Mahlerův mýtický autograf může zlomit dražební rekord

Originál Mahlerovy Druhé symfonie bude vydražen
(Der Kurier – 25. 10. 2016 – Michael Huber)

Kolik historie nese kus papíru? Listy, na něž Gustav Mahler psal mezi roky 1888–1894 svou Druhou symfonii „Vzkříšení“, jsou každopádně prostoupeny mýty, a to nejen kvůli historické hodnotě díla.

Gustav Mahler (foto archiv)
Gustav Mahler (foto archiv)

Mahlerova Druhá je také stěžejním bodem zvláštního příběhu amerického obchodníka Gilberta Kaplana, pro nějž provedení díla v newyorské Carnegie Hall v roce 1965 znamenalo zážitek prozření.

Mahlerovský nadšenec
Od té chvíle se Kaplan upnul k cíli, že bude symfonii dirigovat – bez ohledu na skutečnost, že neznal noty a v hudbě nebyl nijak zběhlý. Jeho vytrvalost dokázala, že se to, co začalo jako vystoupení před publikem v září 1982, proměnilo v malou senzaci: Kaplan dirigoval symfonii „Vzkříšení“ víc než stokrát a s Vídeňskými filharmoniky ji dokonce nahrál (CD vyšlo roku 2003). Jeho repertoár obsahoval pouze toto jediné dílo.

Roku 1984 získal také originální rukopis Mahlerovy symfonie, která nyní – rok po Kaplanově smrti – bude vydražena v aukční síni Sotheby’s. Aukce se uskuteční 29. listopadu v Londýně a dnes (25. října) byl manuskript posouzen v pobočce Sotheby’s ve Vídni.

Cena se odhaduje na 3,5 milionů liber (kolem 3,9 milionů euro) a podle Sotheby’s se jedná o „nejdražší manuskript, jaký kdy byl do aukce nabídnut“. I když roku 1987 bylo za soubor devíti Mozartových symfonií nabídnuto 2,5 milionů liber, což by dnes odpovídalo částce 5,3 milionů liber, a minulý rok změnil za 2,5 milionů liber majitele čtyřstránkový rukopis Preludia Es dur (BWV 998) Johanna Sebastiana Bacha.

Extrémně vzácný
A nebylo to žádné Bachovo stěžejní dílo – zato Mahlerova symfonie je jedním z nejskvostnějších děl koncertního repertoáru,“ říká Simon Maguire, expert Sotheby’s na historické rukopisy. Takové kompletní dílo se dostane na trh jen velmi vzácně.

Gustav Mahler (foto archiv)
Gustav Mahler (foto archiv)

Mezi hudebními manuskripty se nachází v soukromém vlastnictví mnohem víc pokladů než třeba mezi literárními rukopisy, prohlašuje Maguire. „V posledních letech těžil trh také z toho, že hudba funguje mimo jazykové hranice. Zájem je mezinárodní.“ Zda přejde symfonie do vlastnictví instituce, nebo do rukou soukromého sběratele, si odborník netroufá odhadnout. „Mahler má schopnost vyvolat u některých lidí posedlost.“

Připravila a přeložila Vlasta Reittererová

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat