Bratislava: Orfeus ovládne Dvoranu už po patnácté

Orfeus ovládne Dvoranu už po pätnásty krát

V dňoch od 21. až 24. octóbra 2014 sa v koncertnej sále Dvorana na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, bude konať pätnásty ročník festivalu Orfeus. Ide o festival súčasnej hudby. Tento ročník je venovaný skladateľovi Deziderovi Kardošovi, ktorého sté jubileum od narodenia si tento rok pripomíname. V programe zaznejú nielen skladby Dezidera Kardoša ale aj domáca tvorba študentov Katedry skladby a dirigovania v originálnom prevedení poslucháčov VŠMU a ich hostí.Celý program festivalu pripravovali študenti hudobno-tanečnej fakulty VŠMU s podporov svojich pedagógov. Organizačný tím tvorila trojica študentov Veronika Vidová, Matej Sloboda a Samuel Hvozdík.

Kto bol Dezider Kardoš?
Dezider Kardoš sa narodil 23. decembra 1914 v Nadliciach. Počas gymnázia bol prijatý na Hudobno – dramatickú akadémiu bratislavského konzervatória, kde študoval kompozíciu u Alexandra Moyzesa. Neskôr študoval na kompozičnej Majstrovskej škole Vítězslava Nováka na pražskom Štátnom konzervatóriu.

Po ukončení štúdií sa zamestnal ako vedúci hudobného oddelenia Slovenského rozhlasu v Prešove. Od roku 1952 sa stáva prvým riaditeľom Slovenskej filharmónie. Popri tom začína pôsobiť ako pedagóg na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Bol vedúcou osobnosťou slovenskej skladateľskej školy. Za jeho dielo mu bol v roku 1975 udelený titul Národný umelec.

Čo už zaznelo a čo nás ešte len čaká?
Prvý deň festivalu, ktorý sa konal 21.októbra niesol názov Kardoš re:Born, si poslucháči mohli vypočuť Bagately pre klavír od Dezidera Kardoša, ktoré boli inštrumentované študentmi katedry hudby na VŠMU. Za klavírom sa predstavila Ivana Chrapková žiačka 2. ročníka VŠMU a EnsambelSpectrum, pod taktovkou Jozefa Hepnera, Adama Sedlického a Marca Vlasáka.

22. októbra sa koncertnou sálou Dvorana niesli tóny skladieb študentov kompozície VŠMU. Zneli skladby z pera Samuela Hvozdíka, Petra Javorku, Miroslava Rajta a dalších študentov. Celý večer sa niesol po názvom Hot.

V poradí tretí koncert s názvom Fresh, ktorý sa uskutoční 23. októbra v koncertnej sále Dvorana, bude patriť taktiež autorským skladbám študentov Hudobně a tanečné fakulty. Tie zaznejú v podaní EnsambluSpectrum a jeho hostí. Umeleckým vedúcim je Matej Sloboda, ktorý je taktiež aj spoluorganizátorom festivalu.

Štvoricu koncertov ukonči koncert venovaný elektronickej hudbe a nesie názov ShokkFeuzz. Ten sa bude konať 24. októbra vo Fuge – priestor pre súčasnú kultúru na Továrenskej ulici v Bratislave.

Počas celého festivalu sú v programe zahrnuté aj sprievodné podujatia, z ktorých najzaujímavejší je Orfeus Junior, ktorý otvára brány mladým talentom.

Foto Orfeus

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na