Císařovy nové šaty

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Rozprávka o cisárových nových šatách je dostatočne známa. Metafora toho, že cisár si myslí, že má krásny vznešený kostým od geniálneho krajčíra a pritom je nahý, by sa v dnešnej dobe oslavy vonkajšej krásy a dokonalosti dala uplatniť na všetko. Napadla ma hneď, ako som si uvedomil napulírovanú a naleštenú novú budovu divadla JAMU na Orlí za 343,3 miliónov korún s honosným názvom Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř (Projektová príprava stavby prebehla v rokoch 2004-2009. Generálnym projektantom všetkých stupňov projektovej dokumentácie je architektonická kancelária ARCHTEAM /architekti Milan Rak a Alena Režná/, ktorá na projekte spolupracovala s ďalším brnianskym ateliérom RadaArchitekti na čele s architektom Pavlom Radom. Výstavba divadla prebehla v rokoch 2010-2012.) Akým pokusom bude budova slúžiť preverí až čas a budeme dúfať, že význam ďalšieho divadla v meste neskonči ako prirovnanie k patológii či laboratóriu na testovanie pesticídov.JAMU vlastní či obhospodaruje v Brne priamo v centre mesta sieť úžasných budov – od rektorátu na Beethovenovej ulici, na ktorý prilieha z druhej strany z Mozartovej ulice nádherná budova Divadelnej fakulty, vedľa Besedního domu na Komenského námestí je to Hudební fakulta s portálom zdobeným karyatídami, až po moderné IVU centrum: t.j. informačné, výukové, ubytovacie centrum Astorka, kde vedľa príjemných izieb pre študentov, počítačovej učebni, knižnice JAMU s rozsiahlym fondom kníh, notových materiálov, audio a video nosičov, sa nachádzajú aj cvičné miestnosti, reštaurácia, bar a veľká baletná sála. Pritom nemožno zabudnúť na činohernú scénu Marta na Bayerovej ulici. Požehnaná škola, ktorá má také krásne priestory, šťastní študenti, ktorí v nej môžu študovať pokiaľ majú talent a vynikajúcich pedagógov. Dokonalé zázemie a priestor pre tvorbu len pár krokov od fakúlt, internátu, Národného divadla Brno a vlakovej stanice, im môžu závidieť vyspelé svetové metropoly.

Svoju expanziu naštartovala škola po revolúcii vďaka budúcnosť vidiacej rektorke, vynikajúcej organistke prof. Alene Veselej. Páni Cejpek a Medek dotiahli projekt nového divadla, ktoré má poskytnúť priestor hlavne v katastrofálnej budove divadle Barka fungujúcej Komornej opery JAMU. Slávnostné chvíle otvorenia, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra, vystrieda tvrdá práca. Divadlo určené študentom opernej réžie, operného spevu a muzikálového odboru bude musieť dokázať svoje miesto na divadelnej mape Brna. Ako sa mu to podarí je otázka, vzhľadom k smutnému faktu mnohých tieňov, ktoré sa objavujú. Pokiaľ sa Katedra operného spevu vzchopila pod vedením Zdeňka Šmukařa a do pedagogického zboru sa vrátili osobnosti ako napríklad legendárna sólistka Janáčkovej opery Natália Romanová (dodnes nedostižná Rusalka či Jenůfa), časť katedry, ktorú tvorila operná réžia stagnuje. Najskôr bola spojená s hudobným manažérstvom, čo sa ukázalo nevhodné.

V súčasnosti je operná réžia pričlenená ku katedre kompozície a dirigovania, čo je úplne nepochopiteľné. Ešte nepochopiteľnejšie je, že v dobe, kedy by školstvo a výchova mladej generácie mala smerovať k tradícii, kvalite a európskym parametrom, je jediným pedagógom a vedúcim oboru Václav Málek, ktorého regionálna kariéra oscilovala medzi spevom a pokusmi o réžiu. Po tom, čo bývalá dekanka fakulty exkomunikovala Václava Věžníka, bez ohľadu na jeho sentimentálne dekoratívne operné réžie, aspoň skúseného profesionála, praktika a vynikajúceho znalca českej opery, nedávna minulosť vyhnala i doc. Alenu Vaňákovú, ktorej dlhoročná pedagogická práca, skúsenosti a odborné znalosti tvorili kostru učebných plánov. Po trápnom bezradnom extempore, keď na škole učil dokonca Jiří Glogar, všetko padlo do rúk Václava Málka, ktorého banálny režijný rukopis mnohí čitatelia Opery Plus poznajú z malých divadiel v ČR. Obor sa nevyvíja, je „zabetónovaný“, ako by povedala Květa Fialová, študenti nie sú formovaní v súvislostiach divadelného umenia, ale sú odstrihnutí od reality a doby, ktorá opernú réžiu považuje za profilový, špičkový odbor tak ako réžiu činohernú, kde poslucháč musí dokázať nielen skoro slovníkové znalosti dejín, súvislostí, nielen realizovateľné fantázie, ale i dokázať, že má právo študovať tento obor a nie je len kusom do počtu, aby sa operná réžia ešte vyučovala.Je smutné, že škola poskytuje bohaté zázemie priestoru, možnosti realizácie študentom, ale neposkytuje im pedagógov, ktorí by ich mohli formovať a vytvoriť z nich talentované, multifunkčné osobnosti na poli réžie hudobno-dramatických diel. Jediný čerstvý vzduch, progres a vízia je, že v odbore opernej réžie zostáva činný Tomáš Studený, ktorý založil fascinujúcu skupinu mladých, tvorivých a talentovaných ľudí v rámci svojho doktorského projektu pod názvom Výzkumné centrum hudobního / operního divadla (VCHOD). Študijné plány skoro obchádzajú dramaturgiu, analýzu, analýzu libreta, herecká tvorba, metóda hereckej tvorby je vyučovaná okrajovo. Nepripomína to trochu cisárove nové šaty? Kde sú časy, keď Komornú operu založil (1957) a viedol nikto menší než Miloš Wasserbauer alebo na škole pôsobil skvelý dramaturg, dirigent a všestranný umelec Václav Nosek. O význame legendy hereckej techniky doc. Marie Mrázkovej, ktorá vychovala početné generácie hercov a operných spevákov od Libuše Šafránkovej, cez Gabrielu Beňačkovú až po Vladimíra Chmela ani nehovorím. Vedľa špičkových umelcov nadnárodného významu, ktorí na škole pôsobia, je súčasná operná réžia ako Popoluška.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Berg: Evropská turistika / Ištván: Kráska a zvíře (Komorní opera JAMU)

[yasr_visitor_votes postid="33572" size="small"]

Mohlo by vás zajímat