Česká premiéra a Glagolská mše zakončí sezonu FOK

Závěrečný koncert sedmdesáté deváté sezony Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se uskuteční 18. a 19. června ve Smetanově síni pražského Obecního domu. Pod taktovkou hlavního dirigenta Muhai Tanga zazní Glagolská mše Leoše Janáčka, kterou doplní Honeggerovo Concerto da camera pro flétnu, anglický roh (v úpravě pro lesní roh) a smyčcový orchestr a česká premiéra skladby Druhopisy autora Kryštofa Mařatky.„Glagolskou mší, kantátou pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany, Janáček na vrcholu svých tvůrčích sil oslavil všeslovanskou myšlenku. Její provedení je vždy monumentální hudební událostí,“ uvedla za Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK Lucie Maňourová. Partů ve staroslověnštině se ujmou sólisté Kateřina Šmídová Kalvachová, Eliška Weissová, Petr Strnad a Jan Šťáva a Pražský filharmonický sbor, u varhanního pultu zasedne Daniela Valtová Kosinová.

Ve změněné podobě v programu zazní Concerto da camera pro flétnu, anglický roh a smyčce francouzského skladatele Arthura Honeggera. Dílo bude uvedeno v úpravě pro lesní roh z pera samotné interpretky, sólohornistky Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Zuzany Rzounkové. Skladba patří díky bývalému šéfdirigentovi Sergi Baudovi do kmenového repertoáru orchestru, v roce 2003 ho spolu nahráli.

Druhopisy, které budou uvedeny v české premiéře, autor Mařatka charakterizuje jako: „jednovětou orchestrální fresku čerpající z atmosféry lidových hudebních nástrojů českých zemí.“

Foto Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky