Baroko třikrát jinak

Zpívejte Hospodinu – tak nazvalo Collegium 1704 další abonentní program v pražském Rudolfinu. Koncert obsáhl duchovní moteta tří barokních autorů. Od každého jiný typ v jiném stylu, všechna nicméně v dokonalé interpretaci, v nádherné symbióze slova a hudby.
Zpívejte Hospodinu – Praha 26. 11. 2017 (zdroj Collegium 1704 / foto Petra Hajská)

Václav Luks ten večer hýřil gesty a trvale svým vyzařovaným naléhavým příkladem udržoval třiadvacetičlenný instrumentální ansámbl a sedmnáctičlenný sbor Collegium Vocale 1704 v nejvyšších patrech soustředění. Prvním z trojice německých protestantských skladatelů byl Georg Philipp Telemann. Jeho moteto Deus judicium tuum na text 71. žalmu, premiérované v katolické Paříži v koncertní řadě Concert spirituel v roce 1738, je zajímavé přizpůsobením francouzským tradicím žánru „grand motet“ a tedy nejen užitím latinského textu a některých hudebních postupů, ale také tím, že se přesto později prokazatelně uvádělo i v severním Německu. V Luksově interpretaci šlo o velkolepé, v tempech často dravé vokálně-instrumentální dílo, bohatě členěné na sólové a sborové plochy a stejně bohatě strukturované v jubilacích i komplikovaněji kontrapunktických plochách. Několikrát stály za povšimnutí v toku hudební řeči jako svérázná zvláštnost nezvykle výrazně předsazené, teprve vzápětí rozváděné disonance. V sólech se v různých kombinacích vystřídalo celkem sedm zpěváků, v orchestru na sebe sólově výrazněji upozornily jak hráčky na flétny, tak hobojistky. Telemannova hudba měla od začátku do konce energickou, v rychlých tempech staccatovou virtuozitu a svou zřetelně podchycenou stylovou jedinečnost.

Georg Friedrich Händel psal chrámové skladby jak pro luterskou a anglikánskou, tak pro katolickou církev. V Anglii je komponoval pro potřeby šlechty. Mezi hymny, tedy anthemy, které napsal v době pobytu ve venkovském sídle Jamese Brydgese, vévody z Chandosu, je i anthem As pants the hart. Zazněl nyní v mnohem pozdější třetí verzi z roku 1738, kterou Händel připravil pro svůj benefiční koncert; s anglickým žalmovým textem, v duchu tamní hudební kultury, ale i tak – například citací chorálu – s některými odkazy k německému dědictví, z něhož autor vzešel. Slyšeli jsme hudbu v porovnání k Telemannovi méně jásavou, komplikovanější, usedlejší, v pomalejších tempech, ale s krásným oslavným závěrem.

A po přestávce opět o trochu jiný hudební svět – Johann Sebastian Bach a jeho dvě moteta přimknutá k liturgii luterské církve. Jesu, meine Freude je skladba oblíbená, proslulá a díky výraznému užití evangelické chrámové písně i melodicky velmi charakteristická. Šlo zřejmě o hudbu pro smuteční bohoslužbu, a jak je u Bacha obvyklé, velkého důrazu se dostává textu – nejen z hlediska zhudebnění, ale i z pozice teologické. Moteto je naplněno sděleními a významy stejně obsažně, jak je komplikovaně vršena i jeho hudební struktura. Krása upřímné zbožnosti je zde uložena v návratech písňových slok, hudebně zejména v jejich závěrech, ale i v mnohotvárnosti polyfonie. Obrovská pozornost věnovaná skladatelem textu a jednotlivým slovům vedla kompozičně – a vede pak samozřejmě i interpretačně – k nádherným nuancím, se kterými si dovede Václav Luks opravdu pohrávat. K takovým, jaké ani v Telemannově, ani v Händelově hudbě přítomny nebyly. Výrazně rozjímavému motetu se dostalo ve zřetelnosti deklamace, v pěvecké a instrumentální svrchovanosti, v souhře, tempech i výrazu ideální podoby. A platí to i o projasněnějším, slavnostním dvojsborovém motetu Singet dem Herrn ein neues Lied, v němž už tolik nejde o deklamaci textu, protože působí primárně svým pozitivním hudebním nábojem. Pod Luksovým vedením se této skladbě dostalo strhující virtuozity, oslavné radosti.

Na aktivitách Collegia 1704 jsou hodny obdivu tři věci. Za prvé všestrannost, s níž se věnuje koncertnímu repertoáru i opeře, duchovní i světské hudbě. Stačí vzpomenout na pěvecké koncerty s virtuózními áriemi, na Bachovy pašije, Zelenkovy mše, Händelova Rinalda, Myslivečkovu Olimpiade nebo Vivaldiho Arsildu… Za druhé schopnost dosáhnout výběrem hudebníků a způsobem práce interpretační dokonalosti, která se ve strhující přesvědčivosti i v individualizaci programů nemusí bát srovnání na nejvyšší mezinárodní úrovni. A za třetí entuziasmus a osobní nasazení dirigujícího Václava Lukse. Koncert s názvem Zpívejte Hospodinu, využívajícím jména závěrečné skladby večera – druhého z Bachových motet, dal ke všemu zmíněnému nové důkazy.

 

Zpívejte Hospodinu
Dirigent: Václav Luks
Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
26. listopadu 2017 Dvořákova síň Rudolfina Praha

program:
Georg Philipp Telemann: Grand motet „Deus judicium tuum” TWV 7:7
Georg Friedrich Händel: Anthem „As pants the hart” HWV 251e
=přestávka=
Johann Sebastian Bach: moteto „Jesu, meine Freude” BWV 227
Johann Sebastian Bach: moteto „Singet dem Herrn ein neues Lied” BWV 225

Johann Sebastian Bach: Sinfonie z kantáty “Am Abend aber desselbigen Sabbats” BWV 42

www.collegium1704.com

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Zpívejte Hospodinu (Praha 26. 11. 2017)

[yasr_visitor_votes postid="278368" size="small"]

Mohlo by vás zajímat