Bratislavské hudební slavnosti v cíli

  1. 1
  2. 2

BHS skončili

Posledná tretina Bratislavských hudobných slávností (od 2. do 11. októbra) mala trocha inú tvár než predchádzajúci priebeh festivalu. Okrem Slovenskej filharmónie, Štátneho komorného orchestra Žilina a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v tomto časovom rámci vystúpili iba dva zahraničné orchestre z Viedne a Budapešti. Do popredia sa dostala prezentácia telies komorných, zborových a sólové recitály. Z hľadiska repertoárového zasa namiesto prevahy ruskej hudby sa zväčšil zástoj hudby slovenskej, z ktorej odznela Moyzesova Partita na počesť Majstra Pavla z Levoče, (na finálovom koncerte New Talent 2014), slovenskí klavirista Matej Arendárik uviedol aj Toccatu pre klavír Iľju Zelienku a programe komorného súboru  Quasars Ensemble bol kompletne zostavený zo skladieb slovenských autorov (od Alexandra Albrechta cez Ferenczyho a Hrušovského po Kolkoviča). Spevácky zbor mesta Bratislavy okrem Omše A Dur Cesara Franka uviedol aj diela Mirka Krajčího a Juraja Hatríka. Posledným slovenským kompozičným vkladom bola premiéra Symfónie č. 4 na pamiatku Milana Rastislava Štefánika od Petra Martinčeka van Grob. Uviedol ju Štátny komorný orchester zo Žiliny s dirigentom Jean Bernardom Pommierom a Speváckym zborom Lúčnica. Skladateľ strednej generácie do svojej symfónie napísanej v minimalistickom duchu vložil vokálne sólo na texty Williama Ernesta Henleya a Guillauma Apollinaira, ktoré suverénne interpretovala Jana Kurucová.Vráťme sa ešte k dvom zahraničným symfonickým telesám. Viedenských filharmonikov som bohužiaľ nezažil, lebo som dal prednosť exportne obsadenému predstaveniu Dona Giovanniho v opere Slovenskom národnom (informoval o ňom na portále Pavel Unger tu). Budapest Festival Orchestra je na Bratislavských hudobných slávností častým hosťom  aj so svojím dirigentom Ivánom Fischerom a zvyčajne dokáže čestne obstáť v zostave zahraničným symfonických telies. Tentoraz k nám prišiel s hudbou Richarda Straussa a Gustava Mahlera. Vier letzte Lieder sú hádam najhranejšou skladbou z nemeckej hovorovej oblasti v dejinách Bratislavských hudobných slávností  a často zaznievajú aj v rámci koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie.  Keby som tento opus nemal tak rád, povedal by som, že sa uvádza až pričasto. Je to geniálne dielo, v ktorým veľký symfonik a operný skladateľ zavŕšil svoju bohatú tvorbu a dojemne nostalgicky sa rozlúčil s týmto svetom. Nie je to lúčenie plné tragiky zato múdrej a pokojnej rezignácie. Strauss mal vo väčšine opier dobrý nos na libretistov (kongeniálny Hugo von Hoffmanstahl) a ako autor svojho posledného piesňového cyklu sa oprel o poéziu skvelého básnika Hermanna Hesseho (v prvých troch zo štyroch piesní). Dovolím si zacitovať čosi z prekladu Jely Krčméryovej z piesne Pri usínaní: „Po spánku túžim – vo chvíle zimné – nech priateľsky ma hviezdna noc – tak ako dieťa k sebe prijme.“ To čo na skladbe zaujme okrem známej pestrej, rafinovanej a vycizilovanej inštrumentácii orchestrálneho sprievodu je predovšetkým nálada, ktorú skladateľ  (za podpory ľudského hlasu) dokáže vyvolať. V Bratislave som počul spievať tento cyklus viacerými výbornými speváčkami, no nezabudnuteľnou jeho interpretkou je práve naša Lucia Popp.

Švédska sopranistka Miah Persson už spieva v Met, Covent Garden, Berlíne, Barcelone a Viedni a chystá sa do La Scaly. Je špecialistkou na Mozarta a ako taká má blízo aj k hudbe Richarda Straussa (svojho času debutovala v Salzburgu ako Sofia v Gavalierovi s ružou). Vlastní krásne sfarbený soprán, jej spev plynie hladko, tón vo vyšších stredoch nadobúda krásny lesk a nádherne vibruje.Strauss bol (na rozdiel od Mahlera) k interpretom týchto piesní nemilosrdnejší, lebo sa nedokázal zriecť omamného zvuku orchestrálnej partitúry a podobne ako Mozart zavše skokmi posúva vokálny part do extrémne hlbokých polôh (záver piesne September, alebo prudký pokles nadol pri slove Nacht v tretej piesni). Vďaka dirigentovi však ani tu orchester hlas sopranistky neprekrýval a v Mahlerových piesňach Chlapcov zázračný roh pri redšom zvuku orchestra Persson potvrdila, že ani hlbšia poloha jej nerobí problémy. Celkovo by som jej prejav v oboch cykloch označil ako ľúbezný. Ak by som jej mal predsa čosi vyčítať, tak jej svieži a vibrujúci soprán sa v prvom cykle niekedy nedokázal celkom stotožniť s atmosférou spánku a zániku, ako to dokážu staršie hlasy s rovnejším tónom (napríklad Gabriela Beňačková). Zato  hravejšia atmosféra Mahlerových piesní jej nerobila problémy.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Budapest Festival Orchestra -I.Fischer & M.Persson, T.Christoyannis (BHS 2014)

[yasr_visitor_votes postid="128948" size="small"]

Vaše hodnocení - ŠKO Žilina -J.B.Pommier, Spevácky zbor Lúčnica -E.Matušová & J.Kurucová (BHS 2014)

[yasr_visitor_votes postid="128951" size="small"]

Vaše hodnocení - Spevácky zbor mesta Bratislavy -L.Holásek (BHS 2014)

[yasr_visitor_votes postid="128953" size="small"]

Vaše hodnocení - Slovenská filharmónia -P.Steinberg & A.Marwood (BHS 2014)

[yasr_visitor_votes postid="128956" size="small"]

Mohlo by vás zajímat