Hudební léto v Kuksu

  1. 1
  2. 2

Je to jen několik hodin, co hudební festival s osobitým kouzlem, konaný ve východočeském Kuksu – v kostele Nejsvětější Trojice, zveřejnil program svého nového ročníku. Už jen samotná návštěva Kuksu je vždy pohlazením po duši: víska v údolí horního toku Labe – pár kilometrů severně od Jaroměře – je pozoruhodná především svými barokními lázněmi a hospitalem z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století, spojenými se jménem někdejšího majitele zdejšího panství a osvíceným mecenášem umění, hrabětem Františkem Antonínem Šporkem (1662-1738). Účast na některém z koncertů letního festivalu pak zážitek z prohlídky tohoto až magicky působícího místa ve spojení s hudbou umocní do vzpomínky, v mysli přetrvávající ještě hodně dlouho poté…Při příležitosti zveřejnění programu dalšího ročníku festivalu Hudební léto Kuks jsme proto rádi, že můžeme přinést rozhovor s jeho ředitelem a dramaturgem, varhaníkem Vítem Havlíčkem

Přípravy dalšího ročníku festivalu Hudební léto Kuks jsou v plném proudu. Kolikátý ročník připravujete a jak to celé vůbec začalo?

Letos půjde již o třetí ročník. Začalo to na podzim roku 2009, kdy mě kukský kastelán oslovil s myšlenkou pořádání koncertů během letní sezony. V té době se zde nekonal žádný ucelený cyklus. Jednotlivé koncerty a kulturní akce ano, dokonce několik let předtím i varhanní cykly, ale projekt trvající celé léto zde nebyl. Vzhledem k tomu, že obsah i formu nechal kastelán na mně, začal jsem postupně dávat dohromady dramaturgii. Díky zázemí a podpoře správy Hospitalu Kuks tak vzniklo první Hudební léto Kuks, které úspěšně proběhlo v roce 2010.

Kde se koncerty konají a kdo je pořadatelem?

Koncerty se prozatím konají výhradně v hospitálním kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Do budoucna samozřejmě není vyloučeno, že se některý festivalový koncert odehraje v jiném prostoru, ale to bude záviset na dalším vývoji festivalu, stejně jako na průběhu a výsledku rekonstrukce areálu.

Pořadatelem byla nejprve správa Hospitalu Kuks. Vzhledem k tomu, že má v mnoha ohledech omezené možnosti, například v čerpání grantů nebo vytíženosti týkající se náročné rekonstrukce, ujalo se od druhého ročníku pořadatelství spolu se správou Hospitalu i občanské sdružení Královédvorský chrámový sbor, které kromě vlastní hudební činnosti podporuje a pořádá různé akce v regionu.

Kolik času to zabere a kolik lidí máte v týmu?

Pořádání festivalu je věc náročná, vyžaduje mnoho času i energie. Nezasvěcený člověk by si možná řekl, že několik koncertů není problém zorganizovat, ale aby všechno „klapalo“, jde v podstatě o celoroční práci. Organizační tým není příliš početný, ale každý má své místo v soukolí struktury festivalu. V překrásném areálu Kuksu se pořádá celá řada dalších akcí. Nekonkurujete si navzájem například s festivalem Theatrum Kuks?

Myslím, že si oba festivaly nekonkurují, ba naopak, vnímám to spíš, že se doplňují. Hudební léto Kuks končí před začátkem Theatra, termíny tedy nekolidují a posluchači mohou bez problémů navštívit obě akce. Další věc je obsahová náplň obou festivalů. Theatrum je zaměřeno výhradně na barokní, šporkovskou tématiku, zatímco Hudební léto není stylově vyhraněno. Samozřejmě, že převládá barokní prvek související se slohem celého areálu, ale Kuks není jen baroko a František Antonín Špork, jak si mnoho lidí myslí. Po Šporkově smrti působili v Kuksu členové řádu milosrdných bratří až do druhé světové války, tedy skoro dvě stovky let. Jejich stopa je velmi výrazná, bohužel jsou ve stínu zakladatele kukského areálu Františka Antonína Šporka. V rámci Hudebního léta Kuks byly v loňském roce provedeny novodobé premiéry skladeb kukských regenschori osmnáctého století, kteří pocházeli právě z řad milosrdných bratří. Ostatně dochovaný kukský archiv tohoto řádu z druhé poloviny osmnáctého století lze považovat za evropský unikát, protože čítá přes devět set položek a dochoval se téměř v ucelené podobě. Uváděním skladeb z tohoto archivu bych rád do budoucna oživil dramaturgii Hudebního léta a hlavně poukázal na fakt, že v Kuksu nepůsobil jen hrabě Špork. V tom také vidím ono doplnění, o němž jsem mluvil před chvílí. Kromě hudby osmnáctého století zde byly prováděny i soudobé skladby, například cyklus čtyř Ave Maria Luboše Sluky za účasti samotného autora. Dalším rozdílem je, že Hudební léto je, jak již název napovídá, čistě hudební akcí, kdežto Theatrum v sobě zahrnuje různá umělecká odvětví.

Které sólisty jste již na Hudebním létě Kuks uvedli?

V rámci Hudebního léta se publiku představila řada předních interpretů. Z těch nejznámějších je to asi houslista Václav Hudeček nebo japonská sopranistka Mychiyo Keiko. V minulých ročnících jsem v dramaturgii kladl důraz na mladou nastupující generaci umělců. V podpoře mladých interpretů bych rád pokračoval i v dalších letech.

A podrobněji k programu ročníku 2012? Kdo a co bude hrát?

Letošní ročník je složen ze čtyř koncertů. Na zahajovacím koncertu 8. července se publiku představí houslistka Gabriela Demeterová a varhaník Jaroslav Tůma. Program bude sestaven z barokní hudby, především z houslových sonát Heinricha Ignaze Bibera a Johanna Sebastiana Bacha.

Druhý koncert 21. července bude patřit renomované české sopranistce Janě Jonášové a mladému varhaníkovi Přemyslu Kšicovi. Na tomto koncertě zazní vedle barokní hudby i díla Wolfganga Amadea Mozarta nebo Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Vrcholem bude výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka.

Sólistou třetího koncertu 4. srpna bude přední violoncellista své generace Jiří Bárta. Na tomto violoncellovém recitálu zazní dvě z Bachových suit pro sólové violoncello.

  1. 1
  2. 2

Související články


Napsat komentář