Konec hudebky a výtvarky na českých školách: Cesta k degeneraci společnosti

Připravovaná revize obsahu předmětů základních škol budí emoce – tato reforma má momentálně dvě navrhované varianty. Ve variantě B padl návrh na „sloučení“ výtvarné a hudební výchovy do jednoho uměleckého předmětu. Toto řešení pochopitelně vzbudilo kritiku a obavy, že povede k upozadění obou předmětů, nemluvě o ignorování stavu současného českého školství. Proti návrhu vznikla i petice a protest pracovních skupin.
Ilustrační obrázek (zdroj Mitchell Conservatorium)
Ilustrační obrázek (zdroj Mitchell Conservatorium)

Pokud by byl tento návrh přijat, bylo by pak na rozhodnutí každé školy, zda využije vzorové vzdělávací programy, nebo si vypracuje sama vlastní. Toto řešení má údajně více uvolnit ruce školám, které jsou „inovativnější“. Bohužel to však může znamenat, že se klasická hudební a výtvarná výchova prakticky přestanou vyučovat, protože dětem budou připadat „nudné“. Hudební a výtvarná výchova má být plnohodnotným prostředkem povinného vzdělávání s důležitým celospolečenským přesahem, který slouží k rozvíjení osobnostních vlastností. Praxe však ukazuje, že jejich potenciál není dostatečně využíván – i rodiče neoceňují význam uměleckých oborů, většinou jsou vnímány spíše jako kroužek, či aktivita, u které si mají děti odpočinout – hlavně, aby to bylo zábavné.

Podle oponenta za hudební výchovu Romana Michálka by bylo jednoznačně lepší zůstat u stávajícího systému hudební a výtvarné výchovy, protože tento model sice není převratný, ale je realističtější a zajišťuje kontinuitu výuky.

Navíc – doplňkové předměty mohou školy zavést do výuky jako volitelné či povinné už dnes – dramatická výchova se vyučuje na desetině škol, filmová, taneční a pohybová výchova se naopak objevuje ojediněle. Návrh také neřeší, kde vzít na tyto předměty kvalifikované učitele či finanční prostředky na vybavení. 

Členové pracovních skupin výtvarné a hudební výchovy RVP ZV proto zveřejnili otevřený dopis, ve kterém oznámili pozastavení spolupráce s Národním pedagogickým institutem z důvodu špatné organizace jejich práce a nejasných cílů revize vzdělávací oblasti Umění a kultura. Pokračují v hledání řešení a zároveň se snaží zalarmovat odbornou veřejnost, protože plánovaná rozhodnutí ovlivní zásadně vzdělávání, kulturu a umění v této zemi na několik desetiletí.

Směřování revizí odmítají jako neodborné a rozporně formulované. Odborná veřejnost je nedostatečně informována, nejsou dostatečně zajištěni odborní oponenti pro všechny obory v otázce zásadních proměn uměleckého vzdělávání na základních školách. Nebyl také zajištěn dostatečný časový prostor na plnění postupně zadávaných pracovních úkolů. Situace vykazuje znaky blamáže.

Členové pracovních skupin by rádi přispěli svými zkušenostmi, v této situaci však není spolupráce s NPI možná, protože by se spolupodíleli na řešení, se kterým odborně nesouhlasí. Odmítají svými jmény a odborností zaštiťovat vznik možného „předmětu“ Základy kultury, který považují za obsahově rozmělněný. Další problém pak spočívá ve faktu, že ani naše, ani jiné školství nemá natolik univerzální pedagogy, aby takový předmět mohli kvalitně a profesionálně vyučovat. Navíc – okleštění a vyprázdnění oborových obsahů by nutně v praxi přineslo tlaky na další redukci hodinových dotací oblasti Umění a kultura.

Členové pracovních skupin spolu s učiteli, kteří již podepsali petici „Hudební a výtvarná výchova jako pevná součást základního vzdělávání a všem dětem možnost setkávání s dalšími uměleckými obory“ požadují, aby byla realizována jimi vypracovaná Koncepce A, která stanovuje jasné ukotvení ověřených oborů výtvarná a hudební výchova jako elementárních na všech základních školách v ČR. Žádají také jasné odlišení v kurikulu oborů filmové, dramatické a taneční výchovy – tyto obory je možno realizovat formou integrace do stávající struktury výuky nebo s využitím disponibilních hodin, čímž bude poskytnuta záruka všem dětem ČR, že se i s těmito obory v rámci svého vzdělávání na každé ZŠ setkají.

Tyto snahy podpořilo otevřeným dopisem osm děkanů pedagogických fakult ČR, výbor České sekce InSEA – Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním, prezidium České hudební rady, Asociace učitelů hudební výchovy, Společnost pro hudební výchovu ČR, Česká Orffova společnost, Společnost Pavla Jurkoviče, Asociace výtvarných pedagogů a v rámci petice významné osobnosti z řad obecných pedagogů, obecných psychologů, pedagogů umění i další odborníci.

Domnívají se, že NPI způsobil patovou situaci a její řešení proto spočívá v tomto okamžiku na něm. Odmítají přijmout delegovanou zodpovědnost za vyprazdňování oblasti Umění a kultura, za otevření možnosti redukce obsahů oblasti či zrušení výtvarné a hudební výchovy na některých ZŠ na dobu 5 let, stejně jako zklamání veřejnosti, obory dramatická, taneční a filmová výchova nebudou dostupné pro všechny žáky, protože budou nabídnuty jen v několika málo školách.

Nemohou akceptovat vyvíjený časový nátlak ze strany NPI na formulování očekávaných výstupů oblasti Umění a kultura – zadání bylo předloženo 5. dubna 2023, termín odevzdání byl stanoven na 28. dubna 2023. V tak krátkém termínu nelze učinit zodpovědné a odborné rozhodnutí.

Prozatím čekají odpověď ve věci rozhodnutí NPI a MŠMT, kterou by měli dostat do 2. května 2023.

Jistě se shodneme na tom, že současné množství učiva je nutné nějakým způsobem zrevidovat – je ovšem nutné také změnit koncepci školství. Pokud však jako společnost znemožníme přístup žáků k umění a hudbě alespoň ve školních lavicích, dojde v dalších generacích nezbytně k degradaci a nedostatečnému porozumění a vnímání umění a kultury jako celku.

“Bylo by správné, kdyby byli žáci vedeni i k hlubšímu porozumění filmovému, divadelnímu a tanečnímu umění. I my vnímáme, že tato umění jsou důležitá. Nesouhlasíme však se zavedením jejich výuky za cenu omezení rozsahu a kontinuity hudební výchovy na všeobecných školách. Je potřeba vzít v úvahu, že již v současnosti se žáci s divadlem a filmem setkávají např. v rámci hodin literatury a pohybová výchova je součástí výchovy hudební… Ztotožňujeme se s obsahem otevřeného dopisu děkanů pedagogických fakult. Domníváme se, že odborníci hudebního a výtvarného oboru by měli mít v pracovní skupině větší zastoupení. Vymezujeme se vůči variantě B, ve které vidíme značná rizika pro české školství i pro českou společnost,” zní v otevřeném dopise umělců, hudebních pedagogů, ředitelů středních škol, konzervatoří a známých osobností (skladatelé, interpreti), kteří se rozhodli podpořit zachování hudební a výtvarné výchovy jako pevné součásti základního vzdělávání. Vedle petice s doposud více než 4300 podpisy se jedná o další významnou iniciativu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


4.4 5 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments