Jak čistit diamant. Liteň Jarmily Novotné

  1. 1
  2. 2
Ve spojení se jménem legendární české pěvkyně Jarmily Novotné jsme často slyšeli o zámečku v Litni, kam se přivdala za barona Jiřího Daubka do rodiny známé již v devatenáctém století podporou české kultury. Nepochybovala jsem o tom, že to místo bude obdařeno geniem loci, ale nikdy jsem tam do této doby nebyla. Stejně ráda jsem slyšela o současných mecenáších naší kultury a v této spojitosti jsem se setkala se jmény Ivany a Petra Leidlových, kteří jsou současnými majiteli liteňského zámku. Paní Ivana vede neziskovou organizaci Zámek Liteň, z.s., pořádající od roku 2012 Festival Jarmily Novotné. Podle svých vlastních slov se spolumajitelka zpustošeného zámku a jeho okolní zástavby teprve v Litni seznamovala se spojením panství s českou operní pěvkyní, která byla šestnáct let (1935-1956) angažována v newyorské Metropolitní opeře. Manželé Leidlovi koupili zámek před sedmi lety a Petr Leidl prohlásil, že zpočátku šlo pouze o finančně nevýhodnou transakci. Ale už o dva roky později telefonovali synovi Jarmily Novotné Jiřímu Daubkovi, vzápětí za ním letěli do New Yorku a s jeho vstřícnou pomocí se pustili do pátrání po minulosti jeho slavné maminky, jejíž pozůstalost spočívala zatím nehnutě ve sklepních prostorách jeho domu. Pan Jiří Daubek, který hovoří dosud dobře česky, se začal blíže zabývat dokumenty ze života Jarmily Novotné, která zemřela roku 1994, a navázal s Leidlovými přátelský kontakt. Krásný inspirativní příběh.
Čechovna Liteň (zdroj commons.wikimedia.org)
Čechovna Liteň (zdroj commons.wikimedia.org)

Vznikl Festival Jarmily Novotné, který se poprvé konal roku 2012. Při jeho třetím ročníku se k němu připojily Interpretační kurzy, jež v roce 2014 vedla Dagmar Pecková, loni Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou, letos opět Kateřina Kněžíková a nově Markéta Cukrová, jejichž lekce a závěrečný koncert doprovázel již druhým rokem šéfkorepetitor Národního divadla Zdeněk Klauda. Stali se sehraným týmem, který si při práci s frekventantkami kurzu zjevně dobře rozuměl a dokázal jim předat své pojetí pěveckého umění, založené na poctivé přípravě výkonu po všech stránkách.

Kateřina Kněžíková se tedy do Litně ráda vrátila, Markéta Cukrová, která se věnuje interpretaci barokní hudby, ale zdaleka nejen jí, přijela poprvé. Obě pěvkyně pracovaly často i společně a mladé frekventantky týdenního kurzu získaly mnoho zkušeností také účastí na pěveckých lekcích svých ostatních kolegyň. Prožily tak celé dny v kultivovaném prostředí liteňské Čechovny a kouzelného renovovaného zámeckého parku, který naplnil jejich zpěv. Mimořádně citlivě restaurované místnosti Čechovny, v níž kurz probíhal, mají jen jednu nevýhodu. Koncertní sál pojme maximálně sto padesát posluchačů a jeho výrazně klenutý strop způsobuje zrádnou akustiku, která s příchodem publika sice potencuje sílu hlasů, ale také je zvukově přiostřuje a patrně i do jisté míry ovlivňuje intonační jistotu pěvců.

Loňský a letošní pěvecký interpretační kurz je propojen účastí tří mladých pěvkyň, které se jej letos zúčastnily podruhé. Jsou jimi Kristýna Vylíčilová, Jarmila Balážová a Eva Kývalová, které jistě dobře vědí, proč se do Litně vrátily. Frekventantkou letošního kurzu byla také Tereza Hořejšová, jejíž účast na Mezinárodní pěvecké soutěži v Karlových Varech jsme v loňském roce nemohli nezaznamenat, protože byla první v bohatě obsazené kategorii JUNIOR ženy a navíc zde získala ještě několik dalších cen – Cenu Antonína Dvořáka, Cenu Gustava Mahlera, Cenu Magdaleny Hajóssyové a také Cenu Jarmily Novotné. Na její mimořádně kvalitní interpretaci árie z Charpentierovy opery Louisa ve finále karlovarské pěvecké soutěže, jež zaujala zpěvností a mimořádnou hloubkou prožitku, navázala liteňská láskyplná a něžná Julie z Belliniho opery Kapuleti a Montekové. Zážitkem byl také recitativ a árie Elvíry z druhého jednání Mozartova Dona Giovanniho v podání Kristýny Vylíčilové, ale také mimořádně obtížná árie Komtesy Adély z Rossiniho Hraběte Oryho v podání Evy Kolkové, doprovázená též temperamentní hereckou etudou, nebo árie Markéty z Berliozova Faustova prokletí interpretovaná Jarmilou Balážovou. Mária Havriľaková zaujala valčíkovou árií Julie z Gounodovy opery Romeo a Julie, byť její podání působilo poněkud jednotvárně ve své téměř strojové pravidelnosti a v nepříliš propracovaných výrazových detailech. Výkon Moniky Sommerové jako Noriny z Donizettiho Dona Pasquala zaujal po stránce pěvecké, postrádal však větší výrazovou plastičnost. Anita Jirovská (Mimi z Pucciniho Bohémy) má problémy s výškami, Eva Kývalová, Violetta z La traviaty, rovněž, obě měly výraznější intonační výkyvy. Nejmladší účastnice liteňského kurzu Kateřina Kührová statečně bojovala s úskalími příliš obtížné árie Morgany z Händelovy Alciny, která se jí trošku drobila do jednotlivých problematických částí. Ale vzhledem k tomu, že je teprve v prvním ročníku brněnské JAMU a má za sebou pouze studium na Základní umělecké škole, má ve svých jednadvaceti letech ještě hodně času před sebou, bude-li její hlas cíleně budován po stránce technické. Na pěveckém projevu všech devíti účastnic interpretačních kurzů bylo jasně patrné mimořádné soustředění a jejich výkony byly úctyhodné, takže budou jistě rády vzpomínat na intenzivní interpretační práci pod vedením vybraných lektorů ve výjimečném a velmi příjemném zázemí liteňského zámku.

Spojení světa financí s podporou mladých umělců, jimž také Jarmila Novotná ráda věnovala svou pozornost, je oblastí, která se teprve před námi otevírá. Liteň je v dobrých rukou, které se věnují mnoha aktivitám, spojeným se slavnou zpěvačkou. Jedním z konkrétních výstupů jejich mecenášské spoluúčasti je mimo jiné také první monografie této umělkyně od Pavla Kosatíka, výstavní činnost, ale také z trošku jiné oblasti plány spojené se jménem Jiřího Suchého. Liteň cílevědomě navazuje kontakty s uměleckými institucemi a osobnostmi, již druhým rokem spolupracuje s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze, v jejímž koncertním sále společně uspořádají 14. září koncert, na němž se představí frekventantky letošního a také loňského Interpretačního kurzu. A tak se postupně naplňují slova Petra Leidla, pro něhož je liteňský zámek zašlým diamantem, který začali čistit.

 

Hodnocení autorky recenze: 85%

Festival Jarmily Novotné 2016
Závěrečný koncert absolventů Interpretačních kurzů Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové
19. srpna 2016 Čechovna Liteň

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Závěrečný koncert absolventů Interpretačních kurzů (Liteň 19.8.2016)

[yasr_visitor_votes postid="221937" size="small"]

Mohlo by vás zajímat