Kühnův dětský sbor oslavil v Rudolfinu dvojité devadesátiny

V pátek 12. května 2023 se v pražském Rudolfinu slavilo hned dvojí významné jubileum spojené s Kühnovým dětským sborem. Devadesáté narozeniny totiž slavil nejen samotný sbor, ale i jeho dlouholetý sbormistr Jiří Chvála. Repertoár slavnostního koncertu tvořily skladby významných českých autorů převážně dvacátého století. Kromě současných členů sboru vystoupili také členové bývalí spolu s dalšími hudebními hosty. V první polovině koncertu sbor řídil Petr Louženský, ve druhé přímo jubilant Jiří Chvála. Klavírního a varhanního doprovodu se ujala Hana Louženská a Jan Kalfus. Průvodní slovo, připravené Eliškou Hrubou Toperczerovou, obstaral Zdeněk Harvánek a Julie Vokáčová, současná členka jednoho z přípravných oddělení.

Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála (zdroj Kühnův dětský sbor)
Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála (zdroj Kühnův dětský sbor)

Kühnův dětský sbor byl založen roku 1932 sbormistrem, pedagogem a pěvcem Janem Kühnem původně pro potřeby Československého rozhlasu v Praze. Velmi brzy se stal významným uměleckým tělesem, v roce 1936 navázal spolupráci s Národním divadlem v Praze, v roce 1952 se stal na dalších čtyřicet let součástí České filharmonie. Po smrti Jana Kühna v roce 1958 se vedení ujala jeho žena Markéta Kühnová, po níž tuto roli převzal současný umělecký vedoucí Jiří Chvála. Absolvent oboru dirigování na pražské AMU, dlouholetý sbormistr Českého pěveckého (dnes Pražského filharmonického) sboru a pedagog na pražské AMU převzal sbor v roce 1967. Spolu s ním je od roku 2009 sbormistrem také Petr Louženský.

V průběhu svého devadesátiletého působení si Kühnův dětský sbor vydobyl vynikající renomé, vystoupil na významných světových pódiích (například v milánské La Scale či newyorské Carnegie Hall), stal se laureátem řady prestižních soutěží, mimo jiné v Paříži, Princetonu, Tolose či Arezzu, spolupracoval s celou řadou významných osobností české i světové hudby.

Večer k oslavě sboru i jeho uměleckého vedoucího zahájila trojhlasá skladba s doprovodem varhan od Zdeňka Lukáše (1928–2007) Otep myrhy na text milostné poezie neznámého autora z druhé poloviny čtrnáctého století. Následovala druhá část z celkem čtyř sborů na latinské texty Petra Ebena (1929–2007) De Angelis a Legenda o svaté Dorotě Bohuslava Martinů (1890֪–1959) z baletu Špalíček v úpravě Iva Bláhy. V poslední jmenované skladbě se kromě sboru představila sólově také sopranistka Marie Šimůnková, tenorista David Ullrich, basista David Malát a za instrumentalisty hráč na bicí Šimon Veselý a klavíristky Hana Louženská a Eva Nýdl.

Kühnův dětský sbor – fotografie ze zkoušky na výroční koncert (zdroj Kühnův dětský sbor)
Kühnův dětský sbor – fotografie ze zkoušky na výroční koncert (zdroj Kühnův dětský sbor)

První blok uzavřelo pásmo písní a tanců na lidové texty Slavnosti jara Otmara Máchy (1922–2006), v němž kromě pěvecké složky figurovala také složka taneční, již pod vedením Živany Vajsarové a Františka Bonuše obstarali vybraní členové sboru. V perfektně secvičeném čísle, v němž tanečníci vystřídali hned několik krojů a rekvizit spojených s jarními lidovými tradicemi, předvedl sbor vskutku obdivuhodný a umělecky komplexní výkon.

Ve druhé polovině zazněla dvě díla přímo za přítomnosti autorů, a sice Gloria Jiřího Temla (*1935) a Stabat Mater Ivana Kurze (*1947) pro dětský sbor a smyčcový kvartet – v sugestivním podání Sedláčkova kvarteta. Dále uvedl sbor Magnificat Jana Hanuše (1915–2004), Tři sbory pro dětské hlasy a klavír Josefa Bohuslava Foerstera (1859–1951) a večer uzavřel blok, v němž své síly spojili členové současní i minulí. Společně tak provedli Foersterovu a capella skladbu pro ženské hlasy Písnička a Českou píseň Bedřicha Smetany (1824–1884). Na samém konci došlo ke dvěma přídavkům a samozřejmě také k dojemným gratulacím oběma jubilantům.

Téměř tři hodiny trvající koncert byl korunován nadšenými ovacemi vestoje. Sbor předvedl náročný repertoár a výkon očekávané vysoké kvality a ukázal měkký, barevně jednotný a hlasově přirozený zvuk. Přes veškerý obdiv k výkonu i úctu k tomuto výjimečnému tělesu si však nemohu odpustit drobný kritický postřeh, a sice že na mě sbor celou dobu působil lehce strojově, jako by postrádal čistou radost z hudby. Při pohledu na jednotlivé členy jsem jen u mála z nich vnímala osobní prožitek a skutečné napojení na prováděnou hudbu. Tento pocit citové odměřenosti pro mě spoluutvářela také určitá chladná dokonalost naprosté synchronizace pohybu tanečníků v lidovém pásmu a svým způsobem i moderátorské vstupy, jejichž pojetí – zejména v podání malé členky sboru promlouvající naučenými dospělými frázemi – působilo poněkud křečovitě. V celém večeru tak převládala důstojnost, slavnostnost a profesionalita, která – dlužno říci – přesně odpovídala události takového typu, jakou oslava devadesátých narozenin největšího a nejproslulejšího českého sboru byla.

Slavnostní koncert k 90. výročí sboru
12. května 2023, 19:30 hodin
Rudolfinum, Dvořákova síň

Účinkující:
Marie Šimůnková – soprán
David Ullrich – tenor
David Malát – bas
Šimon Veselý – bicí
Hana Louženská – klavír
Eva Nýdl – klavír
Sedláčkovo kvarteto
Jiří Chvála – sbormistr
Petr Louženský – sbormistr
Kühnův dětský sbor

Program:
Zdeněk Lukáš: Otep myrhy
Petr Eben: De Angelis
Bohuslav Martinů: Legenda o svaté Dorotě z baletu Špalíček v úpravě Iva Bláhy
Otmar Mácha: Slavnosti jara
Jiří Teml: Gloria
Ivan Kurz: Stabat Mater pro dětský sbor a smyčcový kvartet
Jan Hanuš: Magnificat
Josef Bohuslav Foerster: Tři sbory pro dětské hlasy a klavír
Josef Bohuslav Foerster: Písnička
Bedřich Smetana: Česká píseň

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments