Dokonalý zážitek s Ensemble Marsyas

Ve čtvrtek 16. října se uskutečnil závěrečný koncert prvního ročníku festivalu, věnovaného Janu Dismasu Zelenkovi, symbolicky na výročí jeho křtu (16. října 1679). Stejně symbolický byl také program, neboť zazněly jeho triové sonáty, stojící na samém počátku renesance hudby českého barokního velikána ve dvacátém století. V krásných a akusticky pro tuto hudbu výborných prostorách Rytířského sálu Velkopřevorského paláce na Malé Straně provedl první tři sonáty soubor Ensemble Marsyas a jeho hosté.Tento večer byl naprosto mimořádným hudebním zážitkem a jistě není přehnané napsat, že se jednalo o jeden z nejlepších koncertů barokní hudby, jaký jsem dosud mohl zažít. Vybranými sonátami instrumentalisté představili tři hlavní typy sazby, které ve své sbírce Zelenka použil. Jako sólové nástroje jsou v Sonátě č. 1 komponovány dva hoboje s doprovodem continua, u Sonáty č. 2 se osamostatňuje také koncertantní fagot a ve třetí sonátě je pak sólová skupina tvořena hobojem, houslemi a fagotem. Party těchto rozsáhlých kompozic kladou na hráče nesmírně vysoké nároky, kterým však hráči zcela s přehledem po hudební i fyzické stránce dostáli (což je třeba ocenit především u hráčů na nástroje dechové) a jejich výkony byly bez výjimky naprosto suverénní.

Hlavní tíha ležela bezesporu na bedrech hobojistů Josepa Domenecha Lafonta a Rodriga Gutiérreze. Pro oba byla charakteristická úžasná kultura tónu, posazená na perfektní dechové technice, a měkký zvuk dvou nástrojů s jemnou artikulací se skvěle propojoval. Jejich přednes se také vyznačoval mimořádnou lehkostí, co se týče technických pasáží i dlouhých tónů, na nichž často rozvíjeli krásná mezza di voce, a celek doplňovali velmi zajímavou ornamentikou. Naprosto fascinující byla hra fagotisty Petera Whelana, jenž je zároveň uměleckým vedoucím souboru. Jen těžko se najdou slova, která by skutečně přiléhavě mohla popsat jeho neuvěřitelně uvolněnou a brilantní techniku, lehounké nasazování tónů a jejich sametově jemnou barvu. Mistrovská fagotová sóla, zejména v druhé větě Sonáty B dur a v Sonátě g moll, patřila skutečně mezi vrcholné momenty večera. Čtveřici sólových nástrojů doplňoval ještě houslista Daniel Deuter, hrající v Sonátě č. 3 B dur. Deuterův výkon se vyznačoval nejen naprosto precizní technikou s častým důrazem na přísně rytmické provedení, ale také velmi lehkým tahem smyčce, skvělými stupnicovými i akordovými pasážemi, jakož i bohatou škálou artikulace.

Poněkud ve stínu stáli hráči continuové skupiny, avšak i oni svými perfektními výkony nemálo přispěli k celkovému vynikajícímu dojmu. Poutavé byly kupříkladu bohaté realizace číslovaného basu cembalistkou Alinou Rotaru i Janem Krejčou na teorbu. Kontrabasista Ondřej Balcar pak dokázal významně podpořit celkovou pulzaci hudby a jeho nástroj se barevně velmi zajímavě pojil s fagotem, hrajícím o oktávu výše. Celý ansámbl byl dokonale sehraný a mezi hudebníky byla patrná výtečná komunikace, k čemuž jistě nemálo přispělo obrovské nasazení a radost z provádění této hudby, které z nich byly patrné. Skladby byly po výrazové a interpretační stránce velmi dobře vystavěny i v malých detailech, které získávaly velmi dynamický charakter, někdy až s expresivním nádechem (zejména v Sonátě B dur). Volné věty pak byly i ve volných tempech velice kompaktní a hráči v nich udrželi dokonalý tah. Zajímavé také bylo využití instrumentačních možností, neboť v některých volných větách bylo continuo provedeno v obsazení teorby a kontrabasu v pizzicatu, čímž se docílilo půvabně křehkého charakteru a rovněž to obohatilo celkové spektrum barev.Závěrečný koncert zelenkovského festivalu s Ensemble Marsyas byl skutečně naprosto dokonalým zážitkem a u pražského publika sklidil opravdu velice nadšené ovace. Jen těžko si lze představit působivější závěr prvního ročníku zelenkovského festivalu, který se snad stane trvalou součástí kulturního života Prahy.

Hodnocení autora recenze: 100 %

Zelenka festival Praha 2014
J. D. Zelenka – Triové sonáty
Ensemble Marsyas a hosté
Peter Whelan (fagot, umělecký vedoucí)
Josep Domenech Lafont (hoboj)
Rodrigo Gutiérrez (hoboj)
Daniel Deuter (housle)
Alina Rotaru (cembalo)
Jan Krejča (teorba)
Ondřej Balcar (kontrabas)
16. října 2014 Rytířský sál Velkopřevorského paláce Řádu maltézských rytířů Praha

program:
Jan Dismas Zelenka: Triové sonáty, ZWV 181
– Sonáta č. 1 F dur
– Sonáta č. 3 B dur
– Sonáta č. 2 g moll

www.zelenkafestival.cz
www.ensemblemarsyas.com

Foto Adam Viktora

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Ensemble Marsyas a hosté (Zelenka festival Praha 2014)

[yasr_visitor_votes postid="129634" size="small"]

Mohlo by vás zajímat