Collegium 1704: První česká kompletní nahrávka Händelova Mesiáše

Po úspěšných a mezinárodně uznávaných nahrávkách Bachovy Mše h moll, Zelenkovy Missa Divi Xaverii mezi dalšími, připravuje Collegium 1704 vůbec první českou kompletní nahrávku Mesiáše, mistrovského díla Georga Friedricha Händela.
Collegium 1704 (foto Petra Hajská)

Händelův Mesiáš, který se v průběhu staletí stal součástí anglické kulturní identity, patří bezesporu k nejproslulejším opusům světové oratorní literatury. Není překvapivé, že existují desítky nahrávek tohoto díla, a diskografie Mesiáše může sloužit jako názorný příklad vývoje interpretace barokní hudby. Od prvních nahrávek s obrovským obsazením, extrémně pomalými tempy a patetickým výrazem se do dnešní doby interpretace tohoto díla dramaticky proměnila. Prvními historicky poučenými nahrávkami byly revoluční počiny Christophera Hogwooda (1979) a Johna Eliota Gardinera (1982), po kterých následovala řada dalších nahrávek respektujících zvyklosti dobové interpretační praxe především britské provenience.

Pozoruhodným faktem je absence české interpretační tradice u takto významného díla. Při příležitosti čtvrtého provedení Mesiáše v rámci koncertního cyklu Collegia 1704 v Rudolfinu v sezóně 2017/2018 Collegium 1704 pořídilo nahrávku, kterou se chystá vydat letos na jaře jako vůbec první českou kompletní nahrávku tohoto díla. Kompletní Mesiáš navíc zazní autenticky s použitím replik historických hudebních nástrojů.

Collegium 1704 uvedlo Mesiáše poprvé v roce 2011 na Festival de La Chaise-Dieu. Nyní se schyluje k velkolepému vydání živé nahrávky, která bude historicky prvním českým záznamem tohoto Händelova oratoria.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat