Kubelík: měl slavné jméno a nechal si i poradit

70 let České filharmonie (9)
Texty Ivana Medka (78)

Ivan MedekZ pořadů, které Ivan Medek v roce 1966 věnoval sedmdesátinám České filharmonie – a v nichž připomínal památné události i nahrávky –, se zachovalo osm částí a jedno torzo. V medkovských materiálech je ten list, psaný samozřejmě na psacím stroji, nadepsán: „Text pasáže o R. Kubelíkovi pro úvodní slovo I. Medka v Divadle hudby 15. V.“ Je tedy pravděpodobné, že průvodní text byl onoho 15. května delší a talichovsko-kubelíkovské tři odstavce byly jenom vložkou. Ale právě ony, právě toto torzo, se nám dodnes zachovalo. A jím také uzavíráme Medkovu interpretaci dějin i významu České filharmonie, jak je viděl před půlstoletím. Jistě netřeba dodávat, že je to pohled inspirativní i v roce 2016. (Snad se někdy někde objeví  rukopis jeho knihy, věnované dějinám České filharmonie, která měla vyjít v roce 1971 k 75. výročí České filharmonie. Po srpnu 1968, po nástupu normalizace a po Medkově vynuceném odchodu z České filharmonie, vyjít samozřejmě nemohla. A dodnes je nezvěstná.)
***

V roce 1941 po nacisty nařízeném zájezdu České filharmonie do Berlína a Drážďan bylo Talichovi jasné, že nemůže dále bez nebezpečí pro sebe i pro Českou filharmonii spojovat v sobě funkci šéfa opery Národního divadla a České filharmonie. Pozornost Němců byla příliš soustředěna na jeho osobu. Vždyť nesmíme zapomínat, že byl tehdy v Praze a do jisté míry v Čechách muzikantskou osobností číslo 1. Zároveň rostly i jeho pracovní úkoly v Národním divadle a význam této naší první scény byl napjatou dobou a obecným cítěním významu umění v životě národa stále větší. Bylo proto nutno se soustředit na jeden – nejvýznamnější úkol a tím se Talichovi jevila jeho práce v Národním divadle. Považoval za svou národní povinnost udržet operu proti stálým útokům, zachovat její národní repertoár, prosadit nastudování velkých humanistických děl světové kultury – Fidelio, Gluckův Orfeus a další – proti návrhům jednoznačně kolaborantským, se kterými bylo nutno stále bojovat. Kromě toho si práce v roztříštěném a nutně umělecky i provozně složitém a nejednotném divadelním souboru vyžadovala mnohem víc sil než činnost v tehdy už dobře stabilizované České filharmonii.

Václav Talich zkouší v Národním divadle (foto archiv ND)
Václav Talich zkouší v Národním divadle (foto archiv ND)

Talich nechtěl přerušit svoji spolupráci s Českou filharmonií a také ji až do konce války nepřerušil, zval filharmoniky na slavnostní pořady do Národního divadla a řídil i řadu jejich koncertů jinde, ale chtěl odvést od provozu České filharmonie oficiální pozornost okupantů tím, že by na jeho místo přišel nový člověk, kterému orchestr rozumí a kterého zná, ale který nemá ještě onu nebezpečnou míru veřejné popularity a tím i nápadnosti, jako tomu bylo v jeho případě. Předpokládal, že Němci se nebudou tak angažovat pro získání mladého člověka, ještě skoro chlapce, který také ve svém věku nemůže mít onu plnou moc ve vedení orchestru a bude se muset při všech svých rozhodováních radit. Nebude tedy také muset přebírat řadu nepříjemných a trapných závazků, protože může vždy žadatele odkázat k omezenosti kompetence.

V dohodě s orchestrem padla jednoznačně volba na Rafaela Kubelíka, kterého filharmonici znali ze dvou předválečných zahraničních zájezdů do Anglie, Belgie a Francie i z účasti na abonentních cyklech v letech 1939–1940.

Rafael Kubelík (foto archiv)
Rafael Kubelík (foto archiv)

Měl slavné jméno i určitou, pro první orchestr nutnou, míru veřejné známosti a popularity, s orchestrem si rozuměl a nechal si i poradit. Kubelík byl pak šéfem České filharmonie až do svého odchodu do ciziny v létě 1948. Po něm, v náhlém období bezvládí, se ve vedení České filharmonie střídali Karel Šejna a Václav Neumann až do příchodu Karla Ančerla v roce 1950. Ale to už je nová kapitola.

Rudolfinum (foto archiv)
Rudolfinum (foto archiv)

Úvodní foto: archiv rodiny Medkovy

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na