Již známe nominace na Ceny Thálie 2023

Dnes byly zveřejněny nominace na Ceny Thálie. Letos se budou udělovat po třicáté, a to v sobotu 30. září od 20:00 hodin, opět v historické budově Národního divadla v Praze pod záštitou Ministra kultury České republiky Martina Baxy a s podporou Ministerstva kultury. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT1, bude vyhlášeno 19 laureátů.
Ceny Thálie (zdroj Ceny Thálie)
Ceny Thálie (zdroj Ceny Thálie)

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace (dále HA), nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky. Výroční Ceny Thálie se udělují v šesti kategoriích.

Tradičně se udělují Ceny Thálie ve čtyřech kategoriích – v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů – a to za mimořádné jevištní výkony, které vznikly v České republice v období, za které se ceny ten rok udělují. V každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty, jmenované prezidiem HA. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci účinkující v českých divadlech.

Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. V každé z těchto kategorií je udělena pouze jedna cena. Pro muže a ženy dohromady.

Pro 30. ročník Cen Thálie bylo určeno hodnocené období v rozmezí od 1. července 2022 do 30. června 2023.

Oborové odborné poroty rozhodují postupně o tzv. „širších nominacích“, které jsou také zveřejňovány (objeví se pomocí titulku během přímého přenosu a jsou vytištěné v magazínu Cen Thálie a na internetových stránkách) – a především o tzv. „užších nominacích“, z nichž je vybrán nositel či nositelka Ceny Thálie – do tohoto finále postupují v každé z tradičních kategorií 3 umělkyně a 3 umělci, v kategoriích alternativního divadla a loutkového divadla 5 umělkyň a umělců jako celek.

Rozhodování o udělení ceny Thálie za mimořádné jevištní umělecké výkony je svěřeno výhradně odborným porotám. Jejich členové rozhodnou o laureátech v tajném hlasování přímo až v den vyhlášení v Národním divadle, za účasti státního notáře a zástupce HA.

Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, baletní Roman Vašek, muzikálově-operetní Zdeněk Barták, porotu alternativního divadla Kateřina Rathouská a předsedkyní loutkářské poroty je Kateřina Dolenská.

V letošním ročníku bude opět předána Cena České akademie divadelníků, která bude udělena mezioborově za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, a to na základě dvoukolového elektronického hlasování. Právo hlasovat v obou kolech mají členové ČAD.

Stejně jako dosud, využije i tentokrát prezidium HA svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry pro Danielu Kolářovou a Stanislava Šárského. Po jedné ceně v dalších oborech, v opeře pro Jana Hladíka, baletu, tanci a pohybovém divadle pro Miroslavu Pešíkovou a v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Františka Zacharníka.

Mimořádně bude letos udělena ještě jedna cena za celoživotní mistrovství i v oboru muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry. Také bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi a Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let v oboru činohry.


OPERA

ŽENY

PETRA ALVAREZ ŠIMKOVÁ
Role: Maršálka
Inscenace: Růžový kavalír
Hudba: Richard Strauss
Hudební nastudování: Gabriel Feltz
Režie: Andreas Homoki
Premiéra: 24. listopadu 2022
Státní opera / Národní divadlo Praha
Petra Alvarez Šimková vytvořila v roli Maršálky pozoruhodnou postavu, pro kterou má dobře vyškolený mladodramatický soprán i dostatečné herecké zkušenosti. K přesvědčivému ztvárnění této partie jistě přispěla i její perfektní znalost němčiny, protože detailní ovládání tohoto jazyka je pro úspěšné účinkování v této opeře nezbytné. Bezezbytku využila i možnost pracovat s předním evropským režisérem Andreasem Homokim, který ji vedl k přirozenému, ale velice důslednému hereckému projevu, v němž každé gesto a každý pohled má svůj smysl pro postižení vývoje Maršálky jako ženy, která se sice smutně vzdá svého mladičkého milence Oktaviána ve prospěch mladší Sophie, ale rychle za něj najde náhradu.

ARNHEIÐUR EIRÍKSDÓTTIR
Role: Oktavian
Inscenace: Růžový kavalír
Hudba: Richard Strauss
Hudební nastudování: Gabriel Feltz
Režie: Andreas Homoki
Premiéra: 24. listopadu 2022
Státní opera / Národní divadlo Praha
V každém hlasovém oboru je několik rolí, které kladou na interpreta mimořádné nároky. Pro mladou mezzosopranistku je takovou úlohou nepochybně Oktavian v opeře Richarda Strausse Der Rosenkavalier. Mimořádnost této postavy spočívá nejen v pěvecké náročnosti, v jejím rozsahu (a to jak ve smyslu tónového rozpětí od altové polohy až k sopránovým výškám, tak i délky), ale i ve skutečnosti, že se jedná o roli tzv. kalhotkovou, kdy pěvkyně představuje na jevišti mladého muže. Arnheiður Eiríksdóttir zvládla všechny aspekty Straussova Oktaviana na vysoké úrovni, její výkon by mohl být ozdobou kteréhokoliv předního světového operního domu.

MICHAELA ZAJMI
Role: Paní Marta Rullová a Bubeník
Inscenace: Rozbitý džbán a Císař Atlantidy aneb Odepření smrti
Hudba: Viktor Ullmann
Hudební nastudování: Jakub Klecker
Režie: Rocc
Premiéra: 16. února 2023
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Mezzosopranistka Michaela Zajmi patří k nejvýraznějším pěveckým osobnostem své generace. V ostravské inscenaci, která propojuje dvě Ullmannova díla, satiru Rozbitý džbán a politickou karikaturu Císař Atlantidy, dostala dvě kontrastní pěvecko-herecké příležitosti, ve kterých prokázala nejen obrovský cit pro Ullmannův specifický hudební jazyk a perfektní srozumitelnost zpívaného slova, ale také v rámci celého obsazení schopnost být opravdovým týmovým hráčem. Jako hubatá žalobkyně Marta v Rozbitém džbánu zaujala svou rozšafností i razancí, její Bubeník v Císařovi Atlantidy naopak oplýval doslova elektrizující ženskou smyslností. Michaela Zajmi vytvořila ukázkovou interpretaci, která výsostným způsobem dopomáhá rehabilitovat dvě v našem operním kontextu léta neprávem opomíjená Ullmannova díla.

Širší nominace
Markéta Cukrová – za roli Ženy v inscenaci Tak tiše až (koprodukce Městských divadel pražských, Orchestru Berg a Spitfire Company Praha)
Maida Hundeling – za dvojroli Alžběty a Venuše v inscenaci Tannhäuser (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Markéta Klaudová – za roli Paminy v inscenaci Kouzelná flétna (Jihočeské divadlo České Budějovice)
Lívia Obručník Vénosová – za roli Blanche v inscenaci Dialogy karmelitek (Divadlo F. X. Šaldy Liberec)
Barbora Perná – za titulní roli v inscenaci Rusalka (Moravské divadlo Olomouc)
Lucie Silkenová – za roli Jitky v inscenaci Dalibor (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)
Ivana Veberová – za titulní roli v inscenaci Armida (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)

MUŽI

ALEŠ BRISCEIN
Role: Rinald
Inscenace: Armida
Hudba: Antonín Dvořák
Hudební nastudování: Norbert Baxa
Režie: Martin Otava
Premiéra: 28. ledna 2023
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Přední český tenorista Aleš Briscein patří k našim nejlepším pěvcům. Již léta podává výborné výkony, čehož důkazem je jeho dvojí Cena Thálie – v roce 2012 za roli Romea v Gounodově opeře Romeo a Julie v ostravské opeře a v roce 2014 za roli Jaroměra ve Fibichově opeře Pád Arkuna v Národním divadle v Praze. Operní porotu znovu zaujal svým výkonem v roli rytíře Rinalda v Dvořákově opeře Armida, inscenované v Opeře Divadla J. K. Tyla v Plzni. Jeho Rinaldo vyniká přirozeným hereckým projevem, v němž není prostor pro operní manýru, a důmyslně vygradovaným výkonem, který vrcholí v závěrečném monologu a duetu s Armidou na konci opery.

JAROSLAV BŘEZINA
Role: Herodes
Inscenace: Salome
Hudba: Richard Strauss
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Režie: David Radok
Premiéra: 17. června 2023
Národní divadlo Brno
Jaroslav Březina už mnoho let udivuje šíří svého repertoáru, když vyniká v charakterních tenorových rolích a zároveň se uplatňuje v barokních operách s koloraturními party. Vedení Janáčkovy opery Národního divadla Brno skvěle využilo Březinových předností jeho typově zcela výstižným obsazením do role Heroda v inscenaci opery Salome Richarda Strausse. Jaroslav Březina v postavě krále, který vyhoví zvrácenému přání své nevlastní dcery Salome a nechá jí přinést na stříbrném podnosu hlavu proroka Jochanaana, vytvořil vynikající komplexní studii ješitného vladaře, panovačného i bojácného, marnivě samolibého i uboze škemrajícího, potácejícího se mezi strachem z božího trestu a vlastním chtíčem. Z jeho výkonu až mrazilo.

SVATOPLUK SEM
Role: Ismen
Inscenace: Armida
Hudba: Antonín Dvořák
Hudební nastudování: Robert Jindra
Režie: Jiří Heřman
Premiéra: 19. května 2023
Národní divadlo Praha
Svatopluk Sem patří již řadu let mezi nejlepší české barytonisty. Jeho Ismen ve Dvořákově Armiděnení v inscenaci Jiřího Heřmana okázalým čarodějem ani vnějškově démonickým syrským vládcem, ale na první pohled spíše nenápadným člověkem, jehož temný charakter se odkrývá postupně, prostřednictvím pestré palety emocí. Ty Svatopluk Sem variuje především svým průrazným, technicky brilantně vedeným hlasem, kterým se prosazuje i přes zvukově okázalý orchestr a postupně tak ovládá celý prostor historické budovy Národního divadla. Semův Ismen je silný a v jednání nekompromisní muž, který budí respekt, ale zároveň má v sobě cosi zranitelného, čímž prokazuje, že je schopen i citového vzplanutí té nejvyšší ryzosti. Ve všech rovinách vytvořil zcela vyvážený, komplexní výkon.

Širší nominace
Alejandro Del Angel – za roli Turidda v inscenaci Sedlák kavalír (Státní opera  – Národní divadlo Praha)
Jiří Brückler – za titulní roli v inscenaci Švanda dudák (Národní divadlo Praha)
Daniel Čapkovič – za roli Tonia (Alfia) v inscenaci Komedianti / Sedlák kavalír (Státní opera  – Národní divadlo Praha)
Jiří Hájek – za roli Wolframa von Eschenbacha v inscenaci Tannhäuser (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Štefan Kocán – za roli Petra v inscenaci Armida (Národní divadlo Praha)
Pavol Kubáň – za roli Hraběte Almavivy v inscenaci Figarova svatba (Národní divadlo Praha)
Marián Lukáč – za roli Vladislava v inscenaci Dalibor (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)


BALET, TANEC A POHYBOVÉ DIVADLO

ŽENY

HELENA ARENBERGEROVÁ
sólová role
Inscenace: Where
Choreografie: Václav Kuneš a Helena Arenbergerová
Hudební kompilace: Exhausted Modern a další interpreti
Premiéra 19. listopadu 2022
420PEOPLE Praha
Helena Arenbergerová patří k nejvýraznějším osobnostem současné české taneční scény. V choreografii duetu Where, která vznikla na základě její společné tvorby s Václavem Kunešem, nás doslova fascinuje dokonale zvládnutým pohybem. Duet rozehrává intimitu mezi oběma v ryze osobní taneční výpověď, bez klišé, bez anotací. Vytváří obraz plný neuchopitelného napětí z blízkosti dvou cizích lidí, a to prostřednictvím současného tance, který je pro Helenu Arenbergerovou naprosto přirozeným a dokonalým vyjadřovacím prostředkem.

NIKOLA MÁROVÁ
Role: Blanche DuBois
Inscenace: Tramvaj do stanice Touha
Choreografie: John Neumeier
Hudba: Sergej Prokofjev, Alfred Schnittke
Premiéra 15. prosince 2022
Národní divadlo Praha
Nikola Márová se stala symbolem elegance, noblesy a virtuózní klasické techniky. Za dlouhou taneční kariéru ztvárnila tato charismatická první sólistka Baletu Národního divadla velké množství hlavních hrdinek baletního repertoáru a zazářila ve většině děl současných choreografů. V minulé sezoně excelovala jako Blanche DuBois v baletním přepisu divadelní hry Tennessee Williamse Tramvaj do stanice Touha v choreografii Johna Neumeiera. Jde o výkon vyzrálý a suverénní, do detailů vystihující psychické proměny hrdinky, její stále nejistější vnitřní svět a marnou touhu najít ve svém životě kotvící jistotu.

AYA OKUMURA
Role: Sylfida
Inscenace: La Sylphide
Choreografie: Johan Kobborg
Hudba: Herman von Løvenskjold
Premiéra 11. května 2023
Národní divadlo Praha
Role Sylfidy klade velké nároky na specifický styl tradiční Bournonvillovy choreografie. Aya Okumura dokazuje skvělou úroveň v řadě hlavních rolí repertoáru Národního divadla. Její Sylfida prochází od naivní, křehké víly toužící po romantickém vztahu s Jamesem, kdy neváhá použít svůdnou koketerii, až po dojemnou závěrečnou scénu, ve které naivní éterické stvoření nechápající lidskou touhu po fyzické lásce umírá. Četné pantomimické scény působí srozumitelně; je vidět detailní práce s tradiční gestikulací. Vyniká suverenitou, lehkostí, muzikalitou, skvělou plasticitou chodidel a neslyšitelnými přechody. Všechny nesmírně obtížné allegrové pasáže a bravurní battu dávají ve spojení s dokonalou taneční technikou iluzi letu víly. Dynamiku pohybu umocňuje plasticita port de bras, stylové épaulement a schopnost tancem obsáhnout celou scénu.

Širší nominace
Romina Contreras – za roli Víly v inscenaci Popelka (Národní divadlo Praha)
Monika Částková – za sólovou roli v inscenaci Riders (Lenka Vagnerová & Company Praha)
Nuria Gazorla García – za titulní roli v inscenaci Carmen (Divadlo F. X. Šaldy Liberec)
Zuzana Hradilová – za roli Edith-tanečnice v inscenaci Edith – vrabčák z předměstí (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)
Shino Sakurado – za sólovou roli v inscenaci Hora (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Emily-Joy Smith – za roli Starické v inscenaci Ivan Hrozný (Moravské divadlo Olomouc)
Eriko Wakizono – za sólovou roli v inscenaci Episodes v programu Balanchine (Národní divadlo Brno)

MUŽI

FRANCESCO FASANO
Role: Bob Cratchit / Ďábel
Inscenace: Louskáček – Vánoční koleda
Choreografie: Youri Vàmos
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Premiéra 10. listopadu 2022
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Francesco Fasano na sebe výrazně upozornil už v předminulé sezoně jako Don José v ostravské inscenaci Carmen. V sezoně minulé zaujal porotu ve vedlejší roli Ďábla v inscenaci Louskáček – Vánoční koleda. Technická zdatnost a jistota provedení jednotlivých tanečních prvků se staly pevným základem pro vystavění role, v níž uplatňuje nenucenou komičnost, hravost a lehkost. Jeho energií sršící Ďábel je sympaticky poťouchlý s jemně erotickým nádechem.

VIKTOR KONVALINKA
sólová role
Inscenace: Why Things Go Wrong
Choreografie: Sylva Šafková
Hudba: hudební koláž
Premiéra 11. března 2023
420PEOPLE Praha
V mužském duetu uplatňuje Viktor Konvalinka spolu s Michalem Heribanem v plné šíři svou technickou zdatnost a především silnou a zralou osobnost. Ve svých sólových partech nepolevuje v napětí, prezentuje nekonečně plynoucí pohyb podpořený plasticitou svého těla. V pasážích tančených na mluvené slovo předvádí s naprostou přirozeností obdivuhodně přesný timing. Viktor Konvalinka v této inscenaci znovu nenechal nikoho na pochybách, že je všestranný talent, dnes navíc umocněný velkou uměleckou zkušeností.

MATĚJ ŠUST
Role: Princ
Inscenace: Popelka
Choreografie: Jean-Christophe Maillot
Hudba: Sergej Prokofjev
Premiéra 23. března 2023
Národní divadlo Praha
Matěj Šust je již delší dobu nepřehlédnutelnou, výraznou osobností Baletu Národního divadla a svým skvělým technickým i osobitým výrazovým projevem zaujal a přesvědčil i v současné inscenaci Popelky. Princ Matěje Šusta je sympaťák, klukovsky bezprostřední, sršící energií. A přitom je elegantní v pohybu, jak se na prince sluší. Technicky náročné prvky tančí s lehkostí, přidává humor i jemnou nadsázku. V náročných duetech je partnerce spolehlivou oporou.

Širší nominace
Rory Ferguson – za roli Escamilia v inscenaci Carmen (Moravské divadlo Olomouc)
Michal Heriban – za sólovou roli v inscenaci Why Things Go Wrong (420PEOPLE Praha)
Aurélien Jeandot – za sólovou roli v inscenaci Bolero (Moravské divadlo Olomouc)
Václav Kuneš – za sólovou roli v inscenaci Where (420PEOPLE Praha)
Jakub Rašek – za roli Allana Graye / Poslíčka v inscenaci Tramvaj do stanice Touha (Národní divadlo Praha)
Giovanni Rotolo – za roli Stanleyho Kowalského v inscenaci Tramvaj do stanice Touha (Národní divadlo Praha)
Ondřej Vinklát – za roli Mauglího v inscenaci Kniha džunglí (Divadlo bratří Formanů a DekkaDancers Praha)


MUZIKÁL, OPERETA A JINÉ HUDEBNĚDRAMATICKÉ ŽÁNRY

ŽENY

HANA HOLIŠOVÁ
Role: Marta
Inscenace: Marta
Hudba: Petr Zeman a citace písní z repertoáru Marty Kubišové
Libreto: Daniela Šteruská-Sodomová
Režie: Adéla Stodolová
Pěvecké nastudování: Linda Finková, Petr Zeman
Choreografie: Linda Rančáková
Premiéra: 9. června 2022
Daniela Sodomová, Mamon Art s.r.o. a Letní scéna Musea Kampa Praha
Hana Holišová se v Martu Kubišovou doslova převtělila, aniž by ji ovšem jakýmkoli způsobem imitovala. V jejím projevu jsou zřetelné pouze základní charakteristické rysy legendární zpěvačky, se kterými si zručně pohrává a citlivě je rozvíjí. Herečka svou pečlivě zpracovanou choreografií gest, mimiky a pohybů vystavěla postavu, která k divákům nejen promlouvá, ale především s nimi po celou dobu představení komunikuje. To je největší devíza výkonu Holišové, jež se také hlasově přiblížila altu Kubišové a s přirozenou lehkostí a naprostou intonační suverenitou interpretovala její hity i méně známé písně. Rolí Marty se Holišová posouvá do další etapy svého uměleckého působení, které bude jistě velmi zajímavé sledovat.

MICHAELA HORKÁ
Role: Paní Lovettová
Inscenace: Sweeney Todd: Ďábelský lazebník z Fleet Street
Hudba a texty písní: Stephen Sondheim
Libreto: Hugh Wheeler
Překlad: Hana Nováková
Režie: Juraj Čiernik
Hudební nastudování: Marek Prášil
Choreografie: Jana Burkiewiczová
Premiéra: 2. února 2023
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Mimořádně náročnou roli pekařky Lovettové ztvárnila Michaela Horká s obrovským nasazením a s originálními výrazovými prostředky. Do detailů dokázala vykreslit toxický charakter ženy, která je schopna klesnout na nejhlubší dno a obětovat vše, aby dosáhla svého krví zalitého štěstí. Horká vede svou postavu po křivolaké stezce plné ironie, marnosti a kousavého sarkasmu. Je frustrovaná, bláznivá, brilantně vykresluje labilní charakter pomocí přesně odstíněné mluvy, pohybu a nezaměnitelných gest. V jejím vynikajícím hereckém ztvárnění se působivě zrcadlí psychický profil neotesané a zhrzené ženy, která někde hluboko uvnitř chová touhu po obyčejném štěstí. Po pěvecké stránce Horká pojala náročný part s velkou expresivitou, která propůjčuje jejímu hlasu jedinečně „nakřáplý“ ráz.

PETRA JANEČKOVÁ
Role: Emilia Marty
Inscenace: MAKROPULOS musical
Hudba: Ondřej Soukup
Libreto: Petr Abraham
Texty písní: Gabriela Osvaldová Režie: Petr Novotný
Hudební nastudování: Radek Škeřík
Choreografie: Petra Parvoničová
Premiéra: 22. října 2022
Východočeské divadlo Pardubice
Petra Janečková dokázala v roli Emilie Marty plně zúročit léty získané herecké a pěvecké zkušenosti. Její Emilia Marty je opravdovou femme fatale, která ve svůj prospěch manipuluje se životy lidí, jež umí milovat i nenávidět. Zároveň však Janečková dokázala do postavy vtisknout jistou odevzdanost životu a bolest duše, jako by po třistaleté pouti žila opravdu jen ze setrvačnosti. Její závěrečný výstup je podán se stejnou suverenitou, s níž se chopila i rozsáhlého pěveckého partu. Petra Janečková se během svého pětadvacetiletého angažmá ve Východočeském divadle Pardubice, kde ji muzikálové role pravidelně potkávají, vypracovala ve výbornou muzikálovou herečku, která umí využít všech svých předností k vytvoření plnokrevné postavy. Emilia Marty je toho zářným příkladem.

Širší nominace
Eva Burešová – za roli Rachel Marron v inscenaci The Bodyguard (Hudební divadlo Karlín Praha)
Kristýna Daňhelová – za roli Elišky v inscenaci Devět křížů (Městské divadlo Brno)
Nina Horáková – za roli Evy v inscenaci Biograf láska (Divadlo Kalich Praha)
Pavla Janiššová – za roli Marie Čížkové v inscenaci Musíme si pomáhat (Západočeské divadlo Cheb)
Karolina Kabele – za roli Matildy Wormwoodové v inscenaci Matilda (Městské divadlo Brno)
Berenika Kohoutová – za titulní roli v inscenaci Marta (Daniela Sodomová, Mamon Art s.r.o a Letní scéna Musea Kampa, Praha)
Esther Mertová – za roli Mary Cullenové v inscenaci Medicus (Městské divadlo Brno)

MUŽI

LIBOR MATOUŠ
Role: Rob Cole
Inscenace: Medicus
Libreto: Félix Amador podle Noaha Gordona
Hudba a texty písní: Iván Macías
Překlad: Zuzana Čtveráčková
Režie: Stanislav Moša
Hudební nastudování: Dan Kalousek, František Šterbák
Choreografie: Michal Matěj
Premiéra: 22. října 2022
Městské divadlo Brno
Libor Matouš se od počátku svého angažmá v roce 2018 stal jednou z výrazných tváří nejmladší herecké generace Městského divadla Brno. Zatím největší příležitost dostal v hlavních mužských rolích muzikálů Devět křížů a Medicus. Nominaci získal právě za druhý jmenovaný titul, v němž skvěle ztvárnil dospělého ranhojiče Roba Colea. Propůjčil mu nejen své charisma, ale zejména osobité pěvecké a herecké uchopení postavy. Náročný pěvecký part zvládl s přehledem, postavu nepojal jako lacině líbivou. Zpívá a hraje neokázale, lehce. V roli, která jako by mu byla šita přímo na tělo, si podmanil nejen muzikálové publikum, ale zaujal také řadu divadelních kritiků a publicistů.

MILAN NĚMEC
Role: Ředitelka Trunchbullová
Inscenace: Matilda
Libreto: Dennis Kelly
Hudba a texty písní: Tim Minchin
Překlad a režie: Petr Gazdík
Hudební nastudování: Dan Kalousek, Ema Mikešková
Choreografie: Carli Rebecca Jefferson
Premiéra: 21. ledna 2023
Městské divadlo Brno
Milan Němec patří k dlouholetým oporám Městského divadla Brno, na jehož jevištích ztvárnil v uplynulých letech celou plejádu pozoruhodných rolí. Ve svém širokém hereckém rejstříku si ale vždy dokáže mimořádně užít převlekové úlohy až směšně zlých žen – v minulosti taková byla Macecha ve Sněhurce, nyní Ředitelka Trunchbullová v Matildě. S výrazným líčením a obrovskými prsy jakoby mizí Němcova přirozená dobrotivost. Děti i své podřízené dokáže jako bývalá atletka a stará panna týrat s gustem sadistického labužníka. Němec je coby despotická mrcha nádherně odpudivý, vyvolává salvy smíchu, ale i mrazení v zádech, ladným saltem přes švédskou bednu šokuje. Výjimečná kreace!

TOMÁŠ SAVKA
Role: Max Bialystock (s přihlédnutím k výkonu v roli Jiřího Suchého v inscenaci Jonáš a tingl-tangl, Národní divadlo moravskoslezské)
Inscenace: Producenti
Hudba: Mel Brooks
Libreto: Mel Brooks, Thomas Meehan
Překlad: Adam Novák
Režie: Gabriela Petráková
Hudební nastudování: Jakub Žídek
Choreografie: Ladislav Cmorej
Premiéra: 27. října 2022
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Tomáš Savka představil broadwayského producenta Maxe Bialystocka jako vilného a nemravného producenta výstižnými hereckými prostředky – je provokativní, nevypočitatelný a mírně kontroverzní. S labužnickou prostopášností a zdravým sebevědomím Savka předvádí to nejlepší ze svého talentu, s podobnou lehkostí a bezprostředností zvládl také nesnadný pěvecký part. Znamenitý pěvecký a herecký výkon ale Savka ukázal i v legendárním díle Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Jonáš a tingl-tangl, jímž jednoznačně potvrdil, že má smysl uvést na jeviště i titul obecně považovaný za nepřevoditelný. Ačkoliv střípek Jonáše nosíme v sobě každý, Savka ho dokázal najít a osobitě ztvárnit podle vlastního přesvědčení – a v tom spočívá kouzlo jeho jedinečného podání.

Širší nominace
Roman Harok – za roli Franze Liebkinda v inscenaci Producenti (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Jakub Hliněnský – za roli Hraběte Boniho Kancsiana v inscenaci Čardášová princezna (Divadlo F. X. Šaldy
Liberec)
Lukáš Janota – za roli Edwarda Blooma v inscenaci Velká ryba (Big Fish) (Městské divadlo Brno)
Pavel Klimenda – za titulní roli v inscenaci Orlando (projekt INTRO ’22) (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)
Radek Melša – za roli Lea Blooma v inscenaci Producenti (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Lukáš Randák – za roli Jindřicha v inscenaci Doktor Faust (Divadlo Na Maninách Praha)
Jakub Žídek – za roli Jiřího Šlitra v inscenaci Jonáš a tingl-tangl (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)


ČINOHRA

ŽENY

KAROLÍNA BARANOVÁ
Role: Marie Antoinetta
Inscenace: Marie Antoinetta Autor: David Adjmi
Překlad: Dana Hábová
Dramaturgie: Lenka Chválová
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Premiéra 27. ledna 2023 Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Projev Karolíny Baranové je emocionálně nesmírně bohatý, ale také velice promyšlený. Vyniká hlubokým vniknutí do charakteru postavy, kterou představuje jako současnou naivní mladou dívku, rozmazlenou, rozhazovačnou, slepou k jinému světu, než je ten, který ji obklopuje. Neopakovatelným způsobem střídá až groteskní projev s momenty charakterního herectví. Překvapivě a přesně ve chvíli, kdy je to třeba. Nikdy neupadá do stereotypu. V každé situaci zaskočí diváka odkrytím něčeho nového, ale nikdy dopředu neprozradí nic, co divák nemá vědět, aby si neudělal o legendární osobě předčasnou představu. Baranová svou postavu provádí inscenací tak, že obecenstvu podá nejen její mnohoznačný obraz, ale i své vidění královnina tragického až tragikomického osudu, příběhu a charakteru. Herečka předvedla technicky i vnitřně na našich jevištích nevídaný výkon.

TÁŇA MALÍKOVÁ
Role: Stefa
Inscenace: Požár v šťastném Rakousku
Autor: Sofija Andruchovyč, Eduard Kudláč a Iva Klestilová
Dramaturgie: Matěj Nytra Režie: Eduard Kudláč
Premiéra 24. února 2023 HaDivalo Brno
Táňa Malíková v postavě Stefy vytvořila zdánlivě křehkou a zranitelnou ženu, která překvapuje vnitřním odhodláním oddaně sloužit v domácnosti dávné přítelkyně, přestože denně zažívá manipulaci a sociální nespravedlnost. Subtilní herectví Malíkové, opřené o koncentrovaný výraz, přesnou interpretaci textu a minimalistické pohybové vyjádření, je fascinující v nečekaných proměnách postavy, která se pohybuje od empatie až ke krutosti. Malíková dokonale vyvažuje odlišné charaktery Stefy – od závislosti na cizí rodině, kterou odmítá opustit, až k mrazivé věcnosti a vzdoru. Přestože hraje ženu, která na svůj osobní život rezignovala, ukáže divákům, jak může být nevyzpytatelná a nebezpečná.

LENKA SCHREIBEROVÁ
Role: Anna, služebná
Inscenace: Šepoty a výkřiky
Autor: Ingmar Bergman
Překlad: Zbyněk Černík
Inscenační úprava: Jakub Čermák a Jaroslav Čermák Režie: Jakub Čermák
Premiéra 10. prosince 2022 Horácké divadlo Jihlava
Inscenace je zcela výjimečným divadelním počinem nejen minulé sezony, ale i posledních let, a to v kontextu celého českého divadla s mnoha vynikajícími hereckými výkony.
Služebná Anna Lenky Schreiberové provádí základní situací rodiny v psychologicky složitém dramatu a současně vytváří kontrastní postavu k jeho hlavním aktérkám. Svým mimořádně citlivým projevem, schopností měnit nečekaně jednání a postoj postavy k událostem i situacím v dramatu, položí divákům nečekané otázky. Přirozeností a autenticitou, s jakou šokuje přechody z jedné polohy do druhé, často zcela protichůdné, dává představení jakýsi emocionální kodex. Vytváří postavu tak, že v ní leží klíč k tomuto Bergmanovu mnohovrstevnatému dílu. Výkon Lenky Schreiberové je mimořádný svou složitostí a současně lehkostí.

Širší nominace
Barbora Bezáková – za roli Karin v inscenaci Šepoty a výkřiky (Horácké divadlo Jihlava)
Věra Hlaváčková – za roli Leni Riefenstahlové v inscenaci Leni (Jihočeské divadlo České Budějovice)
Veronika Khek Kubařová – za roli Anity/Wendy v inscenaci Brácha (Divadlo Ungelt Praha)
Gabriela Míčová – za herecký výkon v inscenaci Moskoviáda (Divadlo X10 Praha)
Jana Pidrmanová – za roli Agaué v inscenaci Bakchantky (Národní divadlo Praha)
Pavlína Štorková – za roli Sylvie Plath v inscenaci Manželka publikovaného básníka (Studio Hrdinů Praha)
Lucie Trmíková – za roli Růženy Vackové v inscenaci Ženy, držte huby! (Divadelní spolek JEDL Praha)

MUŽI

PETR KUBES
Role: Vladimír
Inscenace: Čekání na Godota
Autor: Samuel Beckett
Překlad: Patrik Ouředník
Dramaturgie: Jaroslav Jurečka Režie: Michal Vajdička
Premiéra 24. února 2023 Národní divadlo Brno
Petr Kubes vytvořil složitou postavu Vladimíra jako bytostného tuláka a filozofa. Zvídavého, zvědavého, činorodého i smířeného s osudem. Jeho Vladimír je optimista, který chová úctu ke svému společníkovi, dokáže mu dát naději a vcítit se do něj, ale zároveň pochybuje sám o sobě a nese si životem nevysvětlitelný smutek. Důmyslným kombinováním jemné vnější komiky, vedené promyšleným pohybem, s precizní mluvou a vyložením smyslu textu, naložil Kubes divákům plnou palbu existenciální tíže. Bravurní herecký výkon v obtížném absurdním dramatu, navíc v netypickém prostoru velkého jeviště Mahenova divadla, spočívá také v dokonalé souhře s kolegou.

MARTIN PECHLÁT
Role: Otto von F.
Inscenace: Moskoviáda
Autor: Jurij Andruchovyč
Překlad: Miroslav Tomek, Alexej Sevruk
Dramaturgie: Ondřej Novotný Dramatizace, režie a scéna: Dušan David Pařízek
Premiéra 18. prosince 2022 Divadlo X10 Praha
Aktéři inscenace Moskoviáda Dušana Davida Pařízka spoluvytvářejí fantaskní svět, magický obraz kolabujícího Sovětského svazu. Martin Pechlát jako jedno autorovo alter ego mistrně vystihuje veškerým jednáním absurdní komiku i tíseň končící epochy. V nepřeberné škále herecké hravosti zachycuje schizofrenní, vykloubenou dobu. Prostřednictvím zkratek a střihů otevírá problémy nefunkčního, mnohonárodnostního impéria, které se mu rozpadá před očima. Sám se stává důrazným a silným komentářem k válce na Ukrajině.

IVAN TROJAN
Role: David
Inscenace: Fifty
Autor a režie Petr Zelenka
Dramaturgie: Olga Šubrová
Premiéra 3. prosince 2022 Dejvické divadlo Praha
Ivan Trojan postavou padesátníka, který prožívá krizi středního věku, opět potvrzuje, že patří mezi nejvýraznější herce své generace. Jeho architekt ztratil zájem vyniknout, rozvod vítá jako cestu ke svobodě, nemá energii angažovat se v partnerském vztahu, jen ho láká absurdní touha poznat „švédskou trojku“. Trojan s lehkostí získává zájem diváků, nenásilně vyžaduje kritický pohled na hrdinův přístup k životu. V různých dramatických situacích si stále zachovává humor, typický je jeho ironický nadhled na sebe. Prokazuje velkou hereckou profesionalitu. Je třeba vyzdvihnout Trojanův cit pro souhru s kolegy; i díky jim vytváří zajímavého současného hrdinu. Příkladně si rovněž porozuměl s autorem i režisérem Petrem Zelenkou.

Širší nominace
Kryštof Bartoš – za roli Peera Selbsta Gynta v inscenaci Peer Gynt (Činoherní studio Ústí nad Labem)
Petr Dohnal – za roli Lízala v inscenaci Maryša (Východočeské divadlo Pardubice)
Jiří Hejcman – za roli Cyrana v inscenaci Cyrano z Bergeracu (Slovácké divadlo Uherské Hradiště)
Tomáš Kobr – za roli Johnyho Carsona v inscenaci Leni (Jihočeské divadlo České Budějovice)
Stanislav Majer – za herecký výkon v inscenaci Moskoviáda (Divadlo X10 Praha)
Martin Polách – za roli George v inscenaci Kdo se bojí Virginie Woolfové (Divadlo F. X. Šaldy Liberec)
Ondřej Rychlý – za roli Edwarda v inscenaci Konsent (Činoherní klub Praha)


Alternativní divadlo

ŽENY I MUŽI

Vojtěch Franců
Role: Simply Simplicius
Inscenace: Simply Simplicius aneb Svatá prostoto!
Autor předlohy: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
Dramaturgie a dramatizace: Helena Koblischková
Režie: Petr Hašek
Premiéra 29. a 30. dubna 2023
Geisslers Hofcomoedianten Praha
Ve válečných kulisách se odehrává příběh zrození, života a smrti tak, jak ho prožil jistý Simplicius (v anotacích označovaný jako Forrest Gump třicetileté války). Miniaturní nakloněná plošina je jen základním odrazovým můstkem pro protagonistu Vojtěcha Franců, který v tomto performerském výkonu využívá množství rozmanitých výrazových prostředků. Základním nástrojem je mu ovšem tělo, symbolizující lidský úděl v nejrůznějších podobách. Herec se pozoruhodně vyrovnává s výzvami a nástrahami, které na něj role klade – ať už je to nahota, intenzivní potřísnění, ale také fyzicky náročný pohyb a mnohdy až akrobatické prvky. Působivý nonverbální projev přirozeně propojuje se slovy.

Andrej Lyga
Role: performerský výkon
Inscenace: Pohádka pro odvážné
Koncept, autor, performance: Andrej Lyga
Hudba: Ondřej Kolín
Světelný design: Lukáš Klíma
Produkce: Júlia Pecková
Premiéra 14. května 2023
KD Mlejn Praha
Andrej Lyga je známý především z improvizační skupiny My kluci, co spolu chodíme. O to překvapivější je jeho samostatný projekt, v němž ukázal zcela jinou stránku své tvůrčí invence. Sólovou inscenaci zaměřil na dětské publikum, svým výkonem však bezpochyby osloví i leckterého dospělého diváka. Vše se odehrává na prázdné scéně, protagonista veškeré představy, příšery i strašidelné zvuky „vyrábí“ sám. K osvětlení mu stačí čelovka, k ztvárnění jak skutečných tvorů, žijících ve tmě, tak strašidelných představ vlastní tělo, pohyby rukou (stínové divadlo). Pantomimická průprava pomáhá autenticitě běhu ve tmě a ohledávání temného neznámého prostoru. Vrcholným číslem je interakce s maskou z měkké hlíny, která doslova ožívá, stává se partnerem i součástí jeho ega.

Becka McFadden
Role: performerský výkon
Inscenace: Black Dress
Koncept: Becka McFadden
Dramaturgie, choreografie: Becka McFadden, Daniel Somerville
Premiéra 2. května 2022
Beautiful Confusion Collective a Venuše ve Švehlovce Praha
Autorská performance Black Dress je inscenovanou přednáškou, ve které původem americká performerka, žijící a pracující v Praze a Londýně, hledá a pojmenovává své Já skrze své tělo a plejádu elegantních černých šatů, které v životě nosila a které si před diváky obléká, předvádí se v nich, tančí. Přednášku doprovází obrazovými projekcemi. Po esteticko-taneční stránce je performance přesně vybalancovaná, demonstruje baletní i contemporary prvky na technicky virtuózní úrovni. Profesionálně provedený je také myšlenkově náročný mluvený projev. Performerka uniká nástrahám teatrálnosti, je věcná, v pohybu syrová. V průběhu představení je komunikativní, uvolněná a přijímá, komentuje a pojmenovává komplexnost své bytosti – těla, rodinného i intelektuálního zázemí, mentálního nastavení i fyzického projevu.

Martin Talaga
Role: performerský výkon
Inscenace: Headless Mule
Choreografie: Martin Talaga
Dramaturgie: Tomáš Procházka
Hudba: Tanita Yankova
Produkce: Adriana Spišáková
Světla: Karlos Šimek
Premiéra: 2. prosince 2022
PLAYboyz a Studia ALTA Praha
Martin Talaga je původem slovenský tanečník, choreograf a performer v oblasti současného tance a fyzického divadla, usazený a tvořící v Praze. V sólové performanci Headless Mule interpretuje démonickou postavu z brazilské mytologie. Razantně boří tradiční estetické představy o krásném těle. Ve svém projevu je až brutálně syrový, technicky náročné prvky proměňuje v silová fyzická jednání. I v nejtěžších situacích démonicky tančí, zpívá a mluví. Jeho tělesné a performerské zkušenosti a fyzické a pohybové schopnosti mu umožňují být po celý čas suverénní a přitom v každém okamžiku zranitelný, bolestně útrpný. Jeho projev je autentický, strhující, jeho sólo magicky extatické.

Halka Jeřábek Třešňáková
Role: performerský výkon
Inscenace: Seismic
Koncept, choreografie, režie: Marie Gourdain, Felix Baumann
Dramaturgická konzultace: Jakub Režný
Hudba: Zuzana Režná
Premiéra: 22. listopadu 2022
TANEC PRAHA z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec, tYhle, Matière Mobile, Von B bis Z,
LOFFT – DAS THEATER Leipzig, Les SUBS Lyon, CCNR Rilleux-la-pape
V inscenaci Seismic, propojující tanec a fyzické divadlo, je Halka Jeřábek Třešňáková spolu se třemi dalšími performery vržena do vysoce nestabilního prostředí několika plošin, jež postrádají pevné ukotvení v prostoru, takže se při sebemenším pohybu vychylují z rovnováhy, naklánějí a třesou se, ba dokonce i rozpadají. Performerka nasazuje veškerý svůj pohybový um, aby nesklouzla, nezřítila se, neublížila si. Pracně hledá rovnováhu, vlivem pohybu spoluhráčů ji zase ztrácí a její počínání získává kvality pracně vystavěné choreografie. Je to tanec mezi vejci, parkour na bortícím se lešení. Obdivuhodně koncentrovaný tanečně-fyzický výkon Třešňákové je korunován nepřehlédnutelným osobnostním herectvím, kdy nepotřebuje vůbec žádná slova, aby vyjádřila tragikomičnost situace člověka kontinuálně vyváděného z rovnováhy.

Širší nominace (ženy i muži)

Mark Kristián Hochman – za herecký výkon v inscenaci Budoucí lokální hvězda Hochman hraje bývalou globální hvězdu Thunberg (Divadlo na cucky Olomouc)
Tereza Ondrová – za roli Petra Lébla v inscenaci Objal mě Bůh a nic (Vzlet Praha)
Pavol Seriš – za performerský výkon v inscenaci DADA revue (Divadlo Bolka Polívky Brno)
Tereza Těžká – za performerský výkon v inscenaci Tumor: Polyamor (A studio Rubín Praha)
Hana Voříšková – za performerský výkon v inscenaci Nikdy naráz netrápí tě mráz a oblak komárů (autorská produkce)


Loutkové divadlo

ŽENY I MUŽI

Kristýna Franková
Inscenace: O zlaté rybce
Režie: Tomsa Legierski
Výprava: Bára Hubená
Dramaturgie: Petra Kosová
Hudba: Petr Vydarený
Text písní: Blanka Josephová Luňáková
Premiéra: 20. února 2023
Divadlo Alfa Plzeň
Kristýna Franková podává v inscenaci suverénní herecký, animační i pěvecký výkon. V roli rybářovy ženy není jen protivnou semetrikou, ale obohacuje ji o odstíny nešťastné bytosti, která jen obyčejně touží po lepším životě. Toto drobnokresebné propracování charakteru postavy přináší hamižné rybářce dokonce divácké sympatie, které gradují se smířlivým koncem pohádky.

Jiří Kniha
Inscenace: Pětkrát kolem světa
Režie: Zuzana Burianová Dramaturgie: Marie Nováková Hudba: Marek Doubrava Výprava: Tereza Havlová Premiéra 1. června 2023
Tygr v tísni Praha
Jiří Kniha v inscenaci Pětkrát kolem světa zastane velké množství různorodých postav, které dokáže v přesné zkratce odlišit a charakterizovat. Jeho herecká energie, nasazení, schopnost improvizace i bezprostřední komunikace s diváky jsou ohromující. I když se celý příběh točí kolem hlavní hrdinky, cestovatelky Barbory Markéty Eliášové, Knihovi malí a velice různorodí hrdinové z mnoha koutů světa, zcela zásadně udržují tempo představení a dodávají mu velkou dynamiku, lehkost a vtip.

Jazmína Piktorová
Inscenace: Mikrosvěty
Koncept: Jazmína Piktorová
Choreografie: Jazmína Piktorová, Sabina Bočková
Dramaturgie: Mária Danadová
Hudba: Václav Kalivoda
Premiéra: 30. října 2022
Studio Alta Praha
Jazmína Piktorová v inscenaci Mikrosvěty fascinuje svým komplexním hereckým aparátem. Je přesná v pohybu a choreografii, vlídná a sugestivní v interaktivních pasážích s dětmi a naprosto precizní v práci s předměty, které při stavbě fantaskních „mikrosvětů“ využívá.

Luděk Smadiš
Inscenace: To je andělení!
Koncept, režie a choreografie: Veronika Poldauf Riedlbauchová
Scéna a kostýmy: Marianna Stránská
Hudba a sound design: Jan Čtvrtník
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský a Barbora Pokorná
Premiéra: 29. dubna 2023
Producent: Divadlo DRAK Hradec Králové
Fyzicky neobyčejně náročný herecký výkon Luďka Smadiše v roli anděla spadnuvšího na zem je naprosto uhrančivý. Smadiš v roli působí skutečně nadpozemsky křehce až étericky a zároveň publikum uchvátí svými akrobatickými dovednostmi a kreativní hrou s předměty.

Petr Vydarený
Inscenace: Supermaňásci
Režie: Tomáš Dvořák
Výprava: Marek Zákostelecký
Dramaturgie: Vít Peřina a Petra Kosová
Hudba: Vratislav Šrámek
Premiéra 22. května 2023
Divadlo Alfa Plzeň
Herecký výkon Petra Vydareného v iluzivní inscenaci Supermaňásci je pozoruhodný jak po vodičské, tak po mluvičské stránce. Dokáže precizní animací na vteřinu přesně gradovat groteskní výstupy dnes už poněkud archaického Kašpárka z tradičního loutkového divadla a zároveň ho obdařit současnou dikcí a vtipem, které publikum spolehlivě rozesmějí.

Širší nominace (ženy i muži)
Anna Bangoura – za herecký výkon v inscenaci Bylo nás pět (Těšínské divadlo Český Těšín)
Antonie Formanová – za sólový herecký výkon v inscenaci Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Divadlo Minor Praha)
Dominik Linka – za herecký výkon v inscenace Huckleberry Finn (Divadlo DRAK Hradec Králové)
Martin Matejka – za roli Teddyho Medvěda v inscenaci Amberville – Plyšoví gangsteři (Divadlo v Dlouhé Praha)
Ľubomír Piktor – za herecký výkon v inscenaci Kašpárek a zbojník (Divadlo DRAK Hradec Králové a Bratislavské bábkové divadlo Bratislava)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments