Bratislava: Orfeus ovládne Dvoranu už po patnácté

Orfeus ovládne Dvoranu už po pätnásty krát

V dňoch od 21. až 24. octóbra 2014 sa v koncertnej sále Dvorana na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, bude konať pätnásty ročník festivalu Orfeus. Ide o festival súčasnej hudby. Tento ročník je venovaný skladateľovi Deziderovi Kardošovi, ktorého sté jubileum od narodenia si tento rok pripomíname. V programe zaznejú nielen skladby Dezidera Kardoša ale aj domáca tvorba študentov Katedry skladby a dirigovania v originálnom prevedení poslucháčov VŠMU a ich hostí.Celý program festivalu pripravovali študenti hudobno-tanečnej fakulty VŠMU s podporov svojich pedagógov. Organizačný tím tvorila trojica študentov Veronika Vidová, Matej Sloboda a Samuel Hvozdík.

Kto bol Dezider Kardoš?
Dezider Kardoš sa narodil 23. decembra 1914 v Nadliciach. Počas gymnázia bol prijatý na Hudobno – dramatickú akadémiu bratislavského konzervatória, kde študoval kompozíciu u Alexandra Moyzesa. Neskôr študoval na kompozičnej Majstrovskej škole Vítězslava Nováka na pražskom Štátnom konzervatóriu.

Po ukončení štúdií sa zamestnal ako vedúci hudobného oddelenia Slovenského rozhlasu v Prešove. Od roku 1952 sa stáva prvým riaditeľom Slovenskej filharmónie. Popri tom začína pôsobiť ako pedagóg na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Bol vedúcou osobnosťou slovenskej skladateľskej školy. Za jeho dielo mu bol v roku 1975 udelený titul Národný umelec.

Čo už zaznelo a čo nás ešte len čaká?
Prvý deň festivalu, ktorý sa konal 21.októbra niesol názov Kardoš re:Born, si poslucháči mohli vypočuť Bagately pre klavír od Dezidera Kardoša, ktoré boli inštrumentované študentmi katedry hudby na VŠMU. Za klavírom sa predstavila Ivana Chrapková žiačka 2. ročníka VŠMU a EnsambelSpectrum, pod taktovkou Jozefa Hepnera, Adama Sedlického a Marca Vlasáka.

22. októbra sa koncertnou sálou Dvorana niesli tóny skladieb študentov kompozície VŠMU. Zneli skladby z pera Samuela Hvozdíka, Petra Javorku, Miroslava Rajta a dalších študentov. Celý večer sa niesol po názvom Hot.

V poradí tretí koncert s názvom Fresh, ktorý sa uskutoční 23. októbra v koncertnej sále Dvorana, bude patriť taktiež autorským skladbám študentov Hudobně a tanečné fakulty. Tie zaznejú v podaní EnsambluSpectrum a jeho hostí. Umeleckým vedúcim je Matej Sloboda, ktorý je taktiež aj spoluorganizátorom festivalu.

Štvoricu koncertov ukonči koncert venovaný elektronickej hudbe a nesie názov ShokkFeuzz. Ten sa bude konať 24. októbra vo Fuge – priestor pre súčasnú kultúru na Továrenskej ulici v Bratislave.

Počas celého festivalu sú v programe zahrnuté aj sprievodné podujatia, z ktorých najzaujímavejší je Orfeus Junior, ktorý otvára brány mladým talentom.

Foto Orfeus

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]