Janáčkovým divadlem hřímal Wagner beze slov

  1. 1
  2. 2
Na nejnovějším abonentním koncertě Filharmonie Brno zazněly pod taktovkou jejího šéfdirigenta Dennise Russella Daviese skladby dvou velkých symfoniků devatenáctého století – ale paradoxně ani jedna z nich v podobě, jakou autor původně zamýšlel. Unikátní sedmdesátiminutová kompilace instrumentálních pasáží z operního cyklu Prsten Nibelungův Richarda Wagnera byla v programu doplněna slavnou Nedokončenou symfonií Franze Schuberta.

Prsten beze slov – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno, 2. června 2022 (foto Jan Prokopius)
Prsten beze slov – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno, 2. června 2022 (foto Jan Prokopius)

Skladeb, které jejich autoři nestihli dokončit kvůli své předčasné smrti, ale které i přesto zaznívají často na koncertních pódiích, známe vícero – jmenujme například Mozartovo Rekviem nebo Mahlerovu Desátou symfonii. Schubertova Symfonie č. 8 h moll D 759 však do této kategorie tak úplně nepatří, protože její autor ji opustil roky před svou smrtí. K hotovým prvním dvěma větám dokonce začal psát Scherzo, zamýšlel tedy jistě čtyřvětý celek (jaký pak realizoval ve své následující Symfonii C dur). Důvody pro zanechání práce na této konkrétní skladbě jsou dodnes předmětem dohadů. Tato „nedořečenost“ nicméně nezabránila tomu, aby se ze symfonie stala populární stálice na světových koncertních pódiích – možná zahalila kompozici závojem tajemna a pomohla znásobit mystičnost jejího celkového vyznění.

Schubert sice vyrůstal z hudby klasicistní (jeho největším a celoživotním vzorem byl Ludwig van Beethoven), ale hned z úvodu první věty Allegro moderato je cítit silně romantický prožitek. Skladbu otevírá temná melodie spodních smyčců – škoda, že kontrabasy nevyužily spodní C struny na autorem předepsané nejhlubší tóny, ale jejich transpozice o oktávu výš byla nejspíš vědomým rozhodnutím dirigenta s ohledem na dobovou interpretační praxi, kdy pětistrunné kontrabasy nebyly samozřejmou součástí orchestru.

Dennis Russell Davies zvolil trochu volnější tempo (je však pravdou, že tempové označení allegro moderato si neříká o žádný spěch) a dirigoval jako vždy přesně a uměřeně – velkou část věty odřídil pouhým taktováním pravou rukou a levou si ponechával na výraznější nástupy a agogicky vypjaté momenty. Orchestr ale ani nepůsobil, že by od dirigenta potřeboval nějak výrazně pomáhat, jde o tak notoricky známou skladbu, že většina hráčů jistě zná svoje party aspoň napůl zpaměti.

Hlavní téma ve dřevech s nervózním doprovodem smyčců působilo napínavě, v kontrastu s ním vyniklo lyrické vedlejší téma zprvu přednášené violoncelly. Přesvědčivost interpretace bohužel vzala trochu za své v závěrečném dílu expozice a především v provedení. Prudké dynamické kontrasty, nečekané harmonické změny a dramatické pauzy – tak důležité výrazové prostředky Schubertových skladeb – zde nedosahovaly dostatečného efektu, který byl zapotřebí k vytvoření kontrastu k pomalé druhé větě. Zejména v dynamické nevyváženosti svou roli jistě sehrál i prostor Janáčkova divadla, který na koncertní provoz, navíc s relativně malým obsazením, není akusticky stavěný.

Prsten beze slov – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno. 2. června 2022 (foto Jan Prokopius)
Prsten beze slov – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno. 2. června 2022 (foto Jan Prokopius)

Určitá statičnost provedení a lehká emocionální zdrženlivost se projevily i ve druhé větě Andante con moto, a to jak v lyrických a zasněných pasážích, které by si zasloužily intenzivnější cantabile, tak v pasážích dramatických, kde by posluchač mohl očekávat více tahu a napětí. Jako by se Davies snažil vyzdvihnout spíše klasické prvky Schubertovy hudby na úkor těch bytostně romantických. Za pochvalu jistě stojí procítěná sóla prvního hoboje a klarinetu ve vedlejším dílu věty. A překrásný závěr s postupně rozkvétajícím akordem E dur jako by předznamenával začátek druhé poloviny večera.

Operní tetralogie Prsten Nibelungův německého novoromantika Richarda Wagnera, jejíž epický příběh vycházející ze starých germánských mýtů se rozprostírá na ploše celých  patnácti hodin, patří k nejvýznamnějším a také nejznámějším skladbám historie. Skoro každý o ní někdy slyšel, velká část lidí má na ni velmi vyhraněný názor – ale málokdo měl možnost dílo ve své celistvosti vidět naživo. U nás se celý projekt v rozsahu čtyř za sebou následujících večerů hrál pouze třikrát, a to v roce 2005 ve spolupráci opery z Düsseldofru a souboru Národního divadla. Na vině není pouze časový rozsah inscenace. Wagner požadoval také obrovský orchestrální aparát, velkolepou výpravu a kostýmy a od pěvců očekával mimořádně náročné výkony (dodejme, že si dokonce nechal postavit vlastní divadlo speciálně navržené pro provozování svých hudebních dramat v německém Bayreuthu, kde se dodnes každoročně konají wagnerovské slavnosti). O to, aby se symfonická složka Prstenu dostala k co nejširšímu publiku a nebyla vázaná pouze na operní domy, se pokusil americký dirigent Lorin Maazel, který vytvořil sedmdesátiminutovou orchestrální suitu Der Ring ohne Worte (Prsten beze slov), v níž téměř bez přestávky shrnul všechny zásadní dějové momenty operního eposu, stejně jako ty nejdůležitější momenty hudební. A právě Maazelův Prsten beze slov zazněl ve druhé (disproporčně delší) části večera.

Už jen vizuální dojem z nastoupeného orchestru musel nemalé množství posluchačů uchvátit. Jen namátkou: dvě harfy, devět lesních rohů (z toho čtyři hráči alterovali wagnerovy tuby, nástroj, který si nechal skladatel pro své potřeby zkonstruovat, podobně jako přítomnou basovou trubku), dva tympanisti a tři další hráči na bicí s velkou baterií všemožných nástrojů, včetně dvou kovadlin ukrytých po stranách jeviště. Výsledkem byly nejen omračující fortissimové pasáže, ale také fakt, že filharmonikům se konečně podařilo zvukem zcela naplnit prostory operního sálu, což by se jim s běžnou symfonickou hudbou asi jen těžko povedlo.

Prsten beze slov – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno, 2. června 2022 (foto Jan Prokopius)
Prsten beze slov – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno, 2. června 2022 (foto Jan Prokopius)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments