Barokní poklady Broumovska, kterým pomáhá hudba

Výstižný název - Za poklady Broumovska – mnohé vypovídá o hudebním festivalu, který již dvanáctým rokem obohacuje v letních měsících kulturní život broumovského výběžku o zážitky z krásné hudby ve špičkovém provedení.
Za poklady Broumovska – hudební kurzy (zdroj archiv pořadatele)

Letošní ročník festivalu Za poklady Broumovska začal 1. července a potrvá do 2. září. Zahrnuje jedenáct koncertů hlavního programu, jimž předcházel koncert benefiční, který se uskutečnil 1. května, a vystoupil na něm houslista Jaroslav Svěcený spolu s kytaristou Miloslavem Klausem. Výtěžek akce putoval na podporu samotného festivalu.

Stručně o programu
Pestrá dramaturgie letošního ročníku je zárukou zajímavých hudebních zážitků. Zahajovacího koncertu se zhostil uznávaný český hobojista Vilém Veverka a Ensemble 18+. O týden později se představil komorní soubor Musica Braunensis s hudbou autorů broumovského regionu. Další koncert patřil italsko-českému duu Quintana, které tvoří loutnistka Ilaria Fantin, pocházející z Vicenzy, a pražská harfenistka Kateřina Ghannudi. Harfa, tentokrát v podání Kateřiny Englichové, zněla také na čtvrtém koncertu. Poslední červencová festivalová sobota patřila klavíristovi Václavu Máchovi a houslistovi Matouši Pěruškovi.

Během srpna se pak posluchači mohou těšit na vystoupení renomované operní pěvkyně Simony Houda-Šaturové, izraelského hornisty Saar Bergera nebo na koncerty Zemlinského kvarteta a komorního sboru Martinů Voices. Dvanáctý ročník ukončí 2. září v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově Jazzová mše Karla RůžičkyKühnovým smíšeným sborem.

„Festivalový program je velice pestrý a k vystoupení zveme renomované interprety české i zahraniční. Mnozí z nich se na festival vracejí opakovaně a podle svých slov s velkou radostí, neboť koncerty nabízejí příjemnou komorní atmosféru v unikátních duchovních prostorách a blízký kontakt s posluchači, z nichž mnozí navštěvují festival od samého počátku a stali se již pravidelnými návštěvníky,“ uvedla k tomu, jak je projekt vnímán návštěvníky a interprety, za pořadatelský tým Kateřina Ostradecká.

Vstupné na jednotlivé koncerty, které se konají vždy v sobotu od 18 hodin a letos tedy v deseti kostelech regionu, je stejně jako v předešlých letech dobrovolné. Výtěžek pak v závěru festivalu putuje na pomoc architektonicky unikátním barokním svatostánkům.

Za připomenutí stojí, že festival Za poklady Broumovska zavítal nebo ještě zavítá do těchto kostelů: sv. Michaela ve Vernéřovicích, sv. Vavřince Teplicích nad Metují, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují, sv. Anny ve Vižňově, sv. Barbory v Otovicích, sv. Jiří a Martina v Martínkovicích, sv. Markéty v Šonově nebo klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově.

Letní hornové kurzy
Hudební přehlídka má i doprovodnou část v podobě mezinárodních Letních hornových kurzů, které se budou konat ve dnech 7. – 12. srpna v broumovském klášteře. Výuka proběhne pod taktovkou izraelského hornisty Saar Bergera a českých hornistů Zuzany Rzounkové a Petra Hernycha, o klavírní doprovod se postará klavíristka Jana Goliášová.

Co vedlo pořadatele k rozšíření o doprovodný program v podobě hornových kurzů? „Přemýšleli jsme, jakým způsobem přiblížit zájem o klasickou hudbu a festivalové dění i mladšímu, dětskému publiku. Proto se součástí festivalu staly již od počátků doprovodné hudební dílny pro děti a mládež. V roce 2012 byla lektorkou těchto dílen přední česká hornistka Zuzana Rzounková. Kouzelné prostředí broumovských skal a velký zájem dětí i rodičů ji tehdy velmi překvapily a potěšily. A zrodil se nápad uspořádat v Broumově hudební kurzy pro ty, kteří již na nástroje hrají a chtějí se pod odborným vedením zdokonalit. První ročník byl hornový a flétnový, postupně se ale kurzy vyprofilovaly pouze v hornové. Letos nás čeká již třetí ročník, kterého se budou účastnit zájemci z České republiky, Slovinska, Maďarska či Japonska,“ sdělila Kateřina Ostradecká a tím také vysvětlila, proč byl zvolen právě tento nástroj a co kurzy festivalu přináší.

Cíle festivalu
Zájem posluchačů o jednotlivé koncerty, který se odráží v zaplněných prostorách i navyšující se částce, vybrané z dobrovolného vstupného, jež překročila už sto tisíc korun, signalizují, že se organizátorům festivalu s úspěchem daří naplňovat cíle, které si stanovili, to znamená:
– Umožnit mladým špičkovým interpretům klasické hudby vystoupení v netradičních prostorách zaplněných kostelů broumovské skupiny.
– Popularizovat klasickou hudbu ve všech jejích podobách široké veřejnosti a přiblížit ji těm, kteří nemají vždy možnost ji vyhledat.
– Upozornit na stav uvedených kostelů a pomoci tak těm, kteří usilují o jejich záchranu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat