalit. První ročník byl hornový a flétnový, postupně se ale kurzy vyprofilovaly pouze v hornové. Letos nás čeká již třetí ročník, kterého se budou účastnit zájemci z České republiky, Slovinska, Maďarska či Japonska,” sdělila Kateřina Ostradecká a tím také vysvětlila, proč byl zvolen právě tento nástroj a co kurzy festivalu přináší.

Cíle festivalu
Zájem posluchačů o jednotlivé koncerty, který se odráží v zaplněných prostorách i navyšující se částce, vybrané z dobrovolného vstupného, jež překročila už sto tisíc korun, signalizují, že se organizátorům festivalu s úspěchem daří naplňovat cíle, které si stanovili, to znamená:
– Umožnit mladým špičkovým interpretům klasické hudby vystoupení v netradičních prostorách zaplněných kostelů broumovské skupiny.
– Popularizovat klasickou hudbu ve všech jejích podobách široké veřejnosti a přiblížit ji těm, kteří nemají vždy možnost ji vyhledat.
– Upozornit na stav uvedených kostelů a pomoci tak těm, kteří usilují o jejich záchranu.

Přínos pro region
Jaký má tedy festival význam pro region široce známý pískovcovými skalními útvary? „Letos se koná podvanácté, proto snad můžeme říct, že v regionu již zapustil své kořeny a stal se neoddělitelnou součástí letního kulturního programu, který vyhledávají posluchači nejen z Čech, ale i polského příhraničí. Koncerty zavádějí návštěvníky do významných církevních památek broumovského regionu, které jsou architektonickými unikáty z dílny slavných bavorských architektů, otce a syna Dientzenhoferů – nabízejí tak zážitek nejen hudebního, ale i duchovního rozměru,” dodala Kateřina Ostradecká.

Není tedy pochyb, že přehlídka krásné hudby Za poklady Broumovska pomáhá propagovat pozoruhodný region nejen v Královéhradeckém kraji a České republice, ale i za jejími hranicemi.

www.zapoklady.cz

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na