Janáčkova filharmonie Ostrava hraje pro všechny: Od mateřských škol po seniory

Janáčkova filharmonie Ostrava patří v Česku k nejprogresivnějším filharmoniím vůbec. Vedle vysoce nastavené umělecké úrovně orchestru a pestré dramaturgie všech nabízených koncertních cyklů má však navíc ještě unikátně propracovaný systém edukačních aktivit určených návštěvníkům od mateřských škol po seniory, a také spolupráce s mladými nadanými muzikanty či skladateli. Dalo by se tak bez nadsázky říct, že si z její nabídky vyberou posluchači jakéhokoli věku či hudebního vkusu a ve vybraných cyklech si mohou navíc vedle profesionálních hudebníků zahrát začínající orchestrální hráči nebo sóloví umělci.
Ilustrační foto (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava, foto Martin Kusyn)
Ilustrační foto (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava, foto Martin Kusyn)

Od sedmdesáté koncertní sezóny navíc JFO začala vypisovat výzvy pro současné skladatele, jejichž díla pak ve světových premiérách zaznívají v nadcházejících sezónách, v té 71. tomu tak bude například v koncertním cyklu E – Elán mladých. Pestrou nabídku symfonických a moderovaných koncertů pro základní či střední školy navíc před několika lety JFO rozšířila, ve spolupráci se scénáristkou a dramaturgyní Lenkou Jaborskou, o dnes již tolik žádaný rodinný cyklus D, který bude mít od příští sezóny zbrusu nového sourozence – interaktivní koncertní cyklus (malé d) pro rodiče s dětmi v předškolním věku.

Ostravská filharmonie dlouhodobě dokazuje, že je v tuzemsku progresivním tělesem, které nejenže udržuje vysokou úroveň provedení tradičního symfonického repertoáru, ale nebojí se ani spolupráce s mladými umělci či interakce se samotnými návštěvníky koncertů. V dramaturgii následující koncertní sezóny tak nalezneme vedle očekávaných symfonických cyklů také koncertní řady a workshopy pro školy, rodiče s dětmi, seniory i aktivity pro mladé umělce z Česka i zahraničí. „Pestrou škálu nejen koncertních, ale také edukačních aktivit považujeme v současnosti za pevnou součást nabídky koncertních sezón. Vzdělávací aktivity jdou se samotnou interpretací hudby často ruku v ruce a je pro nás nesmírně důležité, aby si návštěvníci našich koncertů, úměrně svému věku či zájmům, odnášeli ze společně stráveného času nejen hudební prožitky, ale také obohacení ve smyslu nově získaných vědomostí či dovedností,“ vysvětluje ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.

Současná pestrá nabídka koncertních cyklů i dalších edukačních aktivit je tak výsledkem dlouholetého procesu rozšiřování původních symfonických cyklů o nové, specificky zaměřené, a zároveň spolupráce s dramaturgyní a scénáristkou Lenkou Jaborskou, která stojí za návštěvnicky oblíbenými koncertními cykly C (moderované koncerty) a D (koncerty pro rodiny s dětmi). V JFO navíc vede workshopy pro děti od dvou let až po dospělé a je autorkou koncertů pro mateřské, základní i střední školy. Ta ve své práci čerpá inspiraci především ve své rodině. “Každodenní situace s mými čtyřmi dětmi ve věku od jednoho roku do deseti let jsou zdrojem silných emocí a námětů. Témata i dialogy mi často dozrávají v hlavě i několik týdnů a jejich první čtenářkou je obvykle má nejstarší dcera Linda, která je zároveň nejvěrnější posluchačkou našich koncertů, a tak společně s Vláďou a orchestrem oslavila vloni už svou desátou sezónu. Pokud se u čtení scénářů směje, vím, že budou skvěle fungovat,“ říká Lenka Jaborská.

Nabídka Janáčkovy filharmonie Ostrava tak bezpečně uspokojí návštěvníky všech věkových kategorií i úrovně hudebních znalostí. „Hudba má v životě člověka důležitou roli a naším záměrem je uspokojit nejen stávající posluchače, ale být také partnerem ve vzdělávání a prohlubování vztahu k hudbě školám, rodičům, začínajícím umělcům a v neposlední řadě také seniorům v rámci programu Filharmonie plus. Snažíme se nabídnout takové aktivity, které nejen Janáčkově filharmonii zajistí nyní i do budoucna širokou návštěvnickou základnu,“ dodává Žemla.

Mateřské školy

Workshopy i interaktivní koncerty pro mateřské školy jsou zaměřené na interakci zkušeného lektora, herců a profesionálních hráčů orchestru s publikem. V rámci nich nejmladší příznivci JFO rozvíjí poslechové i pohybové dovednosti a hravým způsobem získávají často první zkušenosti se světem hudby. „Během lekcí zapojují celé své tělo včetně hlasu, využíváme nástroje Orffova instrumentáře, ale také předměty z každodenního života, které se na první pohled často pro práci s hudbou nehodí. Cílem takových workshopů je rozvoj kreativního myšlení a chápání hudby jako přirozené součásti života,“ vysvětluje Jaborská. Interaktivní koncerty pak seznamují mladé posluchače od tří let s hudebními nástroji i prací profesionálního hráče v orchestru. „Děti jsou rovnocennou součástí takových koncertů, jsou plně zapojené do jejich průběhu, tyto koncerty jsou pro děti často velmi zábavným a vzrušujícím zážitkem,“ doplňuje Jaborská. Z těchto interaktivních koncertů a workshopů vznikl nový koncertní cyklus d, který je určen také rodičům a jejich dětem v předškolním věku, od 71. koncertní sezóny jej návštěvníci nově najdou v nabídce JFO pro veřejnost.

Workshop pro děti (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava, foto Martin Kusyn)
Workshop pro děti (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava, foto Martin Kusyn)

Základní školy

Pro žáky od šesti let jsou v nabídce JFO workshopy i komorní koncerty pro první stupeň základních škol. Podobně jako u předškolního vzdělávání, jsou i tyto aktivity založené na interakci hráčů, herců i moderátorů s publikem. „Průvodci světem symfonické hudby jsou na koncertech pro mladší žáky bratranci Vláďa a Ota, herci Michal Sedláček a Jakub Burýšek, kteří se v rámci příběhu potýkají s řadou problémů i radostí, s nimiž jim pomáhá hudba. Vedle nich však do děje vstupuje také dirigent Stanislav Vavřínek či samotní hráči orchestru,“ přibližuje Jaborská. Poslechové dovednosti, rytmus, udržování tempa i práce s hlasem, to vše je pak součástí workshopů i pro žáky druhého stupně základních škol. V rámci moderovaných symfonických koncertů vstupuje na scénu oblíbená herečka Markéta Matulová, s níž JFO boří mýty o zkostnatělých výchovných koncertech.

Střední školy

Komentované koncerty pro střední školy rozhodně nejsou v podání orchestru JFO a moderátorky Anny Bangoury, se kterou Janáčkova filharmonie spolupracuje zcela nově, fádními vzdělávacími programy. Její průvodní slovo totiž osvěží průběh koncertu a zasadí i pro méně zorientované návštěvníky skladby do širšího kontextu. Středoškoláci se mohou vydat také na moderované koncerty úspěšného koncertního cyklu C nebo na veřejné generální zkoušky, jež studentům nabízí unikátní pohled do procesu přípravy na koncert v duchu méně formální atmosféry, jež přiblíží také práci dirigenta s orchestrem či sólisty.

PRO VEŘEJNOST

Pro návštěvníky, kteří se chtějí ve světě hudby lépe orientovat nebo více vzdělávat zařazuje Janáčkova filharmonie Ostrava koncertní cykly C, D a malé d. Koncertní řada C je již stálicí nabídky ostravské filharmonie. „Moderované koncerty jsou určené zejména posluchačům, kteří svět klasické hudby teprve objevují, jejich průvodci budou tradičně herečka Markéta Matulová a dirigent Maroš Potokár společně s hráči orchestru,“ přibližuje vedoucí marketingu a obchodu JFO Petra Javůrková. Veselé a hravé pojetí moderovaných koncertů potěší všechny návštěvníky, kteří mají z poslechu symfonické hudby obavy nebo se chtějí ve svých znalostech posunout o krok dál.

Cyklus rodinných koncertů D je pak určený celým rodinám. Za deset let své existence si získal srdce mnoha posluchačů, jelikož na ně vyráží děti od šesti let se svými rodiči či prarodiči. Průvodci těchto koncertů jsou bratranci Vladimír a Ota, s nimiž návštěvníci zažijí nejednu humornou situaci, dirigent a hráči orchestru pak zážitek z koncertu ještě umocňují.

Zcela nově bude v nadcházející sezóně součástí koncertní nabídky pro veřejnost také cyklus malé d, jenž je určen rodičům s dětmi v předškolním věku. „Základ tohoto koncertního cyklu vzešel z workshopů a interaktivních koncertů pro mateřské školy, které měly u dětí takový úspěch, že jsme se je rozhodli otevřít také pro děti a jejich rodiče. Zároveň se tak částečně uvolní kapacita koncertů rodinného cyklu D, o které je enormní zájem,“ vysvětluje Javůrková. Návštěvníci s nejmenšími dětmi tak budou mít nově možnost navštěvovat koncerty plné interakce, které budou probíhat ve spolupráci s hudebníky přímo na pódiu. „Každý z koncertů je tématicky zaměřený na jinou skupinu hudebních nástrojů a jeden z nich i na lidský hlas,“ dodává Jaborská, která bude spolu s hudebníky průvodkyní těchto koncertů.

Janáčkova filharmonie Ostrava, poslední koncert 70. sezony cyklu D (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava, foto Martin Kusyn)
Janáčkova filharmonie Ostrava, poslední koncert 70. sezony cyklu D (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava, foto Martin Kusyn)

Janáčkova filharmonie Ostrava však nezapomíná ani na seniory. V rámci programu Filharmonie plus jsou připravené přednášky a besedy ve spolupráci s hudebními publicisty a muzikology. „Součástí jednotlivých lekcí jsou i prakticky zaměřené hudební workshopy na zpěv, tanec nebo orientaci v partituře a také hra na nejrůznější snadno ovladatelné nástroje. Program připravuje a vede lektor Martin Ptáček a opět je postavený především na interakci a atraktivitě,“ objasňuje Javůrková.

Interpretační soutěže

JFO poskytuje mladým hudebnicím a hudebníkům možnost vystoupit v koncertním repertoáru s doprovodem orchestru. Jednou z podmínek je zaslat přihlášku do tzv. interpretační soutěže, která je každoročně vypsána pro jiný hudební nástroj. Garantem současného ročníku je pianista Ivo Kahánek, kterého v příští sezóně vystřídá houslista Jiří Vodička

Žáci ZUŠ s JFO

Ostravská filharmonie nezapomíná ani na žáky Základních uměleckých škol. Ti z Moravskoslezského, Zlínského či Olomouckého kraje se naposledy společně s hráči orchestru představili, v rámci provedení Dvořákovy Suity A dur, ve čtvrtek 23. května na koncertě s názvem Mladí sólisté III. Další příležitost dostanou na posledním koncertě Cyklu E 71. koncertní sezóny 29. května 2025.

Mezinárodní orchestrální akademie

Janáčkova filharmonie Ostrava otevřela v sezóně 2019 – 2020 Mezinárodní orchestrální akademii, unikátní svým mezinárodním zaměřením. Posláním akademie je zprostředkovat talentovaným studentům a absolventům hudebních akademií z celého světa hráčskou praxi a cenné dovednosti orchestrální hry v jednom z nejlepších českých orchestrů. Účast v akademii je ideální pro zahraniční studenty a absolventy (ideálně v rámci stipendia Erasmus+, podporující právě mobilitu a profesionální praxi studentů), přihlásit se nicméně mohou i studenti českých vyšších hudebních škol. „Akademie nabízí jedno či dvou semestrální pobyt v JFO. V jejím rámci se mladí hudebníci na daný čas stávají členy orchestru a účastní se většiny programů, tj. abonentních koncertů, tuzemských či mezinárodních turné nebo nahrávání. Vedoucí skupin jim jsou nápomocni v nastudování programů. Akademici mají také možnost sestavit, nastudovat a provést vlastní komorní koncert,“ doplňuje Jan Žemla.

Skladby na objednávku

JFO vyhlašuje od 70. koncertní sezóny také výzvu pro mladé či méně známé hudební skladatele, jejichž skladby pak mohou zaznít v rámci některého cyklu nadcházející koncertní sezóny. „Dát prostor k nastudování a provedení skladby současných autorů je velmi vzrušující a jedinečný proces. V rámci jejího nastudování totiž často dochází k vzájemné spolupráci autora a dirigenta, výsledkem pak je exkluzivní provedení světové premiéry skladby a z takové příležitosti těží nejen autor, ale také hráči orchestru, a nakonec i posluchač samotný,“ uzavírá Žemla.

Kompletní přehled edukačních aktivit a koncertních cyklů naleznete na webu Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments